Giáo án môn Sử 8 - Bài 1 đến bài 23

Giáo án môn Sử 8 - Bài 1 đến bài 23

Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Lịch sử thế giới cận đại

(Từ giữa thế kỷ XVI dến năm 1917)

Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX )

Tiết 1. Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được.

- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI. Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII.

- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”

2. Tư tưởng:

- Giáo dục học sinh nhận thức đúng về vai trò của giai cấp nông dân trong các cuộc cách mạng.

- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, xong vẫn là CĐ bóc lột thay thế cho chế độ PK

3. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh kỹ năng: Sử dụng bản đồ, tranh, ảnh các CH, bài tập trong sách giáo khoa.

 

doc 217 trang Người đăng thu10 Lượt xem 474Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sử 8 - Bài 1 đến bài 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng:25/08/2008
Phần một: Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới cận đại
(Từ giữa thế kỷ XVI dến năm 1917)
Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX )
Tiết 1. Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
A.Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: 
- Giúp học sinh nắm được.
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI. Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. 
- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”
2. Tư tưởng:
- Giáo dục học sinh nhận thức đúng về vai trò của giai cấp nông dân trong các cuộc cách mạng.
- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, xong vẫn là CĐ bóc lột thay thế cho chế độ PK 
3. Kỹ năng:
- Rèn cho học sinh kỹ năng: Sử dụng bản đồ, tranh, ảnh các CH, bài tập trong sách giáo khoa.
B. Chuẩn bị:
1. Thầy: 
- Bản đồ thế giới, lược đồ cuộc nội chiến ở Anh, tranh ảnh liên quan tới bài
2. Trò: 
C. Tiến trình dạy và học.
1. ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới:
+ Giới thiệu đôi nét về chương trình lịch sử lớp 8 
+ Nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 7.
“ Trong lòng CĐPK suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất của CNTB, dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa PK với TS và các tầng lớp NDLĐ. Một cuộc cách mạng sẽ nổ ra, trước tiên là cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI và cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII ...”
* Bài mới
- HS đọc mục 1.(SGK - 3)
? Nền sản xuất mới được ra đời trong điều kiện lịch sử nào.
- GV phân tích: 
+ Nền sản xuất mới được ra đời trong lòng XHPK đã suy yếu bị chính quyền PK kìm hãm , xong không ngăn được sự phát triển của nó. 
+ Nền sản xuất mới được ra đời trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công.
? Vì sao nó không bị ngăn chặn.
- Vì: + Nền sản xuất công trường thủ công đã có sự phân công chi tiết, chuyên môn hoá từng khâu => lao động có năng xuất cao hơn.
+ Ví dụ: Một thợ thủ công làm kim khâu qua 92 động tác 1 ngày sản xuất được 20 kim .
10 thợ ở công trường thủ công một ngày sản xuất được 48.000 chiếc => một người một ngày sản xuất được 4.800 chiếc kim => năng suất lao động gấp 240 lần.
? Những sự kiện nào chứng tỏ nền sản xuất mới được ra đời
GV phân tích: + sự ra đời các xưởng thủ công có thuê mướn nhân công.
+ Sản phẩm lúc này không còn là tự cung tự cấp mà => hàng hoá
? Hàng hoá thủ công phát triển => sự thay đôỉ gì.
? Nến sản xuất mới ra đới được gọi là gì
- GV nêu: ngoài cùng với sự phát triển của sản xuất thì xã hội cũng có chuyển biến.
? Ngoài các giai cấp, tầng lớp cũ của XHPK thì nền sản xuất TBCN đã hình thành những giai cấp mới nào.
- Học sinh đọc đoạn chữ in nghiêng (SGK – 4 )
? Nhắc lại trong XHPK bao gồm những mâu thuẫn cơ bản nào.
+ Chế độ PK mẫu thuẫn các tầng lớp ND
+ Giai cấp địa chủ mâu thuẫn với nông dân( lãnh chúa – nông nô).
? Lúc này mâu thuẫn mới nào sẽ nảy sinh.
? Sự xuất hiện những mâu thuẫn mới này sẽ => hệ quả gì.
- GV phân tích: + Nhà nước PK chiếm hữu phần lớn ruộng đất, kìm hãm, bóc lột nặng nề. 
+giai cấp TS có thế lực về kinh tế, không có quyền lực về chính trị.
+Nông dân lao động( nông đân , thợ thủ công, công nhân) bị áp bức, bóc lột nặng nề
=> mẫu thuẫn giữa CĐPK vowis GCTS, các tầng lơp ND ngày càng gay gắt, tất yếu=> Các cuộc đấu tranh( tiêu biểu là cách mang Hà Lan)
? Nguyên nhân nào => Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI
+CĐPK mâu thẫu GCTS, các tầng lớp ND (gay gắt)
+Nhân dân Hà Lan mâu thuẫn vương quốc Tây Ban Nha.
=>Phong trào đấu tranh chống PK và Vương quốc Tây Ban Nha lên cao.
-GV thuật diễn biến(SGK – 4)
? Mục đích của cách mạng Hà Lan là gì.
+Lật đổ CĐPK trong nước và chính quyền thống trị của nước ngoài ( vương quốc Tây Ban Nha)
? Giai cấp lãnh đạo là ai.(tư sản)
? Động lực cách mạng (giai cấp nông dân lao động, nông dân, thợ thủ công, công nhân).
?Kết quả của cuộc cách mạng( Chính phủ TS thành lập, CNTB được xác lập ở Hà Lan)
? Cuộc cách mạng Hà Lan thắng lợi có ý nghĩa gì( Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI mang tính chất gì?).
? Vì sao là cuộc cách mạng TS đầu tiên trên thế giới( Đánh đổ CĐPK, xây dựng một xã hội mới tiến bô hơn).
*GV sơ kết mục I:
Sự chuyển biến lớn về kinh tế xã hội Tây Âu với sự ra đời của nền sản xuất TBCN => ngày càng tăng giữa CĐPK với GCTS và các tầng lơp ND, làm bùng nổ cách mạng TS cách mạng Hà Lan mở ra thời kì mới: Thời kì TBCN.
- GV nêu vấn đề: Trong sự phát triển chung của Châu Âu,CNTB ở Anh phát triển ntn.
-HS đọc thầm mục ( SGK-4)
?Những sự kiện nào chứng tỏ quan hệ TBCN lớn mạnh ở Anh 
+Những công trường thủ công : luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ,dệt,len dạ... ra đòi phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
+ Những trung tâp công nghiệp thương mại tài chính được hình thành ( Luân Đôn)
GV nêu: ngoài những điều kiện trên thì ở Anh có những phát minh mới về kỹ thuật các hình thức tổ chức lao động hợp lí.
năng suất lao động tăng nhanh.
H/s đọc đoạn chữ in nhỏ ( SGK - 5)
? Em có nhận xét gì về sự phát triển này.
? Sự phát triển của CNTB ở Anh đưa đến những hệ quả gì trong XH.
- GV lấy dẫn chứng SGK chứng minh: “ Số đông địa chủ......kinh tế ”.
GV giải thích thuật ngữ “ quý tộc mới” tầng lớp quý tộc PK đã TS hoá kinh doanh TBCN xuất hiện ở Châu Âu thế kỷ XVI mạnh nhất ở Anh là lực lượng lãnh đạo CMTS Anh thế kỷ XVII.
+ Tầng lớp quý tộc mới có thế lực về kinh tế.
? Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác để sinh sống
( GV giải thích)
? Bên cạnh mâu thuẫn cũ ( nông dân với địa chủ, quý tộc) thì XH Anh đã xuất hiện mâu thuẫn mới nào.
- GV vẽ sơ đồ cấu tạo XH Anh ( bảng phụ )
Chế độ PK 
+ vua ( đứng đầu- XacLơI)
+ Địa chủ, quý tộc, giáo hội
+ Quý tộc mới, TS 
+ Các tầng lớp ND lao động
GV phân tích: Quyền lợi của đám quý tộc mới gắn chặt với quyền lợi của giai cấp TS mới ra đời: họ muốn thoát khỏi sự lệ thuộc chuyên quyền của nhà vua, cho nên họ sẵn sàng bắt tay nhau cùng chống lại chế độ PK xác lập quan hệ sản xuất TBCN
? Nguyên nhân nào => cuộc nội chiến bùng nổ.
( chính sách cai trị độc đoán của nhà vua...) 
GV dùng lược đồ: cuộc nội chiến ở Anh để trình bày cuộc nội chiến xảy ra giữa nhà vua với quốc hội.
? Quan sát lược đồ so sánh lực lượng của nhà vua với QH qua vùng đất chiếm giữ.
+ Quốc hội được nd ủng hộ.
+ SacLơI chạy lên phía bắc luân đôn, chuẩn bị lực lượng chống lại quốc hội và nhân dân. 
GV yêu cầu h/s về nhà học diễn biến (SGK- 5 ) 
- GV nêu: trước sức ép của quân đội và nd, C Rôm- oen đưa vua ra xét sử.
GV tường thuật quang cảnh sử tử Sác lơI ( sách gv 18-19 ) 
GV giải thích thuật ngữ “ cộng hoà” thể chế chính trị của một nước không có vua đứng đầu nhà nước.
? Lúc này mọi quyền hành tập chung vào ai. 
+ Mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản 
+ Nông dân và binh lính không được hưởng 1 chút quyền lợi gì => tiếp tục nổi dậy đấu tranh
“ độc tài quân sự ” chế độ do một tập đoàn quân sự thực hiện đưa một sĩ quan lên cầm quyền quyết định những áp đặt
GV phân tích “ sự bất mãn của giai cấp ngày càng tăng => quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ giai cấp mà vẫn giữ những thành quả của CM ”
? Cuộc đảo chính 1688 => kết quả gì.
GV giải thích “ quân chủ lập hiến”: chế độ chính trị của một nước trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bằng một hiến pháp do quốc hội ( TS ) định ra.( Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản và quý tộc mới)
*Lưu ý học sinh: 
+ Trước cách mạng quyền lực nằm trong tay vua, tức quyết đinh hoàn toàn mọi công việc giơ đây theo chế độ giai cấp lập hiến nên vua trị vì nhưng không cai trị.
+ Thực chất của chế độ giai cấp lập hiến vẫn là giai cấp TB.
? Vì sao nước Anh từ chế độ cộng hoà lại => chế độ g/c lập hiến.
Mục đích chính là nhằm chống lại cuộc đấu tranh nd nhằm đẩy CM đi xa hơn, bảo vệ quyền lợi của quý tộc mới và TS
GV nêu vấn đề: vì sao nói CM Anh thế kỷ XVII là CMTS .
? Mục đích là.( lật đổ chế độ Pk).
? Giai cấp lãnh đạo cuộc CM là ai? ( quý tộc mới liên minh TS )
? Động lực cách mạng ( lực lượng tham gia) ? ( công nhân, nông dân, thợ thủ công).
? Kết quả của cuộc cách mạng này? ( chính phủ TS thành lập, CNTB phát triển).
? Cách mạng Anh thế kỷ XVII mang tính chất gì ?( là cuộc cách mạng tư sản).
? Qua tìm hiểu cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh, em hiểu thế nào là CMTS?.
Cách mạng do g/c TS lãnh đạo, nhằm đánh đổ chế độ pk đã lỗi thời mở đường cho CNTB pt, xác lập sự thống trị của g/c TS .
? Cách mạng TS Anh thế kỷ XVII có ý nghĩa lịch sử ntn?
? Theo em cuộc cách mạng TS có triệt để ko? ( Ko, còn những mặt hạn chế).
+ CM thành công đem lại thắng lợi cho g/c TS và quí tộc mới mà thôi.
+ND lao động lá động lực chính của CM nhưng quyền lợi lại ko được đáp ứng.
HS đọc câu noi của Mac viết về ý nghĩa ls của CMTS Anh.
? Em hiểu ntn về câu nói của Mác.
HS thảo luận.
GV nhận xét: g/c TS ( và quí tộc mới) thắng lợi đã xác lập chế độ TBCN ( hình thức lá g/c lập hiến) SX TBCN phát triển và thoát khải sự thống trị của chế độ pk.
 * Gv sơ kết mục II: Cuộc CMTS Anh nổ ra dưới hình thức một cuộc nội chiến giữa nhà vua và quốc hội. Kết quả: nhà vua bị sử tử và Anh trở thành nước CH. Quần chúng tiếp tục đấu tranh. Chế độ g/c lập hiến được thành lập. 
I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
1.Một nền sản xuất mới ra đời.
-Thế kỉ XV, xuất hiện các xưởng thủ công: xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường...
 - Các trung tâm sx, buôn bán, ngân hàng được thành lập.
Nền sx TBCN
-Xã hội:
+ Hình thành hai g/c mới: TS và VS
+ Mâu thuẫn CĐPK với g/c TS và các tầng lớp ND ngày càng gay gắt.
2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
*Nguyên nhân:
*Diễn biến:
8/1566 nd Nê- Đéc- Lan đấu tranh giải phóng đất nước.
* Kết quả:
+ 1581 thành lập nước CH Hà Lan
+ 1648 Hà Lan được Thành lập
*ý nghĩa: 
+ Là cuộc CM TS đầu tiên trên thế giới
+ Báo hiệu sự thuận lợi của CNTB đối với CĐPK 
( Mở ra thời kì mới trong lịch sử – thời kì TBCN )
II. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII 
1.Sự phát triển của CNTB ở Anh. 
- Sự phát triển của công trường thủ công và ngoại thương làm cho mối quan hệ TBCN phát triển mạnh ở Anh. 
XH: 
+ Tầng lớp quý tộc mới ra đời 
+ Nông dân nghèo khổ.
+ Mâu thuẫn gay gắt giữa TS, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế. 
=> Cuộc CM lật đổ CĐPK, xác lập quan hệ sản xuất TBCN 
2.Tiến trình CM.
a. Giai đoạn I ( 1642- 1648 ) 
- 8/ 1642 cuộc nội chiến bùng nổ.
Quân đội quốc hội do C. Rôm – oen chỉ huy đánh bại quân đội nhà vua.
1648, gđ 1 của cuộc nội chiến chấm dứt. 
b. Giai đoạn II ( 1649- 1688 ) 
30. 1. 1649, Xac-Lơ I bị sử tử 
Nước Anh => nước cộng ... công vấn đề nguyên tử, phá thế độc quyền của Mĩ. Sử dụng nguyên tử vào MĐ hoà bình: XD nhà máy điện tử, tàu phá băng nguyên tử.
? Cho biết những thành tựu của VH- NT Xô Viết.
- VD 1: Thi ca, sân khấu, điện ảnh.
- VD 2:- Móc Ki 
Sô - Lô - Khốp.
Tôn – Xtô
? Bằng sự hiểu biết em hãy kể những tác phẩm văn học Xô Viết mà em biết?
+ Sông Đông êm đềm 
+ Sông Đông êm đềm 
+ Thép đã tôi thế đấy.
+ Bài ca sư phạm.
I. Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật thế giới nửa đầu TK XX.
- Về vật lí:
+ Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.
+ lí thuyết tương đối của nhà bác học An Be Anh Xtanh ( Đức ).
 Các lĩnh vực khoa học khác: 
Hoá học, sinh học, khoa học trái đất đạt được những thành tựu lớn.
- Tác dụng:
+ Nhiều phát minh được sử dụng: điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh.
- Hạn chế 
II. Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển:
* Cơ sở hình thành:
- Ra đời từ sau khi CM T 10 Nga thành công.
- Tư tưởng của CN Mác Lê - Nin.
- Tinh hoa văn hoá hiện đại.
* Những thành tựu:
- Giáo dục:
Từ 1911 – 1941: 60 triệu người đã thoát nạn mù chữ.
- KH – KT:
đạt được những thành tựu chiếm lĩnh những đỉnh cao của KH – thế giới.
- VH – nghệ thuật:
+ Có những cống hiến lớn lao cho VH.
+ Xuất hiện những nhà văn nổi tiếng.
5. Sơ kết bài học:
- KH – KT thế giới ở nửa đầu TK XX có những bước phát triển vượt trên những lĩnh vực.
- Trong sự phát triển của VH thế giới XV cũng có những thành tựu lớn. Tiêu biểu cho nền VH mới tiến bộ.
Bài 1: Đánh dấu X vào ô trống đầu những phát minh khoa học nửa đầu TK XX.
 Lý thuyết tương đối
Điện tín
Ra đa
Phản xạ có điều kiện
Sinh học phân tử.
Chất kháng sinh Pê- nê - Xi Lin
Bài 2: hãy nối ô ở cột I ( tác giả ) với cột II ( Tác phẩm ) bằng các mũi tên sao cho đúng.
Cột I ( tác giả )
Cột II ( tác phẩm )
M. Sô - lô - Khốp
Bài ca sư phạm.
A – Tôn Xtôi
Thép đã tôi thế đấy.
N. ô - Xtrốp – XKi
Sông Đông êm đềm
A. Ma – ca Ren _ cô
Sông Đông êm đềm
 * Bổ sung kiến thức
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
********************************
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 34: Bài 23 
Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại.
( Phần từ năm 1917 đến năm 1945 )
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp hs hiểu.
- Củng cố hệ thống những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
-Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới trong những năm 1917 – 1945.
* Kiến thức trọng tâm: những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
2. Tư tưởng:
- Củng cố, nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống CNPX và bảo vệ hoà bình thế giới.
3. Kỹ năng:
- Giúp hs phát triển kỹ năng lập bảng thống kê, lựa chọn sự kiện lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh, và hệ thống hoá sự kiện lịch sử.
B. Chuẩn bị:
1. Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu những thành tựu của nền văn hoá Xô Viết.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
Từ 1917 – 1945 thế giới đã xảy ra nhiều sự kiện lịch sử, những biến cố lịch sử, tạo ra những bước phát triển của lịch sử thế giới. Hôm nay chúng ta ôn lại những sự kiện chính và nội dung chủ yếu của phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945.
4. Tiến trình tổ chức các hoạt động lên lớp
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
- Bằng việc chuẩn bị bài mới ở nhà của hs: Lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945 theo mẫu ( sgk – 112 ).
- GV phân 4 nhóm yêu cầu hs thảo luận hoàn thành vào bảng học tập hoặc phiếu học tập.
+ Nhóm 1: 2 sự kiện: ( sự kiện 1,2 ).
+ Nhóm 2: 2 sự kiện: ( sự kiện 3,4 )
+ Nhóm 3: 3 sự kiện: ( sự kiện 5,6,7 ).
+ Nhóm 4: 2 sự kiện: ( sự kiện 8,9 ).
- HS hình thành việc trình bày vào bảng HS – GV yêu cầu treo phần trình bày của các nhóm lên bảng.
? Gọi hs các nhóm nhận xét cho nhóm bạn ( GV chú ý phần trình bày đúng sai của hs )
- GV nhận xét việc trình bày của các nhóm.
- GV dùng bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ 1917 – 1945 và kết quả.
Niên đại 
Sự kiện 
Kết quả 
Nước nga 
2/1917 
CM dân chủ TS Nga thắng lợi 
+Lật đổ CĐ Nga Hoàng
+ Hai chính quyền song song tồn tại.
Liên xô 
7/11/1917 
CM XHCN tháng 10 Nga thắng lợi 
+ Lật đổ chính phủ lâm thời 
+ Thành lập nước CH Xô Viết.
1918 – 1920 
Cuộc đấu tranh XD và bảo vệ chính quyền Xô viết 
Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới, thực hiện củng cố XHCN đánh thắng thù trong, giặc ngoài.
1921- 1941 
LXô xây dựng CNXH
Công nghiệp hoá XHCN, tập thể hoá nông nghiệp, trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.
1918 – 1923 
Cao trào CM ở Châu âu, á.
Các Đảng CS 
GV kết hợp với bản đồ thế giới để đi đến kết luận:
+ Lịch sử thế giới hiện đại được mở đầu bằng sự kiện CM tháng 10 Nga thắng lợi 1917 và kết thúc bằng sự kiện chiến tranh thế giới thứ 2 (1917 – 1945 ).
+ Lịch sử thế giới từ 1917 -> 1945 đã sảy ra với nhiều sự kiện lịch sử, nhiều sự kiện lịch sử, nhiều biến cố lịch sử, những sự kiện biến cố này đã tạo ra bước phát triển mới của lịch sử thế giới.
- GV yêu cầu hs về nhà hoàn thiện phần những sự kiện lịch sử chính theo mẫu của gv trên lớp vào vở ghi ( tiết sau kiểm tra ).
=> Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945 bao gồm những nội dung chủ yếu nào => 
- HS đọc mục 2 ( sgk – 113 ).
Dựa vào nội dung phần bạn đọc + bảng những sự kiện lịch sử chính. Em hãy cho biết 5 nội dung chủ yếu nhất của lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945 là gì?
- GV phân nhóm hs thảo luận: 5 nhóm .
- Cử mỗi nhóm 1 nhóm trưởng điều khiển thảo luận và trình bày ý kiến của nhóm.
GV gọi 2-> 3 nhóm trình bày đi đến thống nhất 5 nội dung.
( có thể làm vào bảng phụ ).
- GV phân 5 nhóm nội dung thảo luận với 5 câu hỏi ( giải thích tại sao sự kiện của nhóm là 1 trong 5 sự kiện chủ yếu của phần lịch sử thế giới hiện đại ?).
- Lần lượt các nhóm trình bày + gv phân tích bổ sung cho 5 nội dung.
( Lần đầu tiên CM VS thành công trên thế giới, loại hình nhà nước mới XHCN ra đời, nhà nước này đã đứng vững trước sự tấn công của kẻ thù, để sức chống đối với kẻ thù trong giặc ngoài, XD thành công CNXH ).
 + Thắng lợi của CM tháng 10 và công cuộc XD CNXH ở Liên Xô, có tác động to lớn đến tình hình thế giới =>
? Nhóm 2: Cao trào CM 1918 – 1923 là một trong 5 nội dung chủ yếu là vì:
( Sau chiến tranh thế giới lần 1, PT CM ở các nước TB lên cao, điển hình là Đức, và Hung Ga ri, sau đó 1 loạt đảng CS ở các nước ra đời trên thế giới, trên cơ sở đó, quốc tế CS được thành lập và lãnh đạo CM đi theo con đường CM tháng 10 – Con đường CM XHCN ).
? Nhóm 3: Phong trào CM giải phóng dân tộc lên cao ở các nước thuộc địa là 1 trong 5 nội dung chủ yếu vì:
( Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, PT đấu tranh GPDT ở các nước thuộc địa, phụ thuộc lên cao ).
+ Trung quốc: CM DC mới bắt đầu.
+ Việt nam: CM tháng tám thành công. Nước VN DC CH ra đời.
Đặc biệt trong các PT ĐT này g/c VS trẻ tuổi bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo PT CM).
? Nhóm 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là nội dung cơ bản vì: 
Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến hậu quả: CN PX ra đời trên toàn thế giới, đe doạ an ninh loài người, chúng mưu toan gây chiến tranh thế giới thứ 2, phân chia lại thế giới.
? Nhóm 5: Chiến tranh thế giới thứ 2 là sự kiện chủ yếu vì:
- Chiến tranh thứ 2 bùng nổ, 1 bên là phe PX 1 bên là phe đồng minh, đã lôi cuốn 72 nước tham chiến, gây cho loài người nhiều thảm hoạ.
+ Sau đại chiến hệ thống XH mới ra đời: Hệ thống XHCN.
+ Kết thúc 1 thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.
* GVKL: Nội dung chính của lịch sử thế giới thời kỳ này là sự phát triển có tính chất bước ngoặt của cao trào CM thế giới với thắng lợi mở đầu của CM XH CN T 10 Nga, sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB, cuộc chiến tranh DT và giai cấp rộng lớn, quyết liệt trong phạm vi từng nước và trên thế giới nhằm giành ĐL DT, dân chủ và tiến bộ XH.
I. Những sự kiện lịch sử chính:
II. Những nội dung chủ yếu:
1. Cách mạng XHCN tháng 10 Nga thành công và sự tồn tại vững chắc của nhà nước Xô Viết đầu tiên.
2. Cao trào CM 1918 – 1923 một loạt đảng CS ra đời, quốc tế CS thành lập.
3. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc lên cao.
4. Khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933 ).
5.Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, hệ thống XH CN ra đời.
III. Bài tập thực hành.
Bài 1: Hãy chọn 5 sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ 1917 – 1945 bằng cách đánh dấu X vào ô trống ghi các sự kiện đó.
 Chiến tranh thế giới thứ 2.
 Nước Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ 2.
 Phong trào đấu tranh giành độc lập DT ở Châu á.
 CM Tháng 10 Nga.
 Nước Nhật xâm lược Trung Quốc.
 Cao trào CM ở Châu Âu.
 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
 Liên Xô tiến hành các kế hoạch 5 lần năm.
 Chủ nghĩa PX hình thành ở Đức, I ta li a, Nhật Bản.
Bài 2: Hãy nối các thông tin có quan hệ với nhau dưới đây cho phù hợp:
Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 1 và ảnh hưởng của CM tháng 10 Nga.
Các nước Đức, I ta li a, Nhật Bản chủ trương PX hoá CĐ thống trị.
Khủng hoảng kinh tế ở các nước TB 
( 19129 – 1933 ).
Đại hội thành lập quốc tế CS ở Mát Xcơ Va ( 2/3 1919 )
Lê Nin và Đảng Bôn sê Vích Nga.
Cao trào CM ( 1918 – 1923 ) thành lập đảng CS ở nhiều nước Châu âu, Châu á.
 4. Hướng dẫn học ở nhà:
Về nhà học bài hoàn thiện các bài tập còn lại.
Về nhà ôn tập toàn bộ nội dung chương trình học kì I:
Tiết sau kiểm tra học kì.
 * Bổ sung kiến thức
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
********************************

Tài liệu đính kèm:

  • doclichsu lay gioi thiu bai nem sang giao an su 8.doc