Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Trường THCS Tân Đông NH: 2011-2012

Giáo án Số học 6 – GV: Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu.

1.2 Kỹ năng: Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.

1.3 Thái độ: HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.

2. Trọng tâm

- Cộng hai số nguyên cùng dấu

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Trục số, bảng phụ.

3.2 HS: Trục số vẽ trên giấy. Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

4. Tiến trình dạy học:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

HS1: Nêu cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số . (2đ)

-Nêu các nhận xét về so sánh hai số nguyên. (2đ)

-Bài 28/ SBT 58 (6đ)

-HS2: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? (5đ)

-Nếu cách tính giá trị tuyệt đối của số nguyên dương, nguyên âm, số 0. (5đ)

+3 > 0 ; 0 > - 13

-25 < -9="" ;="" +="" 5="">< +="">

-25 < 9="" ;="" -5="">< +="">

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
Bài: 4 Tiết 44	ND: 21/11/2011 
Tuần 15	
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu.
1.2 Kỹ năng: Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.
1.3 Thái độ: HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.
2. Trọng tâm
- Cộng hai số nguyên cùng dấu
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Trục số, bảng phụ.
3.2 HS: Trục số vẽ trên giấy. Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
4. Tiến trình dạy học:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
Lớp 6A5:	 Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
HS1: Nêu cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số . (2đ)
-Nêu các nhận xét về so sánh hai số nguyên. (2đ)
-Bài 28/ SBT 58 (6đ)
-HS2: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? (5đ)
-Nếu cách tính giá trị tuyệt đối của số nguyên dương, nguyên âm, số 0. (5đ)
+3 > 0 ; 0 > - 13
-25 < -9 ; + 5 < + 8
-25 < 9 ; -5 < + 8
4.3 Bài mới: 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Cộng hai số nguyên dương
GV:Gọi HS thực hiện
-Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số gì?
( cộng hai số tự nhiên khác 0).
-Minh hoạ trên trục số: GV thực hành trên trục số
(+4) + (+2) 
Hoạt động 2: Cộng hai số nguyên âm
-Ta có thể dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào?
HS tóm tắt đề bài, GV ghi lên bảng .
-Nhiệt độ buổi chiều giảm 20C ta có thể coi là nhiệt độ tăng (-20C)
Yêu cầu HS tính và so sánh
 và 
Vậy khi cộng hai số nguyên âm ta làm như thế nào?
-GV chú ý tách quy tắc thành hai bước:
+Cộng hai giá trị tuyệt đối.
+Đặt dấu “-“ đằng trước .
?2
-HS làm 
1/ Cộng hai số nguyên dương:
Ví dụ: (+4) +(+2) = 4+ 2 = 6
2/ Cộng hai số nguyên âm:
Ví dụ 1:
(-4) + (-5) = -(4+5) = -9.
Quy tắc: SGK.
(+ 37) + (+81) = +118
(-23) + (-17) = -(23+7)
 = -40
 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
GV yêu cầu HS làm bài tập 23 và 24 trang 75 SGK.
-HS hoạt động nhóm làm bài 25 SGK/ 75 và bài 37 SBT.
Bài 24 
a/ (-5)+ (-248) = - (5+248) = -253
b/ 17+ =17+33= 50
c/ + = 37+15=52
Bài 25:
a/ (-2)+(-5) (-3)+(-8)
Bài 37/ SBT:
(-6) +(-3) <(-6) b/ (-9)+(-12) < (-20)
-Yêu cầu HS nhận xét:
+ Cách cộng hai số nguyên dương, cách cộng hai số nguyên âm.
+Tổng hợp: Cộng hai số nguyên cùng dấu.
 ì Cộng hai giá trị tuyệt đối 
 ì Dấu là dấu chung.
4.5 Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này
-Nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên âm, cộng hai số nguyên cùng dấu.
-Bài tập số 35 đến 41 trang 58; 59 SBT và bài 26 SGK/ 75.
* Đối với bài học ở tiết học sau
-Chuẩn bị $ 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
? Tổng hai số nguyên đối nhau bằng bao nhiêu?
Tính: a/ ( - 67) + ( + 67) b/ 23 + ( - 23)
? Muốn cộng hai số nguyên không đối nhau ta thực hiện như thế nào?
Tính: a/ ( - 45) + ( + 12) b/ 34 + ( - 24)
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 44.doc