Giáo án môn Vật lí 6 - Tuần 4 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Giáo án môn Vật lí 6 - Tuần 4 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

/ MỤC TIÊU:

 1/ KIẾN THỨC:

 Phát biểu được điện trở dây dẫn cùng chiều dài và làm từ một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

 2/ KỸ NĂNG:

- Suy luận ra được rằng điện trở dây dẫn cùng chiều dài và làm từ một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

- Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện.

 3/ THÁI ĐỘ:

 Chấp nhận mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn

doc 4 trang Người đăng levilevi Lượt xem 664Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lí 6 - Tuần 4 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 4	 Ngày soạn:
Tiết :8 	 Ngày dạy
§8 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO
TIẾT DIỆN DÂY DẪNTuần : 4	 Ngày soạn:
Tiết :7 	 Ngày dạy
I/ MỤC TIÊU:
 1/ KIẾN THỨC:
 Phát biểu được điện trở dây dẫn cùng chiều dài và làm từ một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
 2/ KỸ NĂNG:
- Suy luận ra được rằng điện trở dây dẫn cùng chiều dài và làm từ một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
- Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện.
 3/ THÁI ĐỘ:
 Chấp nhận mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn.
II/ CHUẨN BỊ: Đối với mỗi nhóm HS
 2 dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, cùng chiều dài nhưng khác tiết diện; 1 nguồn 6V; 1 công tắc; 7 dây dẫn; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 2 chốt kẹp mối.
.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH.
HỌAT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
NỘI DUNG
Hoạt động 1 (8 phút)
 Trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ và trình bày lời giải bài tập ở nhà theo yêu cầu của GV.
* Có thể yêu cầu một HS trả lời một hoặc hai trong số các câu hỏi sau:
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn vào chiều dài của chúng.
- Các dây dẫn có cùng tiết diện và làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc vào chiều dài dây như thế nào?
* Đề nghị một HS khác trình bày lời giải một trong số các bài tập đã ra cho HS làm ở nhà.
* Nhận xét câu trả lời và lời giải của hai HS trên.
Hoạt động 2 (10 phút)
 Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện.
a. Các nhóm HS thảo luận xem cần phải sử dụng các dây dẫn loại nào để tìm hiểu về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện của chúng.
b. Các nhóm HS thảo luận để nêu ra dự đoán về sự phụ thuộc của dây dẫn vào tiết diện của chúng.
- Tìm hiểu xem các điện trở hình 8.1 SGK có đặc điểm gì và được mắc với nhau như thế nào. Sau đó thực hiện yêu cầu của C1.
- Thực hiện yêu cầu của C2.
* Đề nghị HS nhớ lại kiến thức đã có ở bài 7:
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Tương tự như đã làm ở bài 7, để xét sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện thì cần phải sử dụng các dây dẫn loại nào?
* Đề nghị HS tìm hiểu các mạch điện trong hình 8.1 SGK và thực hiện C1.
* Giới thiệu các điện trở R1, R2 và R3 trong các mạch điện hình 8.2 SGK và đề nghị HS thực hiện C2.
* Đề nghị từng nhóm HS nêu dự đoán theo yêu cầu của C2 và ghi lên bảng các dự đoán đó.
/ Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
Hình 8.1 b,c
C1: ; 
C2: 
Tiết diện tăng gấp 2 lần thì điện trở của dây giảm 2 lần. 
Tiết diện tăng gấp 3 thì điện trở của dây giảm 3 lần 
Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng 1 loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
Hoạt động 3 (15 phút)
 Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán đã nêu theo yêu cầu của C1.
a. Từng nhóm HS mắc mạch điện có sơ đồ như hình 8.3 SGK, tiến hành thí nghiệm và ghi các giá trị đo được vào bảng 1 SGK.
b. Làm tương tự với dây dẫn có tiết diện S2.
c. Tính tỉ số và so sánh với tỉ số từ kết quả của bảng 1 SGK. Đối chiếu với dự đoán của nhóm đã nêu và rút ra kết luận.
* Theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ các nhóm tiến hành thí nghiệm kiểm tra việc mắc mạch điện, đọc và ghi kết quả đo vào bảng 1 SGK trong từng lần thí nghiệm.
* Sau khi tất cả hoặc đa số các nhóm HS hoàn thành bảng 1 SGK, yêu cầu mỗi nhóm đối chiếu kết quả thu được với dự đoán mà mỗi nhóm đã nêu.
Đề nghị một vài HS nêu kết luận về phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.
II/ thí nghiệm kiểm tra:
1.thí nghiệm:
2. Nhận xét: SGK
3.kết luận: SGK:
Hoạt động 4 (7 phút)
 Củng số và vận dụng.
a. Từng HS trả lời C3.
b. Từng HS làm C4.
c. Từng HS tự đọc phần Có thể em chưa biết.
d. Ghi nhớ phần đóng khung ở cuối bài.
Ghi vào vở những điều GV dặn dò và các bài tập sẽ làm ở nhà.
* Có thể gợi ý cho HS trả lời C3 như sau:
- Tiết diện của dây thứ hai gấp mấy lần dây thứ nhất?
- Vận dụng kết luận trên đây, so sánh điện trở của hai dây.
* Có thể gợi ý cho HS trả lời C4 tương tự như trên.
* Nếu còn thời gian, đề nghị HS đọc phần Có thể em chưa biết.
* Đề nghị một số HS phát biểu điều cần ghi nhớ của bài học này.
* Lưu ý HS những điều cần thiết khi học bài này ở nhà. Giao bài tập C5 và C6 để HS làm ở nhà.
III/ Vận dụng:
C3:
S1=2mm2
S2=6mm2
=
C4:
C5:
Điện trở dây constantan dài 50m, tiết diện 0,1mm2
Điện trở dây constantan dài 50m, tiết diện 0,5mm2
C6:
Điện trở dây sắt dài 50m tiết diện 0,2mm2
Tiết diện dây sắt dài 50m và có điện trở 45.
Ghi nhớ: SGK
PHẦN BỔ SUNG:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 8.doc