Giáo án Số học 6 - Tiết 38, Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Năm học 2009-2010 - Mạch Hương Mai

Giáo án Số học 6 - Tiết 38, Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Năm học 2009-2010 - Mạch Hương Mai

I. Mục Tiêu:

* KT- HS biết được nhu cầu cần thiết phải mở rộng tập hợp N.

* KN- Nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các VD cụ thể.

* TĐ: - Biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên am trên thực tế.

II. Chuẩn Bị:

- GV: nhiệt kế hoặc hình vẽ của nhiệt kế.

- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

 

doc 4 trang Người đăng vanady Lượt xem 952Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học 6 - Tiết 38, Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Năm học 2009-2010 - Mạch Hương Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 TCT: 38
Ngày soạn: 26/10/2009
Ngày dạy: 3/11/2009
CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN
§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
I. Mục Tiêu:
* KT- HS biết được nhu cầu cần thiết phải mở rộng tập hợp N.
* KN- Nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các VD cụ thể.
* TĐ:	- Biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên am trên thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: nhiệt kế hoặc hình vẽ của nhiệt kế.
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến Trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
GV giới thiệu sơ lược về chương số nguyên. Cho HS thử trả lời câu hỏi ở đầu bài.
3. Nội dung bài mới:
ĐVĐ
Hoạt động 1: (18’)
-GV cho HS đọc VD 1 và sau đó, GV giới thiệu cách đọc các số nguyên âm.
-GV cho HS đứng tại chỗ làm bài tập ?1.
-GV cho các em khác nhận xét và GV nhận xét cuối cùng.
-GV giới thiệu VD 2
-GV cho HS làm bài tập ?2 tương tự như ?1.
GV giới thiệu VD 3
GV cho HS làm bài tập ?2 tương tự như ?1.
HS đọc VD 1
-HS đọc nhiệt độ của các thành phố, các em khác theo dõi và nhận xét câu trả lời của các bạn.
	Hà Nội: 18 độ
	Bắc Kinh: âm 2 độ.
HS chú ý và đọc VD2
Đỉnh Phanxipăng cao 3143 m. Đáy vịnh Cam Ranh cao âm 30 m hay sâu 30 m.
HS chú ý và đọc VD3
Ông Bảy nợ: 150 000đ
Bà Năm có: 200 000đ
Cô Ba nợ: 30 000đ
1. Các VD: (SGK)
Hoạt động 2: (12’)
- GV cho HS làm bài tập 1
y/c 2 hs làm câu a
 1 hs làm câu b
Bài 2
y/c 2 hs đọc
Bài 3:
y/c 1 hs đọc sgk,viết năm sinh
 4. Củng Cố ( 8’)
Xen vào lúc làm bài.
5. Dặn Dò: ( 2’)
 Về nhà xem lại các VD và các bài tập 
Biết đọc và viết số nguyên âm
Hs1
Hs2
2 hs đọc
1 hs đọc,viết năm sinh
Ghi nhận
2.Bài tập 
Bài 1:
a/ *Nhiệt độ ở nhiệt kế a là âm 4 độ c 
(-40C)
 *Nhiệt độ ở nhiệt kế b là âm 2 độ c 
(-20C)
 *Nhiệt độ ở nhiệt kế c là 0 độ c (00C)
 *Nhiệt độ ở nhiệt kế d là 2 độ c (20C)
 *Nhiệt độ ở nhiệt kế e là 3 độ c (30C)
b/ Trong 2 nhiệt kế a và b nhiệt độ ở nhiệt kế b cao hơn
Bài 2:
a/ Độ cao
b/ Độ cao
Bài 3:
Năm -776
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 13 TCT: 39
Ngày soạn: 26/10/2009
Ngày dạy: 3/11/2009
CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN
§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM(TT)
I. Mục Tiêu:
* KT- HS biết được nhu cầu cần thiết phải mở rộng tập hợp N.
* KN- Nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các VD cụ thể.
* TĐ:	- Biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên am trên thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: nhiệt kế hoặc hình vẽ của nhiệt kế.
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến Trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
1.Ổn định: (1’)
2.Kiểm tra bài củ: (4’)
Treo bảng phụ
Y/c đọc
3. Bài mới:
ĐVĐ:
Hoạt động 1: (18’)
 GV giới thiệu cách thế nào là trục số và cách vẽ.
-GV giơi thiệu gốc của trục số, chiều dương, chiều âm của nó.
-GV cho HS biết ta có thể vẽ trục số thẻng đứng.
-GV cho HS đứng tại chỗ trả lời bài tập ?4
4. Củng Cố ( 20’)
- GV cho HS làm bài tập 4,5
5. Dặn Dò: ( 2’)
- Về nhà xem lại các VD và làm các bài tập 
Hs
HS chú ý.
	HS chú ý.
	HS lên vẽ trục số thẳng đứng như trong SGK.
	A: -6;	B: -2
	C: 1;	D: 5
Hs 1
Hs 2
Hs 3
Hs 4
Ghi nhận
2. Trục số: 
Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số và ghi là: -1, -2, -3, -4, ...
O: gốc của trục số
Từ trái qua phải: Chiều dương
Từ phải qua trái: Chiều âm
?4: 
Bài tập 4:
a/
b/ 
Bài 5:
Những điểm nằm cách O ba đơn vị:
Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm O
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docSo hoc 6 tiet 40.doc