Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 69: Mở rộng khái niệm phân số

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 69: Mở rộng khái niệm phân số

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết khái niệm phân số dạng (a, b Z, b 0).

2. Kĩ năng: Viết được các phân số có tử và mẫu là các số nguyên.

 3. Thái độ: Viết phân số đúng, đẹp.

II. CHUẨN BỊ

1. Phương tiện

GV: Bảng phụ, giáo án, SGK.

HS: Bảng nhóm, nháp.

2. Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, trực quan.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu sơ lược nội dung chương III (4 phút)

- Phân số đã được học ở Tiểu học. Hãy lấy ví dụ về phân số?

- Giới thiệu: Trong các phân số này, tử và mẫu đều là các số tự nhiên, mẫu khác 0.

? Nếu tử và mẫu là các số nguyên như: có phải là phân số không?

- Vào bài mới. - Trả lời miệng.

- Chú ý lắng nghe. Ví dụ: .

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm phân số (10 phút)

- Nghiên cứu thông tin (SGK – 4) trong 2.

? ở Tiểu học để ghi kết quả của một phép chia STN cho một STN khác 0 người ta dùng khái niệm nào?

- Tương tự như trong tập N, trong tập Z khái niệm phân số hoàn toàn tương tự.

? Nêu dạng tổng quát của phân số.

- Nhận xét, xác nhận.

- T/ hiện yêu cầu.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Lắng nghe, ghi vở.

- Trả lời miệng. 1. Khái niệm phân số

< sgk="" –="" 4="">

* Tổng quát: Phân số có dạng (a, b Z, b 0).

a – Tử số

b – Mẫu số

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 245Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 69: Mở rộng khái niệm phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 6A	 Tiết: ...... Ngày dạy: ........................ Sĩ số:......... Vắng:.............................
Chương III: Phân số
Tiết 69: 	mở rộng khái niệm phân số
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Biết khái niệm phân số dạng (a, b Z, b 0).
2. Kĩ năng: Viết được các phân số có tử và mẫu là các số nguyên.
 3. Thái độ: Viết phân số đúng, đẹp.
II. Chuẩn bị
1. Phương tiện
GV: Bảng phụ, giáo án, SGK.
HS: Bảng nhóm, nháp.
2. Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, trực quan.
III. Tiến trình dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu sơ lược nội dung chương III (4 phút)
- Phân số đã được học ở Tiểu học. Hãy lấy ví dụ về phân số?
- Giới thiệu: Trong các phân số này, tử và mẫu đều là các số tự nhiên, mẫu khác 0.
? Nếu tử và mẫu là các số nguyên như: có phải là phân số không?
- Vào bài mới.
- Trả lời miệng.
- Chú ý lắng nghe.
Ví dụ: ....
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm phân số (10 phút)
- Nghiên cứu thông tin (SGK – 4) trong 2’.
? ở Tiểu học để ghi kết quả của một phép chia STN cho một STN khác 0 người ta dùng khái niệm nào?
- Tương tự như trong tập N, trong tập Z khái niệm phân số hoàn toàn tương tự.
? Nêu dạng tổng quát của phân số.
- Nhận xét, xác nhận.
- T/ hiện yêu cầu.
- Suy nghĩ, trả lời.
- Lắng nghe, ghi vở.
- Trả lời miệng.
1. Khái niệm phân số
* Tổng quát: Phân số có dạng (a, b Z, b 0).
a – Tử số
b – Mẫu số
Hoạt động 2: Các ví dụ minh họa (16 phút).
- Quan sát ví dụ (5 – SGK).
- Lấy ví dụ về phân số, cho biết tử và mẫu của các phân số?
Yc HS lấy ví dụ khác dạng: tử và mẫu là 2 số nguyên khác dấu, cùng dấu, tử bằng 0.
- Hoạt động nhóm bàn làm ?2 (2’).
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhận xét, nhấn mạnh các TH không phải là phân số.
- Làm ?3: Lấy ví dụ minh họa.
- Đọc nhận xét (5 SGK).
- Đọc ví dụ SGK.
- Tự lấy ví dụ.
- T/ hiện yêu cầu.
- Báo cáo kết quả.
- Trả lời miệng.
2. Các ví dụ
?1:
?2:
a) là phân số.
b) ko là phân số vì 0,25 Z.
c) là phân số.
d) ko là phân số vì 6,23 Z
 7,4 Z.
e) ko là phân số vì b = 0.
?3:
- Nhận xét: SGK – 5.
Hoạt động 3: Luyện tập củng cố (13 phút)
 Làm bài tập 1 (5 SGK): GV treo bảng phụ lên bảng.
- Yc HS lên bảng gạch chéo trên hình.
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 (5 SGK) trong 2’.
- Báo cáo kết quả.
- Nhận xét, xác nhận.
- Hoạt động nhóm lớn làm bài tập 3, 4 (5 SGK).
+ Nhóm 1, 2, 3: Bài 3ab, 4ab.
+ Nhóm 4, 5, 6: Bài 3cd, 4cd.
- Trình bày kết quả trên bảng nhóm.
- Nhận xét, xác nhận.
- Đọc nội dung bài toán.
- Thực hiện yêu cầu.
- T/ hiện yêu cầu.
- Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.
3. Luyện tập.
Bài tập 1 (5 SGK).
Bài tập 2 (5 SGK).
a) b) 
c) d) 
Bài tập 3 (5 SGK)
Bài tập 4 (5 SGK).
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2 phút)
Học thuộc dạng tổng quát của phân số.
BTVN: 5 (5 SGK); 1, 2, 3, 4, 7 (3 – 4 SBT)
Ôn lại phần phân số bằng nhau đã học ở Tiểu học, lấy ví dụ về phân số bằng nhau.
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docDai so 6 tiet 69.doc