Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Năm học 2009-2010 (Bản 2 cột)

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Năm học 2009-2010 (Bản 2 cột)

I/ Mục tiêu:

+)Hs biết, hiểu và nhớ được các tính chất chia hết của một tổng(tổng có hai số hạng, tổng có nhiều số hạng), của một hiệu(tính chất 1)

+)Hs biết và hiểu được tính chất 2 về điều kiện không chia hết của một tổng(hai số hạng, nhiều số hạng) của một hiệu

+)Hs thấy được các sô hạng của tổng có thể không chia hết cho một số nhưng tổng vẫn chia hết cho số đó

II/ Chuẩn bị:

 - GV: Chuẩn bị bảng phụ ghi đề bài tập 86, 89(SGK)

 - HS: Xem trước bài mới

III/ Tiến trình tiết dạy:

1. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới:

Nội dung Hoạt động giữa thầy và trò

1.Nhắc lại về quan hệ chia hết

 Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho: a= b.q

 - Kí hiệu a chia hết cho b là: ab

 a không chia hết cho b là: a b GV(h): Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0?

Hs: Số tự nhiên achia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho: a= b.q

GV: Gới thiệu kí hiệu chia hết, không chia hết.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Năm học 2009-2010 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn:18 – 9 - 2009
Tuần: 7 Ngày dạy: 22 – 9 - 2009
Tiết :19
 §10.TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
I/ Mục tiêu:
+)Hs biết, hiểu và nhớ được các tính chất chia hết của một tổng(tổng có hai số hạng, tổng có nhiều số hạng), của một hiệu(tính chất 1)
+)Hs biết và hiểu được tính chất 2 về điều kiện không chia hết của một tổng(hai số hạng, nhiều số hạng) của một hiệu
+)Hs thấy được các sôù hạng của tổng có thể không chia hết cho một số nhưng tổng vẫn chia hết cho số đóù
II/ Chuẩn bị:
 - GV: Chuẩn bị bảng phụ ghi đềø bài tập 86, 89(SGK)
 - HS: Xem trước bài mới 
III/ Tiến trình tiết dạy:
Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới:
Nội dung
Hoạt động giữa thầy và trò
1.Nhắc lại về quan hệ chia hết 
 Số tự nhiên a chia hết cho sốù tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho: a= b.q
 - Kí hiệu a chia hết cho b là: ab
 a không chia hết cho b là: a b
GV(h): Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0?
Hs: Số tự nhiên achia hết cho sốù tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho: a= b.q
GV: Gới thiệu kí hiệu chia hết, không chia hết.
. 2.Tính chất 1
a m, b m => (a+b) m m m m vmmm m
 Kí hiệu”=>” đọc là suy ra hoặc 
 kéo theo
* Chú ý
a) a m, b m, ab => a-bm 
b) Tính chất một cũng đúng cho một tổng nhiều số hạng.
 a m, b m, cm=> a+b+cm
Hs:2 h/s lên bảng lấy ví dụ về hai số chia hết cho 6?
GV(h):+) Tổng của chúng có chia hết cho 6 hay không? 
+) Qua cácví dụ các bạn lấy trên bảng các em có nhân xét gì?
GV(h):Nếu a m, b m thì ta suy ra được điều gì?
GV: Giới thiệu kí hiệu ”=>” 
GV: Lưu ý hs có thể viết a+bhoặc (a+b) m đều được.
Hs: Đứng tại chỗ tìm hai số chia hết cho 5
GV(h):+) Hiệu của hai sôù này có chia hết cho 5 
không?
+) Qua ví dụ này chúngta có thể rút ra nhận xét gì?
Hs: Nếu sôù bị trừ và số trừ đèu chia hết cho một số thì hiệu của chúng cũng chia hết cho số đó
GV: Đây chính là nội dung chú ý một. 
GV: Tính chất một cũng đúng cho một tổng nhiều số hạng.
Củng cố: Không làm phép tính xét xem các tổng hiệu sau có chia hết cho 9 không?
A, 81+18 ; B, 279- 36 ; C, 891- 54.
HS: Lên bảng thực hiện. 
3. Tính chất 2
 a m, b m => (a+b) m 
* Chú ý 
a, Tính chất 2 cũng đúng đói với một hiệu(a>b) 
 a m, b m => (a-b) m 
 a m, b m => (a-b) m 
b, a m, b m, cm 
 => (a+b+c) m 
HS1: Lên bảng viết hai số trong đó có mọt số chia hêt cho 4 và mốt số không chia hết cho 4.
 Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?
HS2: Lên bảng viết hai số trong đó có một số chia hết cho 5, một số không chia hết cho 5
 Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?
gv Nếu a m, b m thì tổng a và b có chia hết cho m không? 
GV: +)Tính chất 2 cũng đúng cho một hiệu ;
 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng trong đó chỉ có một số hạng không chia hết cho m còn tất cả các số hạng còn lại chia hết cho m.
HS: Làm ?3, ?4
Củng cố: Hs làm bài tập 83,84
GV: Đưa bảng phụ ghi bài tập 86
Câu
Đúng
Sai
A, 134.4+16 chia hết cho 4 
B, 21.8+17 chia hết cho 8 
C, 3.100+34 chia hết cho 6
x
x 
x
HS: Trả lời tại chỗ.
 4/ Củng cố : Tính chất 1 và Tính chất 2 . 
 5/ Dặn dò
 -	Học bài 
 -	Làm bài tập về nhà:85,86(SGK) ; 114,115,116,117(SBT) .
 IV.RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docso hoc6.19.doc