Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 35: Kiểm tra học kì I

Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 35: Kiểm tra học kì I

Mục tiêu

- Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra theo đúng yêu cầu.

- Có kĩ năng tư duy làm bài.

- Có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.

II. Phương tiện

- GV: Nội dung đề bài

- HS: Chuẩn bị theo nội dung đã ôn tập.

III. Đề bài

A. Trắc nghiệm

 Cõu 1: Khoanh trũn vào đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ:

 a. Mạch rây

 b. Mạch gỗ

 c. Cả a, b đều đúng.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 35: Kiểm tra học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35
Ngày soạn: 11/12/2011
Kiểm tra học kì I
I. Mục tiêu
- Học sinh thực hiện nội dung kiểm tra theo đúng yêu cầu.
- Có kĩ năng tư duy làm bài.
- Có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.
II. Phương tiện 
- GV: Nội dung đề bài
- HS: Chuẩn bị theo nội dung đã ôn tập.
III. Đề bài
A. Trắc nghiệm
 Cõu 1: Khoanh trũn vào đầu câu trả lời đúng nhất:
1. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ:
	a. Mạch rây
	b. Mạch gỗ
	c. Cả a, b đều đúng.
2. Trong quá trình quang hợp lá cây nhả ra:
	a. Khí O2.
	b. Khí CO2.
	c. Nước
	d. Cả b, c đúng.
3. Trong quá trình hô hấp, cây nhả ra:
	a. Khí O2.
	b. Khí CO2.
	c. Hơi nước
	d. Cả b, c đúng.
4. Lá của cây xương rồng biến thành gai là để:
	a. Bảo vệ
	b. Giảm sự thoát hơi nước
	c. Quang hợp
	d. Tất cả đều sai
Câu 2: Chọn mục tương ứng giữa cột A và B.
A
B
Đáp án
1. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt
2. Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây
3. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các cơ quan khác của cây.
5. Thu nhận ánh sáng để quang hợp, trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước.
a. Mạch gỗ và mạch rây
b. Quả
c. Lá
d. Hạt
e. Lông hút
B. Tự luận
Câu 1: Nêu khái niệm quang hợp?Viết sơ đồ quang hợp?
Cõu 2: Rễ gồm mấy miền?Chức năng của mỗi miền?
Cõu 3: Mỗi em cú thể làm gỡ để tham gia vào việc bảo vệ và phỏt triển cõy xanh ở địa phương?
IV. Biểu điểm
A. . Trắc nghiệm
Câu 1: 2 điểm: mỗi câu đúng 0.5 điểm.
1.b	2.a	3.d	4.b
Câu 2: 2.5 điểm: Chọn đúng ý mục A với mục B
1.b	2.e	3.d	4.a	5.c
B. Tự luận 
Câu 1: (2.5đ) 
- Khỏi niệm quang hợp : 1.5đ
- Sơ đồ quang hợp: 1đ
Cõu 2: (2đ)
- Rễ gồm 4 miền,nờu đỳng tờn 4 miền (1đ)
- Chức năng mỗi miền : 1đ
Cõu 3: (1đ) 
- Tham gia phỏt triển trồng cõy.
- Chăm súc bảo vệ cõy.
- Vệ sinh mụi trường.
V. Củng cố
- GV củng cố, nhận xét.
- Chữa bài nếu còn thời gian.
VI. Hướng dẫn học bài ở nhà
- HS ôn tập lại cá phần đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 35 sinh 6KTHK I.doc