Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 76: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 76: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: Rèn luyện kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước ( tìm MC, tìm TSP, nhân quy đồng).

1.2 Kỹ năng: Phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số.

1.3 Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả có trình tự.

2. Trọng tâm

- Quy đồng mẫu số

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ, ghi câu hỏi và bài tập

3.2 HS: SGK, vbt, bảng nhóm.

4. Tiến trình dạy học:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ

Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra.

HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương (4đ)

Bài tập 30/ 19 SGK.(6đ)

HS2: Bài tập 42/ 9 SBT (10đ)

Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36

GV: nhận xét. Đánh giá và cho điểm.

Hoạt động 2: Bài tập mới

GV làm việc cùng HS để củng cố lại các bước quy đồng mẫu. Nên đưa ra cách nhận xét khác để tìm mẫu chung.

-Nêu nhận xét hai mẫu 7 và 9.

BCNN ( 7; 9) = ?

-Gọi 1 hS lên bảng làm tiếp.

-HS cả lớp làm bài tập

Gọi 2 HS lên bảng làm bài phần b, c.

-HS nhận xét, bổ sung các bài làm trên bảng.

-GV lưu ý HS trước khi quy đồng mẫu cần biến đổi phân số về tối giản và có mẫu dương.

-HS toàn lớp làm bài tập 1 HS lên bảng rút gọn phân số.

GV yêu cầu HS lên rút gọn phân số quy đồng mẫu các phân số.

-Để rút gọn các phân số này trước tiên ta phải làm gì?

-GV yêu cầu 2 HS lên rút gọn hai phân số.

-GV yêu cầu HS quan sát 2 bức ảnh SGK/ 20 và gọi HS đọc đề bài.

-Chia lớp 4 dãy, HS mỗi dãy bàn xác định phân số ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu đề bài.

4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:

 Bài 48/ 10SGK

Gọi tử số là x (xZ). Vậy phân số có dạng như thế nào ? Hãy biểu thị đề bài bằng biểu thức ?

Hai phân số bằng nhau khi nào?

Thực hiện các phép biến đổi để tìm x.

GV: nêu bài học kinh nghiệm

 I/ Sửa bài tập cũ:

Bài 30/ 19 SGK:

MC: 120

QĐM:

Bài 42/ 9 SBT:

Viết các phân số dưới dạng tối giản có mẫu dương:

QĐM:

II/ Bài tập mới:

Bài 1: Quy đồng mẫu các phân số:

a/

MC: 63

b/

MC: 23.3. 11 = 264

c/ MC: 140

Bài 2: Rút gọn rồiquy đồng mẫu:

a/

MC: 30

TSP: 5; 6; 15.

QĐM:

b/ và

=

=

Bài 3: Đố vui:

H

O

I

A

N

M

Y

S

O

N

Bài 5: ( Bài 48/ 10 SBT):

Giải

Phân số có dạng

 35.x = 7( x+ 16)

 35x = 7x+ 112

35x- 7x = 112

 28x = 112

 x = 112: 28 = 4 ()

Vậy phân số đó là

III/ Bài học kinh nghiệm:

-Rút gọn phân số tối giản trước khi quy đồng mẫu.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 76: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
Tuần 25	ND: 5/3/2012
Tiết: 76 
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: Rèn luyện kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước ( tìm MC, tìm TSP, nhân quy đồng).
1.2 Kỹ năng: Phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số.
1.3 Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả có trình tự.
2. Trọng tâm
- Quy đồng mẫu số
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ, ghi câu hỏi và bài tập 
3.2 HS: SGK, vbt, bảng nhóm.
4. Tiến trình dạy học: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5:	 Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ
Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra.
HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương (4đ)
Bài tập 30/ 19 SGK.(6đ)
HS2: Bài tập 42/ 9 SBT (10đ)
Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36 
GV: nhận xét. Đánh giá và cho điểm.
Hoạt động 2: Bài tập mới
GV làm việc cùng HS để củng cố lại các bước quy đồng mẫu. Nên đưa ra cách nhận xét khác để tìm mẫu chung.
-Nêu nhận xét hai mẫu 7 và 9.
BCNN ( 7; 9) = ?
-Gọi 1 hS lên bảng làm tiếp.
-HS cả lớp làm bài tập 
Gọi 2 HS lên bảng làm bài phần b, c.
-HS nhận xét, bổ sung các bài làm trên bảng.
-GV lưu ý HS trước khi quy đồng mẫu cần biến đổi phân số về tối giản và có mẫu dương.
-HS toàn lớp làm bài tập 1 HS lên bảng rút gọn phân số.
GV yêu cầu HS lên rút gọn phân số quy đồng mẫu các phân số.
-Để rút gọn các phân số này trước tiên ta phải làm gì? 
-GV yêu cầu 2 HS lên rút gọn hai phân số.
-GV yêu cầu HS quan sát 2 bức ảnh SGK/ 20 và gọi HS đọc đề bài.
-Chia lớp 4 dãy, HS mỗi dãy bàn xác định phân số ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu đề bài.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
 Bài 48/ 10SGK
Gọi tử số là x (xZ). Vậy phân số có dạng như thế nào ? Hãy biểu thị đề bài bằng biểu thức ?
Hai phân số bằng nhau khi nào?
Thực hiện các phép biến đổi để tìm x.
GV: nêu bài học kinh nghiệm
I/ Sửa bài tập cũ:
Bài 30/ 19 SGK:
MC: 120
QĐM: 
Bài 42/ 9 SBT:
Viết các phân số dưới dạng tối giản có mẫu dương:
QĐM:
II/ Bài tập mới:
Bài 1: Quy đồng mẫu các phân số:
a/ 
MC: 63
b/ 
MC: 23.3. 11 = 264
c/ MC: 140
Bài 2: Rút gọn rồiquy đồng mẫu:
a/ 
MC: 30
TSP: 5; 6; 15.
QĐM: 
b/ và 
=
= 
Bài 3: Đố vui:
H
O
I
A
N
M
Y
S
O
N
Bài 5: ( Bài 48/ 10 SBT):
Giải
Phân số có dạng 
 35.x = 7( x+ 16)
 35x = 7x+ 112
35x- 7x = 112
 28x = 112
 x = 112: 28 = 4 ()
Vậy phân số đó là 
III/ Bài học kinh nghiệm:
-Rút gọn phân số tối giản trước khi quy đồng mẫu.
 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Ôn tập lại quy tắc so sánh phân số, so sánh số nguyên, học lại tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu của phân số.
-Bài tập : 46; 47/ 9; 10 SBT.
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Chuẩn bị : tiết 78 So sánh phân số. 
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 76.doc