Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 18, Bài 3: Số đo góc (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 18, Bài 3: Số đo góc (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS biết thế nào là góc vuông,góc nhọn góc tù ?

 - HS biết cách vẽ góc và điểm nằm bên trong góc.

 2/ Kĩ năng: biết vẽ góc,đọc tên góc, kí hiệu góc, nhận biết điểm nằm trong góc

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Hình 14,15,16,17 sgk,

 * HS : thước thẳng, Sgk

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: 12’

GV: Giới thiệu đặc điểm của thước đo góc, sau đó giới thiệu cách đo một góc.

Hướng dẫn HS cách đo

GV: Mỗi góc ta đo có mấy số đo ?

Cho HS thực hành ?1 * Hoạt động 1

HS quan sát theo dõi.

HS trả lời

HS làm ?1 1/ Đo góc

Cách đo:

- Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc, một cạnh của góc trùng với cạnh của thước

- Cạnh còn lại của góc chỉ số nào của thước thì đó là số đo của góc cần đo.

Giả sử đo góc xOy được 600

Kí hiệu :

* Nhận xét

- Mỗi góc có một số đo

- Số đoc góc bẹt là 1800.

* Hoạt động 2: 15’

GV: Mốn so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh gì ?

GV: Treo bảng phụ H.14 sgk. Hỏi

Làm thế nào để so sánh góc xOy và uIv ?

GV: Muốn so sánh hai góc ta so sánh gì ?

Cho HS so sánh các góc H.14 và H.15 sgk.

GV: Hai góc xOy và uIv có số đo như thế nào ?

GV giới thiệu hai góc bằng nhau,kí hiệu.

GV: Góc sOt và pIq như thế nào?

Cho HS làm ?2

 * Hoạt động 2

HS trả lời

Đo 2 góc sau đó so sánh hai số đo.

HS trả lời

HS thực hành đo và so sánh

Bằng nhau

Góc sOt có số đo lớn hơn

HS đo nêu kết quả

 2. So sánh hai góc

- Muốn so sánh 2 góc ta so sánh hai số đo của chúng.

- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Kí hiệu:

- Góc có số đo lớn hơn thì lớn hơn.Góc có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

Kí hiệu: hoặc

?2

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 18, Bài 3: Số đo góc (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 18	
Bài 3: Soá Ño Goùc.
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS biết thế nào là góc vuông,góc nhọn góc tù ?
	- HS biết cách vẽ góc và điểm nằm bên trong góc. 
	2/ Kĩ năng: biết vẽ góc,đọc tên góc, kí hiệu góc, nhận biết điểm nằm trong góc
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Hình 14,15,16,17 sgk, 
	* HS : thước thẳng, Sgk
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: 12’
GV: Giới thiệu đặc điểm của thước đo góc, sau đó giới thiệu cách đo một góc.
Hướng dẫn HS cách đo
GV: Mỗi góc ta đo có mấy số đo ?
Cho HS thực hành ?1
* Hoạt động 1
HS quan sát theo dõi.
HS trả lời
HS làm ?1
1/ Đo góc
Cách đo:
- Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc, một cạnh của góc trùng với cạnh của thước
- Cạnh còn lại của góc chỉ số nào của thước thì đó là số đo của góc cần đo.
Giả sử đo góc xOy được 600
Kí hiệu : 
* Nhận xét
- Mỗi góc có một số đo
- Số đoc góc bẹt là 1800.
* Hoạt động 2: 15’
GV: Mốn so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh gì ?
GV: Treo bảng phụ H.14 sgk. Hỏi
Làm thế nào để so sánh góc xOy và uIv ?
GV: Muốn so sánh hai góc ta so sánh gì ?
Cho HS so sánh các góc H.14 và H.15 sgk.
GV: Hai góc xOy và uIv có số đo như thế nào ?
GV giới thiệu hai góc bằng nhau,kí hiệu.
GV: Góc sOt và pIq như thế nào?
Cho HS làm ?2
* Hoạt động 2
HS trả lời
Đo 2 góc sau đó so sánh hai số đo.
HS trả lời
HS thực hành đo và so sánh
Bằng nhau
Góc sOt có số đo lớn hơn
HS đo nêu kết quả
2. So sánh hai góc
- Muốn so sánh 2 góc ta so sánh hai số đo của chúng.
- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.
Kí hiệu: 
- Góc có số đo lớn hơn thì lớn hơn.Góc có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.
Kí hiệu: hoặc 
?2
* Hoạt động 3: 10’
Cho HS quan sát H.17 sgk
+ Thế nào là góc vuông ?
+ Thế nào là góc nhọn ?
+ Thế nào là góc tù ?
* Hoạt động 3
3/ Góc vuông,góc nhọn. Góc tù
- Góc vuông là góc có số đo bằng 900
- Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông
- Góc tù là góc lớn hợn góc vuông nhỏ hơn góc bẹt. 
* Hoạt động 4: củng cố 5’
Cho HS sửa bài 11 sgk
GV nhận xét, chỉnh sửa
* Hoạt động 4
HS trả lời
11)sgk
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem lại cách đo một góc, viết số đo của một góc bằng kí hiệu.
	- Xem lại cách gọi tên góc, cách viết kí hiệu của góc.
	- Xem lại cách so sánh hai góc.
	- Xem lại góc vuông ,góc nhọn , góc tù.
	- BTVN: 12,13 sgk.
	- Chuẩn bị bài 15 : Vẽ góc cho biết số đo.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 18.doc