Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông

Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức

- Nắm được cấu tạo của cây hạt trần.

- Thấy được sự khác nhau giữa nón thông và hoa.

2.Kĩ năng

- Rèn kỷ năng quan sát, so sánh.

II. ĐỒ DÙNG.

- Tranh vẽ phóng to hình 40.1 - 3 sgk.

- Cành mang nón thông.

- Nón thông cắt tóc.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.

1. Ổn định tổ chức.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 48: Hạt trần - Cây thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết:48
 NS :25-02-11
 ND:26-02-11
 Hạt trần-cây thông 
i. mục tiêu.
1.Kiến thức
- Nắm được cấu tạo của cây hạt trần.
- Thấy được sự khác nhau giữa nón thông và hoa.
2.Kĩ năng
- Rèn kỷ năng quan sát, so sánh.
ii. đồ dùng.
- Tranh vẽ phóng to hình 40.1 - 3 sgk.
- Cành mang nón thông.
- Nón thông cắt tóc.
iii. tiến trình tổ chức hoạt động.
1. ổn định tổ chức.
2. Các hoạt động.
Mở bài: sgk
Hoạt động 1
Tìm hiểu cơ quan sinh dưỡng.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu học sinh quan sát vật mẫu, tranh vẽ trả lời câu hỏi.
- Nêu đặc điểm của cành và nón thông.
- Làm việc độc lập. Quan sát hình 40.1-2 sgk trả lời câu hỏi.
- 1-2 học sinh trả lời câu hỏi, học sinh khác nhận xét bổ sung.
- Kết luận: 
- Có cấu tạo rễ- thân - lá hoàn chỉnh.
- Mỗi cành con mang 2 lá.
- Lá hình kim.
Hoạt động 2
Tìm hiểu cơ quan sinh sản
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật, tranh vẽ trả lời câu hỏi:
- Nỏn đực cấu tạo như thế nào?
- Nỏn cái cấu tạo như thế nào?
- Yêu cầu học sinh sau khí quản sát nỏn hoàn thành bảng trang 133.
- Yêu cầu học sinh dựa vào kết quả bảng trả lời câu hỏi?
- Có thể coi nỏn như 1 hoa được không? vì sao?
- Cây thông đã có hoa - qảu thật sự chưa?
Làm việc độc lập.
- 1-2 học sinh trả lời câu hỏi.
- Làm việc độc lập hoàn thành bảng.
- 1-2 học sinh báo cáo kết quả.
- 1 số học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận: 
Sinh sản bằng hạt, cơ quan sinh sản là nón.
Hạt nằm trên lá noãn hở.
Hoạt động 3
Tìm hiểu giá trị của cây hạt trần
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trả lời câu hỏi.
- Những cây hạt trần có giá trị gì?
- Giáo viên nói về thực tế khai thác các cây hạt trần và yêu cầu phải bảo vệ chúng hiện nay?
1 - 2 học sinh trả lời.
Kết luận:
- Cung cấp gỗ.
- Làm cây cảnh.
iv. kiểm tra đánh giá.
Giáo viên sử dụng các câu hỏi cuối bài.
Giáo viên nhận xét giờ học.
v. Dặn dò.
Học bài - làm bài tập.
Đọc mục em có biết.
Chuẩn bị 1 số cây có hoa cở nhỏ (cả hoa).

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 48.doc