Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 98: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Năm học 2010-2011

Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 98: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Năm học 2010-2011

I/. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết và hiểu quy tắc tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó.

2. Kĩ năng:

- Có kỹ năng vận dụng quy tắc để tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó để giải 1 số bài tập trong thực tế.

3. Thái độ:

- Có ý thức áp dụng quy tắc vào giải 1 số bài tập thực tế.

II/. Chuẩn bị:

-GV: Bảng phụ, phấn màu.

-HS: Chuẩn bị bài

III/. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra ( 5 phút )

? Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước.

– Bài 125 SGK.

-Nhận xét, cho điểm hs -Lên bảng

-Nhận xét, sửa sai

 Hoạt động 2: Ví dụ (15 phút )

- Bảng phụ.

? Tìm số học sinh của lớp ta làm thế nào.

?tìm số hs

? Tìm 1 số biết của nó bằng 27 như thế nào.

? Tìm 1 số biết của nó bằng a.

 ?1 Hãy tìm các số.

 (Bảng phụ)

? Nhận xét bài bạn

?2 Bảng phụ.

? Phân tích tìm 350 lít nước ứng với phân số nào.

? Khôí lượng nước chứa được bao nhiêu

? Trong bài a là số nào. là phân số nào.

? Vận dụng kiến thức nào vào giải bài tập

* Chốt kiến thức

- Đọc ví dụ.

-Trả lời

- Thực hiện.

- Lấy 27 :

- Phát biểu quy tắc SGK.

- Thực hiện.

- Thực hiện.

- Trả lời.

- Hiểu bài 1. Ví dụ:

Gọi số h/s lớp 6A là x (em)

Ta có :

 x. = 27

 x = 17 :

 x = 27. = 45 (h/s)

* Quy tắc: (SGK)

 a : ( m, n  N* )

?1

a = 49 ; b =

?2

+) 1- = 7/20(dung tích bể)

Bể đựng được số nước là:

 350 : = 1000 (lít)

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 10/03/2021 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 98: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 
Ngày giảng: 
Tiết 98	
 TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
I/. Mục tiêu: 
Kiến thức: 
Nhận biết và hiểu quy tắc tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó.
Kĩ năng:
Có kỹ năng vận dụng quy tắc để tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó để giải 1 số bài tập trong thực tế.
Thái độ:
Có ý thức áp dụng quy tắc vào giải 1 số bài tập thực tế.
II/. Chuẩn bị:
-GV: Bảng phụ, phấn màu.
-HS: Chuẩn bị bài 
III/. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra ( 5 phút )
? Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước. 
– Bài 125 SGK.
-Nhận xét, cho điểm hs 
-Lên bảng 
-Nhận xét, sửa sai
	Hoạt động 2: Ví dụ (15 phút )
- Bảng phụ.
? Tìm số học sinh của lớp ta làm thế nào.
?tìm số hs 
? Tìm 1 số biết của nó bằng 27 như thế nào.
? Tìm 1 số biết của nó bằng a.
 ?1 Hãy tìm các số. 
 (Bảng phụ)
? Nhận xét bài bạn
?2 Bảng phụ.
? Phân tích tìm 350 lít nước ứng với phân số nào.
? Khôí lượng nước chứa được bao nhiêu 
? Trong bài a là số nào. là phân số nào.
? Vận dụng kiến thức nào vào giải bài tập
* Chốt kiến thức
- Đọc ví dụ. 
-Trả lời 
- Thực hiện.
- Lấy 27 : 
- Phát biểu quy tắc SGK.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Trả lời.
- Hiểu bài
1. Ví dụ:
Gọi số h/s lớp 6A là x (em)
Ta có : 
 x. = 27
 x = 17 : 
 x = 27. = 45 (h/s)
* Quy tắc: (SGK)
 a : ( m, n Î N* )
?1
a = 49 ; b = 
?2
+) 1- = 7/20(dung tích bể)
Bể đựng được số nước là: 
 350 : = 1000 (lít)
	Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút )
? Trong bài toán cho biết gì. Yêu cầu phải tìm gì.
? Nêu cách làm.
?Nhận xét,sửa sai 
? Vận dụng kiến thức nào vào giải bài tập.
- Bảng phụ.
? Không cần tính mà có ngay kết quả vì sao.
* Chốt: Kiến thức
- Trả lời
- Thực hiện.
- Trả lời
- Trả lời
- Ghi nhớ
2. Luyện tập:
Bài 126: (SGK)
 a. = 10,8
 b. = - 3,5
Bài 127: (SGK)
a. Số phải tìm là:
 13,32 : (theo 1)
 = 31,08 (theo 2)
b. Số phải tìm:
 31,08 : = (theo 2)
 = 13,32 (theo 1)
	Hoạt động 4: Củng cố (3 phút )
 BT: Điền vào dấu ()
a. Tìm của 1 số a cho trước (x, y Î N, y ¹ 0) ta tính . ( a. )
b. Muốn tìm giá trị phân số của 1 số cho trước ta lấy số đó .... với phân số 
c. Muốn tìm 1 số biết của ........ ta tính : a : ( m, n Î N*) 
d. Muốn tìm 1 số biết của nó bằng c ta lấy .......
 Hướng dẫn về nhà (2 phút )
 - Nắm chắc 2 dạng toán đã học. 
 - Học bài cũ – Bài tập còn lại SGK; 128 -> 131 (SBT); 130 (TNC).
 - Xem trước bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 98.doc