Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 33 đến 36

Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 33 đến 36

I. MỤC TIÊU

- Học sinh ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học.

- Biết cô đọng các kiến thức chính của nội dung từng bài.

- Hiểu được chức năng phù hợp với cấu tạo.

- Có kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.

- Có thái độ yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Tranh vẽ các hình trong nội dung chương 4, 5, 6.

- HS: Chuẩn bị theo nội dung đã học.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kết hợp với khi ôn.

3. Bài mới

Giáo viên hướng dẫn HS ôn tập theo nội dung từng chương:

a. Chương IV: Lá

- Đặc điểm bên ngoài của lá:

+ Nêu cấu tạo, cách xếp lá trên cây.

+ Chức năng

- Cấu tạo trong:

+ Cấu tạo

+ Chức năng

- Quang hợp:

+ Nêu được thí nghiệm chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh snág.

+ Xác định được chất khỉ thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột.

+ Xác định được những chất cần thiết để lá chế tạo tinh bột.

+ Nêu được khái niệm quang hợp.

+ Nêu được các điều kiện bên ngoài ảnh hưởn đến quang hợp.

+ Ý nghĩa của quang hợp.

- Hô hấp của cây:

+ Nêu được các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây.

+ Khái niệm

- Sự thoát hơi nước ở lá và ý nghĩa

 

doc 10 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 158Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 33 đến 36", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17 Tiết 33
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Bài 29: Các loại hoa
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa và thực vật.
II. Đồ dùng dạy và học
- GV:	Mẫu vật: một số mẫu hoa đơn tính và hoa lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh về các loại hoa.
- HS: Mang các loại hoa như đã dặn.
	Kẻ bảng SGK trang 97 vào vở.
	Xem lại kiến thức về các loại hoa.
III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính của hoa?
3. Bài học
Hoạt động 1: Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung bài học
- GV yêu cầu các nhóm đặt hoa lên bàn để quan sát, hoàn thành cột 1, 2, 3 ở vở.
- GV yêu cầu HS chia hoa thành 2 nhóm.
- GV cho HS cả lớp được thảo luận kết quả.
- GV giúp HS sửa bằng cách thống nhất cách phân chia theo bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
- GV yêu cầu HS làm bài tập dưới bảng SGK.
- GV cho HS hoàn thiện nốt bảng liệt kê.
- GV giúp HS điều chỉnh chỗ còn sai sót.
- GV đưa câu hỏi củng cố: dựa vào bộ phận sinh snả chia thành mấy loại hoa? thế nào là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính?
- GV gọi 2 HS lên bảng nhặt trên bàn để riêng những hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Từng HS lần lượt quan sát các hoa của các nhóm, hoàn thành cột 1, 2, 3 trong bảng ở vở bài tập.
- HS tự phân chia hoa thành 2 nhóm, viết ra giáy.
- Một số HS đọc bài của mình, HS khác chú ý bổ sung.
- HS nêu được:
Nhóm 1: Có đủ nhị, nhuỵ.
Nhóm 2: có nhị hoặc có nhuỵ.
- HS chọn từ thích hợp hoàn thành bài tập 1 và 2 SGK trang 97.
- HS tự điền nốt vào cột của bảng ở vở.
- 1 vài HS đọc kết quả cột 4, HS khác góp ý.
Kết luận:
- Có 2 loại hoa:
+ Hoa đơn tính: chỉ có nhị hoặc nhuỵ.
+ Hoa lưỡng tính: có cả nhị và nhuỵ.
Hoạt động 2: Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách sắp xếp hoa trên cây
Mục tiêu: HS biết có 2 nhóm: hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm.
- GV bổ sung thêm một số VD khác về hoa mọc thành cụm như: hoa ngâu, hoa huệ, hoa phượng.... bằng mẫu thật hay bằng tranh (đối với hoa cúc, GV nên tách hoa nhỏ ra để HS biết).
+ Qua bài học em biết được điều gì?
- HS đọc mục Ê, quan sát hình 29.2 và tranh ảnh hoa sưu tầm để phân biệt 2 cách xếp hoa và nhận biết qua tranh hoặc mẫu.
- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận:
- Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia ra 2 cách mọc hoa
+ Mọc đơn độc
+ Mọc thành cụm
4. Củng cố
- GV củng cố nội dung bài.
- GV đánh giá giờ học.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Ôn các nội dung đã học.
- Chuẩn bị ôn tập tiết 34.
Tiết 34
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Ôn tập học kì I
I. Mục tiêu
- Học sinh ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học.
- Biết cô đọng các kiến thức chính của nội dung từng bài.
- Hiểu được chức năng phù hợp với cấu tạo.
- Có kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.
- Có thái độ yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy và học
- GV: Tranh vẽ các hình trong nội dung chương 4, 5, 6.
- HS: Chuẩn bị theo nội dung đã học.
III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp với khi ôn.
3. Bài mới
Giáo viên hướng dẫn HS ôn tập theo nội dung từng chương:
a. Chương IV: Lá
- Đặc điểm bên ngoài của lá:
+ Nêu cấu tạo, cách xếp lá trên cây.
+ Chức năng
- Cấu tạo trong:
+ Cấu tạo
+ Chức năng
- Quang hợp:
+ Nêu được thí nghiệm chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh snág.
+ Xác định được chất khỉ thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột.
+ Xác định được những chất cần thiết để lá chế tạo tinh bột.
+ Nêu được khái niệm quang hợp.
+ Nêu được các điều kiện bên ngoài ảnh hưởn đến quang hợp.
+ ý nghĩa của quang hợp.
- Hô hấp của cây:
+ Nêu được các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây.
+ Khái niệm
- Sự thoát hơi nước ở lá và ý nghĩa 
- Biến dạng của lá:
+ Các loại lá biến dạng
+ ý nghĩa
b. Chương V: Sinh sản sinh dưỡng
- Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
- Hình thức sinh sản sinh dưỡng do người.
c. Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính
- Cấu tạo và chức năng của hoa:
+ Nêu cấu tạo
+ Nêu chức năng của các bộ phận
- Các loại hoa
+ Sự phân chia thành: hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.
+ Sự phân chia thành: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.
* Lưu ý: GV dùng tranh ở mỗi bài, chương để HS quan sát. Yêu cầu HS tự nêu các đặc điểm và chức năng.
4. Củng cố
- GV củng cố nội dung bài.
- Khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- HS ôn bài.
- Ôn nội dung tiết 34.
- Chuẩn bị kiểm tra học kì I.
Tuần 18 Tiết 35
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Kiểm tra học kì I
I. Mục tiêu
- Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra theo đúng yêu cầu.
- Có kĩ năng tư duy làm bài.
- Có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.
II. Phương tiện 
- GV: Nội dung đề bài
- HS: Chuẩn bị theo nội dung đã ôn tập.
III. Đề bài: Nội dung do phòng giáo dục ra đề
Tiết 36
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Bài 30: Thụ phấn
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh phát biểu được khái niệm thụ phấn.
- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:
+ Làm việc nhóm nhỏ.
+ Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.
+ Sử dụng các thao tác tư duy.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức yêu và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy và học
- GV:	Mẫu vật: hoa tự thụ phấn, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
	Tranh vẽ cấu tạo hoa bí đỏ.
	Tranh ảnh một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- HS: Mỗi nhóm: 1 loại hoa tự thụ phấn, 1 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Tìm hiểu hiện tượng thụ phấn, cho HS đọc khái niệm hiện tượng thụ phấn trong SGK.
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn
Mục tiêu: HS hiểu rõ đặc điểm hoa tự thụ phấn, phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung bài học
- Hướng dẫn HS quan sát hình 30.1 để trả lời câu hỏi:
+ Thế nào là hiện tượng thụ phấn?
- GV đưa vấn đề: Hoa tự thụ phấn cần những điều kiện nào?
- GV chốt lại đặc điểm của hoa tự thụ phấn.
- HS tự quan sát hình 30.1 (chú ý vị trí của nhị và nhuỵ), suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
- HS làm s SGK (lựa chọn các đặc điểm ghi vào giấy nháp)
+ Trao đổi câu trả lời tìm được và giải thích.
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung nếu cần. - Đặc điểm hoa tự thụ phấn:
+ Hoa lưỡng tính.
+ Nhị và nhuỵ chín đồng thời.
b. Hoa giao phấn
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời 2 câu hỏi mục 1b.
- Tổ chức thảo luận giữa các nhóm, trao đổi đáp án 2 câu hỏi.
- GV kết luận
+ Thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ nhiều yếu tố.
- HS đọc thông tin trang 99. Thảo luận câu trả lời trong nhóm (gợi ý giao phấn là hiện tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ hoa khác)
- HS tự bổ sung hoàn thiện đáp án.
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nêu được đặc điểm là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng 1 lúc.
+ Hoa giao phấn thực hiện được nhờ nhiều yếu tố: sâu bọ, gió, người...
Kết luận:
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
- Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn.
- Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác gọi là hoa giao phấn.
Hoạt động 2: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
Mục tiêu: HS biết được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- GV yêu cầu HS bỏ mẫu đã mang đi lên bàn quan sát.
- GV treo tranh, giới thiệu thêm về hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi mục s SGK.
+ Hoa có những đặc điểm nào để thu hút sâu bọ?
- GV nhận xét.
- GV nhấn mạnh các điểm chính của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- HS quan sát mẫu vật, tranh (chú ý các đặc điểm nhị, nhuỵ, màu hoa). suy nghĩ trả lời 4 câu hỏi SGK.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
Kết luận:
- Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm:
+ Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm.
+ Đĩa mật nằm ở đáy hoa.
+ Hạt phấn và đầu nhuỵ có chất dính.
4. Củng cố
- GV củng cố nội dung bài.
- GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- GV đánh giá giờ học.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị: cây ngô có hoa, hoa bí ngô, bông, que...
- Đọc trước bài: thụ phấn (tiếp).

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17-18.doc