Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: Tiếp tục củng cố khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.

1.2 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thành lập các phân số bằng nhau, rút gọn phân số ở dạng biểu thức, chứng minh một phân số chứa chữ là tối giản, biểu diễn các phần đoạn thẳng bằng hình học.

1.3 Thái độ: Phát triển tư duy học sinh.

2. Trọng tâm

- BT 24,25,26

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ ghi bài tập.

3.2 HS: Bảng nhóm , máy tính bỏ túi.

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Giảng bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ

Gọi 2 HS lên kiểm tra

HS1: Tìm tất cả các phân số bằng phân số và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19. (10đ)

HS2: Bài 31/ 7 SBT.(10đ)

Hoạt động 2: Bài tập mới

Gọi 1 HS đọc đề bài:

Viết tất cả các phân số bằng mà tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số.

Đưa đề bài ở màn hình

GV hỏi: Đoạn thẳng AB gồm bao nhiêu đơn vị độ dài?

CD =

Vậy CD dài bao nhiêu đơn vị độ dài ? Vẽ hình ? tương tự tính độ dài của EF, GH, IK. Vẽ các đoạn thẳng.

Tìm các số nguyên x và y biết

Hãy rút gọn phân số

Tính x? tính y?

GV phát triển bài toán:

Nếu bài toán thay đổi thì x và y tính như thế nào?

GV gợi ý cho HS lập tích xy rồi tìm các cặp số nguyên thoả mãn xy = 3. 35 = 105

Gọi HS đọc đề rút gọn:

A =

B =

4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:

GV chốt lại đưa ra bài học kinh nghiệm I/ Sửa bài tập cũ:

Bài 34/ 8 SBT:

Rút gọn phân số

Ta được

Lựơng nước còn phải bơm tiếp cho đầy bể là:

5000 – 3500 = 1500 (l)

Lượng nước cần bơm tiếp bằng

 của bể.

 II/ Bài tập mới:

Bài 25/ 16 SGK:

Rút gọn

Bài 26/ 16 SGK:

Đoạn thẳng AB gồm 12 đơn vị độ dài:

CD = ( đơn vị độ dài).

EF = ( đơn vị độ dài).

GH = ( đơn vị độ dài)

IK = ( đơn vị độ dài).

Bài 24/ 16 SGK: Giải

Rút gọn

Ta có: x =

Ta có: y =

Giải

Ta có: = 105

 Vậy x = 1 ; y = 105

 x = 3; y = 35

Có 8 cặp thoả mãn.

Bài 36/ 8 SBT.

A = =

B =

 =

III/ Bài học kinh nghiệm:

-Khi rút gọn phân số có dạng biểu thức ta nên áp dụng tính chất phân phối, biến đổi tử và mẫu thành tích thì mới rút gọn được .

-Cần quan sát thật kỹ đề bài.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
Tuần 25	ND: 27/2/2012
Tiết: 74
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: Tiếp tục củng cố khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.
1.2 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thành lập các phân số bằng nhau, rút gọn phân số ở dạng biểu thức, chứng minh một phân số chứa chữ là tối giản, biểu diễn các phần đoạn thẳng bằng hình học.
1.3 Thái độ: Phát triển tư duy học sinh.
2. Trọng tâm
- BT 24,25,26 
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ ghi bài tập.
3.2 HS: Bảng nhóm , máy tính bỏ túi.
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5: 	Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
4.3 Giảng bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ
Gọi 2 HS lên kiểm tra 
HS1: Tìm tất cả các phân số bằng phân số và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19. (10đ)
HS2: Bài 31/ 7 SBT.(10đ)
Hoạt động 2: Bài tập mới
Gọi 1 HS đọc đề bài:
Viết tất cả các phân số bằng mà tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số.
Đưa đề bài ở màn hình
GV hỏi: Đoạn thẳng AB gồm bao nhiêu đơn vị độ dài?
CD = 
Vậy CD dài bao nhiêu đơn vị độ dài ? Vẽ hình ? tương tự tính độ dài của EF, GH, IK. Vẽ các đoạn thẳng.
Tìm các số nguyên x và y biết 
Hãy rút gọn phân số 
Tính x? tính y?
GV phát triển bài toán:
Nếu bài toán thay đổi thì x và y tính như thế nào?
GV gợi ý cho HS lập tích xy rồi tìm các cặp số nguyên thoả mãn xy = 3. 35 = 105
Gọi HS đọc đề rút gọn:
A = 
B = 
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
GV chốt lại đưa ra bài học kinh nghiệm
I/ Sửa bài tập cũ:
Bài 34/ 8 SBT:
Rút gọn phân số 
Ta được 
Lựơng nước còn phải bơm tiếp cho đầy bể là:
5000 – 3500 = 1500 (l)
Lượng nước cần bơm tiếp bằng
 của bể.
 II/ Bài tập mới:
Bài 25/ 16 SGK:
Rút gọn 
Bài 26/ 16 SGK:
Đoạn thẳng AB gồm 12 đơn vị độ dài:
CD = ( đơn vị độ dài).
EF = ( đơn vị độ dài).
GH = ( đơn vị độ dài)
IK = ( đơn vị độ dài).
Bài 24/ 16 SGK: Giải
Rút gọn 
Ta có: x = 
Ta có: y = 
Giải
Ta có: = 105
 Vậy x = 1 ; y = 105
 x = 3; y = 35
Có 8 cặp thoả mãn.
Bài 36/ 8 SBT.
A = = 
B = 
 =
III/ Bài học kinh nghiệm: 
-Khi rút gọn phân số có dạng biểu thức ta nên áp dụng tính chất phân phối, biến đổi tử và mẫu thành tích thì mới rút gọn được .
-Cần quan sát thật kỹ đề bài.
 4.5 Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
 -BTVN: 33; 35; 37; 40 / 8-9 SBT.
* Đối với bài học ở tiết học say:
-Ôn tập tính chất cơ bản của phân số, cách tìm BCNN của 2 hay nhiều số để tiết sau học bài “ Quy đồng mẫu nhiều phân số”.
5. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 74.doc