Giáo án môn học Số học lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (tiếp)

Giáo án môn học Số học lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (tiếp)

 Câu 1. Cho a là một số nguyên dương và tích a.b là một số nguyên âm khi đó số b là:

a) Số nguyên dương b) Số nguyên âm c) Số 0 d) Cả 3 đều đúng.

 Câu 2. Kết quả phép tính (-5)2.2 bằng:

a) 50 b) -50 c) 20 d) -10

 Câu 3. Sắp xếp các số sau: -24; 7; 0; -15; 1 theo thứ tự tăng dần.

a) -24; -15; 0; 1; 7 b) -15; -24; 0; 1; 7 c) -24; 7; 0; -15; 1 d) 1; -24; 7; 0;

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 957Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Số học lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:. Lớp: Môn: số học 6 
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu đúng nhất khoanh tròn, mổi câu 0,5 điểm).
 Câu 1. Cho a là một số nguyên dương và tích a.b là một số nguyên âm khi đó số b là:
a) Số nguyên dương	 	b) Số nguyên âm	 c) Số 0 d) Cả 3 đều đúng.
 Câu 2. Kết quả phép tính (-5)2.2 bằng:
a) 50	 	b) -50 	 c) 20 	d) -10
 Câu 3. Sắp xếp các số sau: -24; 7; 0; -15; 1 theo thứ tự tăng dần.
a) -24; -15; 0; 1; 7 b) -15; -24; 0; 1; 7 c) -24; 7; 0; -15; 1 d) 1; -24; 7; 0; 
 Câu 4. Giá trị biểu thức (x – 4).(x + 3) với x = -1 là:
a) 12 	 b) 10 	 c) -10 	 d) -12 
 Câu 5. Liệt kê các phần tử của tập hợp A = {xZ / -3 < x £ 3}
a) A ={-3; -2; -1; 0; 1; 2} b) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3} c) A = {-2; -1;1; 2; 3} d) A = {2; -2}
 Câu 6. Tập hợp các ước của 4 là
a) Ư(4)= {-4;-2; -1; 1; 2; 4} b) Ư(4)= {-4; -2; 2;4} c) Ư(4)= { 1; 2; 4} d) Ư(4)= { 1; 2;3; 4} 
II. TỰ LUẬN: (7đ)
 Câu 1: (3đ) Tính : 
	a) (-16) + (-13) + (-84) 	b) (-12).6 – 15.(-9) 	 c) 26.(-75) + 25.(-26) 
 Câu 2: (3đ) Tìm số nguyên x, biết: 
 	a) 17 + x = 2 	b) -3. 	c) 10.x + (-3) = 47
 Câu 3: (1đ) Liệt kê các số nguyên a và tính tổng các số nguyên a, biết :
 a) -3 < a < 2 	b) 
BÀI LÀM
.
.
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra chuong II.doc