Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 58: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 58: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: giúp HS củng cố quy tắc dấu ngoặc và cách viết gọn tổng đại số qua các dạng bài tập

1.2 Kỹ năng: rèn kỹ năng vận dụng quy tắc vào giải toán nhanh, chính xác

1.3 Thái độ: hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi, giáo dục tính cẩn thận chính xác trong tính toán.

2. Trọng tâm

- BT 57,58,59,60

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ

3.2 HS: Các bt đã làm

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Lý thuyết

HS1: Phát biểu qui tắc dấu ngoặc?

Làm bài tập 57a/SGK

HS2: Nêu cách viết gọn tổng đại số?

Làm bài tập 57b/SGK

GV: gọi hs nhận xét . Đánh giá và cho điểm.

Hoạt động 2: Bài tập

Dạng 1: Dạng tính tổng

GV: gọi 2 HS lên bảng làm bài 57 c, d

2 HS lên bảng làm

Dạng 2: Dạng đơn giản biểu thức

GV: để làm dạng này ta chỉ cần tính tẩng các số còn chữ giữ nguyên

GV: gọi 2 hs lên bảng làm bài 58/SGK

Dạng 3: Tính nhanh

GV: để làm dạng toán này ta sẽ vận dụng quy tắc dấu ngoặc

Yêu cầu hs nêu lại qui tắc dấu ngoặc

HS: hoạt động nhóm làm bài 60 SGK

Nhóm 1,2 làm câu a

Nhóm 3,4 làm câu b

Trình bày kết quả

 I. Lý thuyết

SGK

II. Bài tập

Bài 57/ SGK

a/ (-17)+5+8+17=-17+17+5+8=13

b/ 30+12+(-20)+(-12)=30+12-20-12

 =30-20+12-12=10

c/ (-4) + (-440) + (-6) + 440

=-4 -6 – 440 + 440 = -10

d/ (-5)+(-10)+16+(-1)

= -5-10-1+16 -16+16 =0

Bài 58: Đơn giản biểu thức

a/ x+22+(-14)+52 = x+22-14+52

 = x+22+52-14= x+60

b/ (-90) –(P+10)+100

= -90 -P-10+100 =-90-10+100-P =-P

Bài 59: Tính nhanh các tổng

a/ (2736-75)-2736

= 2736-75-2736=-75

b/ (-2002)-(57-2002)

=-2002-57+2002=-57

Bài 60:

a/ (27+65)+(346-27-65)

=27+65+346-27-65

=346]

b/(42-69+17)-(42+17)

=42-69+17-42-17=-69

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 58: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 58 ND: 7/12/2011
LUYỆN TẬP
Tuần 19
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: giúp HS củng cố quy tắc dấu ngoặc và cách viết gọn tổng đại số qua các dạng bài tập
1.2 Kỹ năng: rèn kỹ năng vận dụng quy tắc vào giải toán nhanh, chính xác
1.3 Thái độ: hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi, giáo dục tính cẩn thận chính xác trong tính toán.
2. Trọng tâm
- BT 57,58,59,60
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ
3.2 HS: Các bt đã làm
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5: 	Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng: 
4.3 Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Lý thuyết
HS1: Phát biểu qui tắc dấu ngoặc?
Làm bài tập 57a/SGK
HS2: Nêu cách viết gọn tổng đại số?
Làm bài tập 57b/SGK
GV: gọi hs nhận xét . Đánh giá và cho điểm.
Hoạt động 2: Bài tập
Dạng 1: Dạng tính tổng
GV: gọi 2 HS lên bảng làm bài 57 c, d
2 HS lên bảng làm
Dạng 2: Dạng đơn giản biểu thức
GV: để làm dạng này ta chỉ cần tính tẩng các số còn chữ giữ nguyên
GV: gọi 2 hs lên bảng làm bài 58/SGK
Dạng 3: Tính nhanh
GV: để làm dạng toán này ta sẽ vận dụng quy tắc dấu ngoặc
Yêu cầu hs nêu lại qui tắc dấu ngoặc
HS: hoạt động nhóm làm bài 60 SGK
Nhóm 1,2 làm câu a
Nhóm 3,4 làm câu b
Trình bày kết quả
I. Lý thuyết
SGK
II. Bài tập
Bài 57/ SGK
a/ (-17)+5+8+17=-17+17+5+8=13
b/ 30+12+(-20)+(-12)=30+12-20-12
 =30-20+12-12=10
c/ (-4) + (-440) + (-6) + 440
=-4 -6 – 440 + 440 = -10
d/ (-5)+(-10)+16+(-1) 
= -5-10-1+16 -16+16 =0
Bài 58: Đơn giản biểu thức
a/ x+22+(-14)+52 = x+22-14+52
 = x+22+52-14= x+60
b/ (-90) –(P+10)+100 
= -90 -P-10+100 =-90-10+100-P =-P
Bài 59: Tính nhanh các tổng
a/ (2736-75)-2736
= 2736-75-2736=-75
b/ (-2002)-(57-2002)
=-2002-57+2002=-57
Bài 60:
a/ (27+65)+(346-27-65)
=27+65+346-27-65
=346]
b/(42-69+17)-(42+17)
=42-69+17-42-17=-69
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
GV: cho hs làm bài 93/ 65SBT
Bài 93/65SBT
a/ Thay x=-3, b=-4, c=2 vào biểu thức x+b+c ta có: -3+(-4)+2=-3-4+2=-5
b/ Thay x=0 , b=7, c=-8 vào biểu thức x+b+c ta có 0+7+(-8)=7-8=-1
4. 5 Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
- Học thuộc qui tắc dấu ngoặc, cáhc viết gọn tổng đại số
- Làm Bài tập 90..92/ 65SBT
* Đối với bài học ở tiết học sau: 
 - Chuẩn bị thi HKI
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 58.doc