Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 97: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 97: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 1. Kiến thức:

 HS nhận biết và bước đầu vận dụngquy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

 2. Kĩ năng:

 Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.

 3. Thái độ:

Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 2668Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 97: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 8/04/10 Ngày dạy: 17/04/10
Tiết 97: 
Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 HS nhận biết và bước đầu vận dụngquy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó
 2. Kĩ năng:
 Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.
 3. Thái độ:
Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn
II. Phương pháp:
	Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, gợi mở và hoạt động nhóm
III. Chuẩn bị:
IV. Tổ chức giờ học:	
*, Khởi động – Mở bài (5’)
- MT: HS tìm được giá trị của một phân số của một số cho trước và đặt ra tình huống có vấn đề hứng thú tìm hiểu bài mới
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
*, Giới thiệu bài
- Tìm của 30?
- Vậy nếu biết của một số bằng 20 thì số đó bằng bao nhiêu? Muốn tìm số đó ta làm như thế nào?
 Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
HĐ cá nhân tính:
30. =
Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ và rút ra quy tắc (15’)
- MT: HS thông qua ví dụ bước đầu biết cách tìm một số biết giá trị một phân số của nó, rút ra quy tắc.
- Cách tiến hành:
B1:
- Yêu cầu HS đọc ví dụ SGK.
- Nếu gọi x là số HS lớp 6A cần tìm thì theo đề ta có quan hệ gì giữa các số?
- Ta có tìm x như thế nào?
- Vậy số HS lớp 6A là bao nhiêu bạn?
- Tìm x=?
B2:
- Muốn tìm một số x biết giá trị phân số của nó bằng a ta phải làm thế nào?
HS đọc VD
- Số HS lớp 6A chính là ..
- Muốn tìm số HS ta có thế tìm x sao cho của x bằng 27.
- Tìm thừa số khi biết tích và một thừa số
- Muốn tìm một số biết bằng a ta tính:
a : 
1. Ví dụ: 
Nếu gọi số HS cần tìm là x, thì theo đề bài ta phải tìm x sao cho của x bằng 27.
Ta có :
x. = 27
x= 27 : 
x= 45
Vậy số HS lớp 6A là 45 bạn.
2. Quy tắc: 
Muốn tìm một số biết của nó bằng a, ta tính: a : . ( m, n N*)
Hoạt động 2: Vận dụng (20’)
- MT: HS vận dụng quy tắc làm một số bài tập liên quan
- Cách tiến hành:
B1:
- Yêu cầu HS làm ?1 (5’)
- Yêu cầu các nhóm trao đổi chéo bảng nhận xét, một nhóm treo bảng phụ
- Yêu cầu HS giải ý b
B2:
- Tìm hiểu và giải ?2
- Lượng nước trong bể đã dùng chiếm mấy phần bể?
- Vậy tính lượng nước trong bể được tính như thế nào?
B3:
- Yêu cầu HS thực hiện giải bài 126
+ Vận dụng quy tắc vừa học để giải
- Yêu cầu HS khác nhận xét
- GV nhận xét chốt lại
áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn thực hiện ?1
HS nhận xét chéo
HĐ cá nhân, 1 HS lên bảng giải
HĐ cá nhân
- Chia bể nước làm 20 phần bằng nhau
áp dụng quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó
HĐ cá nhân, 2 HS lên bảng giải
HS nhận xét bài làm trên bảng
?1 
a) Số đó là : 14 : = 49
b) Số đó là : : = 
?2 
Lượng nước đã dùng chiếm: bể bằng 350 lít. 
Vậy thể tích của bể là :
350 : = 10000 (lít)
Bài 126 (Sgk/54): Tìm một số biết
a, 
*, Tổng kết giờ học - Hướng dẫn học ở nhà (5’)
- Học bài theo SGK
- Xem lại các bài tập đã làm
- Làm các bài tập 127, 128, 129, 131 (SGK/55)
Bài 128: 
1,2:24%=
Bài 129:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 97.doc