Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức :Học sinh hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng quy đồng mẫu các phân số( các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số)

 3. Thái độ : Gây cho học sinh ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Phiếu học tập, bảng phụ.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

-GV đưa yêu ầu kiểm tra lên bảng phụ. Gọi 2 HS lần lượt lên điền vào bảng phụ.

 Bảng phụ : Kiểm tra các phép rút gọn sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại

Bài làm

Kết quả

Phương pháp

Sửa lại

1)

Đúng

Sai

1)

2)

Sai

Sai

2)

3)

Đúng

Đúng

3)

4)

Sai

Sai

4)

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/03/2021 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24	 Ngày soạn : 24/02/2007
Tiết :75	 Ngày dạy :26/02/2007 
§5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức :Học sinh hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.
 2. Kĩ năng : Có kĩ năng quy đồng mẫu các phân số( các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số)
 3. Thái độ : Gây cho học sinh ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học. 
II – CHUẨN BỊ
Giáo viên : Phiếu học tập, bảng phụ.
Học sinh : Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
-GV đưa yêu ầu kiểm tra lên bảng phụ. Gọi 2 HS lần lượt lên điền vào bảng phụ.
Bảng phụ : Kiểm tra các phép rút gọn sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại 
Bài làm
Kết quả
Phương pháp
Sửa lại
1) 
Đúng 
Sai 
1) 
2)
Sai 
Sai 
2)
3)
Đúng 
Đúng 
3)
4)
Sai 
Sai 
4)
HOẠT ĐỘNG 2 : QUY ĐỒNG MẪU HAI PHÂN SỐ 
*Gv : Cho hai phân số 
?-Em hãy quy đồng mẫu hai phân số này. Nêu cách làm ?
?-Vậy quy đồng mẫu các phân số là gì ?
?-Mẫu chung của phân số có quan hệ như thế nào với mẫu của các phân số ban đầu?
-Tương tự hãy quy đồng mẫu hai phân số 
-Trong bài làm trên ta lấy mẫu chung của hai phân số là 40; 40 
chính là BCNN của 5 và 8.
?-Nếu lấy mẫu chung là các bội chung khác của 5 và 8 có được không? Vì sao?
- GV yêu cầu HS làm ?1 trên bảng phụ 
Hãy điền số thích hợp vào ô vuông 
-Gọi 2 đại diện của 2 nhóm lên trình bày 
?-Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là gì?
-Nhận xét :Mẫu chung là BCNN 
-HS: 
-Là biến đối các phân số đã cho thành phân số tương ứng nhưng có một mẫu 
- Là bội chung của các mẫu ban đầu.
- Ta có thể lấy mẫu chung là các bội chung khác của 5 và 8 vì các bội chung này đều chia hết cho 5 và 8.
- HS làm ?1
Nửa lớp làm trường hợp (1)
Nửa lớp làm trường hợp (2) 
Sau đó 2 em lên bảng làm.
-Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là tính chất cơ bản của phân số.
1. Quy đồng mẫu hai phân số
Xét hai phân số tối giản 
Ta có :
Cách làm này được gọi là quy đồng mẫu hai phân số.
?1
Hãy điền số thích hợp vào ô vuông 
HOẠT ĐỘNG 2 : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
*GV cho HS làm ?2 : Quy đồng mẫu các phân số 
?-Ta nên lấy mẫu số chung bằng bao nhiêu?
-Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu.
GV hướng dẫn HS trình bày.
Quy đồng : 
?-Hãy nêu các bước làm để quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương?
* GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?3 theo phiếu học tập 
HS làm ?2 
-Ta lấy mẫu số chung bằng BCNN(2;5;3;8) = 120
120 : 2 = 60 ; 120 : 50 = 24
120 : 3 = 40; 120 : 8 = 15 
Nhân tử và mẫu của phân số với 60; của phân số với 24 ; của phân số với 40; của phân số với 15 
-HS nêu quy tắc SGK 
- HS hoạt động nhóm làm ?3 theo phiếu học tập.
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
?2 
Quy đồng : 
* Quy tắc (SGK – tr18) 
HOẠT ĐỘNG 4 : LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ 
- Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương 
-Yêu cầu HS làm bài 28/SGK
-HS nhắc lại quy tắc 
-HS làm bài 28/SGK 
Bài 28(SGK – tr19) 
Quy đồng mẫu các phân số sau 
 MC : 48
Quy đồng :
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số 
BTVN : Bài 29; 30/SGK/tr19 ; Bài 41; 42; 43/SBT/tr9

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 75.doc