Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 95+96: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật

Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 95+96: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật

I. Mục tiêu :

* HS được củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước

* Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bài tập, làm nhanh, tính đúng .

* Biết tìm thành thạo giá trị phân số của một số cho trước

* Biết áp dụng quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn

II. Chuẩn bị :

 GV : Giáo án, Thước thẳng,

 HS : xem BT , làm BT

 III, Nội dung :

Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Hs

Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Học sinh làm bài 117 Học sinh lên bảng trả bài

- GV gọi 1 HS đọc bài tập 121 trang 52 .

- Đề bài cho biết điều gì ?

- Xe lửa đi được mấy phần quãng đường ?

- Đề bài hỏi gì ?

- Muốn tìm xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu, ta phải làm sao ?

- Cho HS giải BT vào vở .

- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài giải .

Ta phải tính ?

* GV cho HS làm bài tập :

 + Lớp 6A có 45 học sinh . Số học sinh nữ chiếm số học sinh cả lớp . Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ .

Bài 122

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài

Giáo viên hướng dẫn

+ Tìm 5% của 2kg

+ Tương tự cho đường và muối - Cả lớp theo dõi SGK

- HS : Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 102 km

- Xe lửa đi được phần quãng đường

- Xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu km ?

- Ta phải biết xe lửa đi được bao nhiêu km, ta tìm của 102

- HS lên bảng :

 + Quãng đường xe lửa đi được :

 + Xe lửa còn cách Hải Phòng :

* Bài tập:

- Số học sinh nữ của lớp 6A là :

 Đáp số : 30 hs nữ .

Bài 122 :

2, 5% = 0,1 (kg)

Khối lượng đường

2. = 0,003 (kg)

Khối lượng muối

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 251Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 95+96: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
Tiết 95, 96 :	§. LUYỆN TẬP 
Ngày dạy:
I. Mục tiêu :
* HS được củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước 
* Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bài tập, làm nhanh, tính đúng .
* Biết tìm thành thạo giá trị phân số của một số cho trước 
* Biết áp dụng quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn 
II. Chuẩn bị :
GV : Giáo án, Thước thẳng, 
HS : xem BT , làm BT
 III, Nội dung :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Hs
Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước 
Học sinh làm bài 117 
Học sinh lên bảng trả bài 
- GV gọi 1 HS đọc bài tập 121 trang 52 .
- Đề bài cho biết điều gì ?
- Xe lửa đi được mấy phần quãng đường ?
- Đề bài hỏi gì ?
- Muốn tìm xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu, ta phải làm sao ?
- Cho HS giải BT vào vở .
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài giải .
Ta phải tính ?
* GV cho HS làm bài tập :
 + Lớp 6A có 45 học sinh . Số học sinh nữ chiếm số học sinh cả lớp . Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ .
Bài 122 
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài 
Giáo viên hướng dẫn 
+ Tìm 5% của 2kg
+ Tương tự cho đường và muối 
- Cả lớp theo dõi SGK
- HS : Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 102 km
- Xe lửa đi được phần quãng đường
- Xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu km ?
- Ta phải biết xe lửa đi được bao nhiêu km, ta tìm của 102
- HS lên bảng :
 + Quãng đường xe lửa đi được :
 + Xe lửa còn cách Hải Phòng :
* Bài tập:
- Số học sinh nữ của lớp 6A là :
 Đáp số : 30 hs nữ .
Bài 122 : 
2, 5% = 0,1 (kg)
Khối lượng đường 
2. = 0,003 (kg)
Khối lượng muối 
Bài 123
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh 
+ Trước tiên lấy 10% của giá ban đầu 
+ Tính giá mới bằng cách lấy giá ban đầu trừ số tiền giảm
Giáo viên có thể giới thiệu cách khác 
+ Giá ban đầu bị giảm đi 10%. 
Vậy giá mới bằng bao nhiêu % của giá ban đầu ( 90%)
Bài 125
+ Tính lãi suất hàng tháng 
+ Tính lãi suất trong 12 tháng
+ Tính số tiền lấy ra bằng cách : Tính tổng vốn và lãi suất 12 tháng 
Giáo viên gọi học sinh lên bảng 
Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính thêm 
 (35000 – 35000. 10%) = 31500 đ
(120000 – 120000. 10%) = 108000 đ
(67000 – 67000. 10%) = 60300 đ
450000. 90% = 405000 đ
240000. 90% = 216000 đ
 Chỉ có b, c, e là đúng
Bài 125 : 
Lãi suất 12 tháng 
1 triệu . 0,58%.12 = 69 600
Số tiền lấy tổng cộng sau 12 tháng 
1 triệu + 69 600 = 1 069 600 ( đồng) 
Cũng cố : trong luyện tập 
Dặn dò :
Xem lại các bài tập đã giải 
BTVN :120, 124. Xem trước bài mới

Tài liệu đính kèm:

  • docT 95 - 96.doc