Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 48: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 48: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức.

1.2 Kỹ năng: Tiếp tục củng cố kĩ năng tìm số đối, tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

Ap dụng phép cộng số nguyên vào bài tập thực tế.

1.3 Thái độ: Rèn luyện tính sáng tạo của HS.

2. Trọng tâm

- Tính chất của phép cộng các số nguyên

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: SGK, giáo án, bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập.

3.2 HS: SGK, bảng nhóm, VBT

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ

HS1: Phát biểu các tính chất của phép cộng các số nguyên, viết công thức. (5đ)

Tìm tổng các số nguyên x: -4<>< 3="">

HS2: Giải bài 40 SGK/ 79 (5đ)

Cho biết thế nào là hai số đối nhau? Cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên. (5đ)

Hoạt động 2: Bài tập mới

HS làm bài tập, có thể làm nhiều cách :

+Cộng từ trái sang phải.

+ Cộng các số dương, các số âm rồi tính tổng.

+Nhóm hợp lý các số hạng.

-HS xác định các giá trị của x sao cho

GV nên giới thiệu trên trục số.

HS:lên bảng làm:

a/ -4 + y

b/ x + 8

c/ a + 47

GV đưa đề bài và hình 48 lên bảng phụ và giải thích hình vẽ.

-Sau 1h canô 1 ở vị trí nào ? ca nô 2 ở vị trí nào?

Vậy chúng cách nhau km?

Họat động nhóm:

Hai bạn tranh luận nhau:

“ Có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng”. Bạn kia nói:

“ Không thể có được”.

Theo bạn ai đúng? Ai sai?

-GV hướng dẫn HS cách bấm máy để tìm kết quả. I/ Sửa bài tập cũ:

(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3

= [(-3)+3]+[(-2)+2]+[(-1)+1]=0

II/ Bài tập mới:

Dạng 1: Tính tổng, t ính nhanh:

Bài 1:

a/ 5 + (-7) + 9 + (-11) + 13+ (-15)

b/ (-17) + 5+ 8+ 17

c/ 465 + [ 58 + (-465)] + (-38)

d/ Tính tổng tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15:

Giải

a/ 5+9+13+[(-11)+(-7)+(-15)]=27+(-33)=-6

b/ (-17)+17+5+8=0+13=13

c/ [465+(-465)]+[58+(-38)]=0+20=20

d/ [(-15)+15]+ +[(-1)+1]+0=0

Bài 2: Rút gọn biểu thức:

a/ -11 +y + 7

b/ x + 22 + (-14)

c/ a + (-15) + 62

Dạng 2: Bài tóan thực tế:

Bài 43 SGK/ 80

Dạng 3: Đố vui:

Bài 45: SGK/80

Dạng 4: Sử dụng máy tính:

Bài 46 SGK.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 48: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
Tiết 48 ND: 28/11/2011
Tuần 16 
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức.
1.2 Kỹ năng: Tiếp tục củng cố kĩ năng tìm số đối, tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
Aùp dụng phép cộng số nguyên vào bài tập thực tế.
1.3 Thái độ: Rèn luyện tính sáng tạo của HS.
2. Trọng tâm
- Tính chất của phép cộng các số nguyên
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: SGK, giáo án, bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập.
3.2 HS: SGK, bảng nhóm, VBT
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5: 	Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ
HS1: Phát biểu các tính chất của phép cộng các số nguyên, viết công thức. (5đ)
Tìm tổng các số nguyên x: -4< x< 3 (5đ)
HS2: Giải bài 40 SGK/ 79 (5đ)
Cho biết thế nào là hai số đối nhau? Cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên. (5đ)
Hoạt động 2: Bài tập mới
HS làm bài tập, có thể làm nhiều cách :
+Cộng từ trái sang phải.
+ Cộng các số dương, các số âm rồi tính tổng.
+Nhóm hợp lý các số hạng.
-HS xác định các giá trị của x sao cho 
GV nên giới thiệu trên trục số.
HS:lên bảng làm:
a/ -4 + y
b/ x + 8
c/ a + 47
GV đưa đề bài và hình 48 lên bảng phụ và giải thích hình vẽ.
-Sau 1h canô 1 ở vị trí nào ? ca nô 2 ở vị trí nào?
Vậy chúng cách nhau km?
Họat động nhóm:
Hai bạn tranh luận nhau:
“ Có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng”. Bạn kia nói:
“ Không thể có được”.
Theo bạn ai đúng? Ai sai?
-GV hướng dẫn HS cách bấm máy để tìm kết quả.
I/ Sửa bài tập cũ:
(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3
= [(-3)+3]+[(-2)+2]+[(-1)+1]=0
II/ Bài tập mới:
Dạng 1: Tính tổng, t ính nhanh:
Bài 1:
a/ 5 + (-7) + 9 + (-11) + 13+ (-15) 
b/ (-17) + 5+ 8+ 17
c/ 465 + [ 58 + (-465)] + (-38)
d/ Tính tổng tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15: 
Giải
a/ 5+9+13+[(-11)+(-7)+(-15)]=27+(-33)=-6
b/ (-17)+17+5+8=0+13=13
c/ [465+(-465)]+[58+(-38)]=0+20=20
d/ [(-15)+15]++[(-1)+1]+0=0
Bài 2: Rút gọn biểu thức:
a/ -11 +y + 7
b/ x + 22 + (-14)
c/ a + (-15) + 62
Dạng 2: Bài tóan thực tế:
Bài 43 SGK/ 80
-
+
B
D
7 km
- 7 km
C
Dạng 3: Đố vui:
Bài 45: SGK/80
Dạng 4: Sử dụng máy tính:
Bài 46 SGK.
 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
GV: đưa ra bài học kinh nghiệm.
-Cộng nhiều số ta cộng số âm với số âm, số dương với số dương rồi cộng hai kết quả lại để đỡ nhầm dấu.
4.5 Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
- Ôn quy tắc và tính chất của phép cộng số nguyên.
- Bài tập 65, 67, 68, 69, 71 SBT tr.61,62.
* Đối với bài học ở tiết sau:
- Chuẩn bị ôn tập thi học kỳ I
1. phần tử của tập hợp, cách tính số phần tử của tập hợp?
2. Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên?
3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên? Nhân, chia lũy thừa cùng cơ số?
4. Thứ tự thực hiện phép tính?
5. Tính chất chia hết của một tổng? Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9?
6. Số nguyên tố là gì? Hợp số là gì?
7. Ước, Bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số là gì?
8. Số đối, giá trị tuyệt đối của một số là gì?
9. Cộng, trừ số nguyên? 
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 48.doc