Giáo án môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56: Đa thức

Giáo án môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56: Đa thức

. Kiến thức:

 - HS nhận biết đa thức qua các ví dụ cụ thể và phân biệt được bậc của đa thức với bậc của đơn thức

 2. Kĩ năng:

 - Biết thu gọn đa thức, biết tìm bậc của đa thức.

 3. Thái độ:

 - Cẩn thận, chính xác, khoa học.

II/ Đồ dùng:

 - GV: Hình vẽ SGK - 36

 - HS:

III/ Phương pháp dạy học:

 - Phương pháp thảo luận nhóm

 - Phương pháp phân tích

IV/ Tiến trình lên lớp:

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1090Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56: Đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng:
Tiết 56. ĐA THỨC
I/ Mục tiêu
 1. Kiến thức:
 - HS nhận biết đa thức qua các ví dụ cụ thể và phân biệt được bậc của đa thức với bậc của đơn thức
 2. Kĩ năng:
 - Biết thu gọn đa thức, biết tìm bậc của đa thức.
 3. Thái độ:
 - Cẩn thận, chính xác, khoa học.
II/ Đồ dùng:
 - GV: Hình vẽ SGK - 36
 - HS: 
III/ Phương pháp dạy học:
 - Phương pháp thảo luận nhóm
 - Phương pháp phân tích
IV/ Tiến trình lên lớp:
 1. Ổn định tổ chức:
 2. Khởi động mở bài:
 3. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đa thức ( 13phút )
	- Mục tiêu: HS nhận biết đa thức qua các ví dụ cụ thể
	- Đồ dùng: Hình vẽ SGK - 36
	- Tiến hành:
- GV đưa hình vẽ
- GV: Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài có hai cạnh lần lượt là x, y cạnh của tam giác
? Cho biểu thức 
5. Hãy lập tổng các đơn thức đó
- GV gọi HS nhận xét
- GV đưa biểu thức c
? Em có nhận xét gì về các phép tính trong biểu thức c
- GV: Có nghĩa biểu thức này là một tổng các đơn thức. Vậy ta có thể viết như thế nào để thấy được điều đó 
- Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức, trong đó mỗi đơn thức được coi là một hạng tử.
? Thế nào là đa thức 
? Cho đa thức ? Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức
- GV: Để cho gọn ta có thể kí hiệu đa thức bằng chữ in hoa như: A, B, M, N, P...
- Ví dụ: P = 
- GV gọi HS đọc yêu cầu 
- GV gọi HS trả lời 
- Gọi HS đọc nội dung chú ý
- HS quan sát hình vẽ
- HS lên bảng viết 
- HS lập tổng các đơn thức
- HS nhận xét
- HS quan sát
- Biểu thức c gồm phép cộng, phép trừ
- HS lên bảng viết 
- HS lắng nghe.
- HS trả lời 
- Các hạng tử của đa thức trên là: 
- HS lắng nghe và ghi vở
- HS đọc 
- HS trả lời 
- HS đọc nội dung chú ý
1. Đa thức
a) .
- Cho biểu thức 
- Tổng các đơn thức :
b) 
c) x2y – 3xy + 3 x2y – 5xy 
= x2y + (– 3xy) + 3 x2y + 
(– 5xy)
* Khái niệm ( SGK - 37 )
- Cho đa thức:
Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức
- Các hạng tử của đa thức trên là: 
* Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.
 4.Hoạt động 2: Thu gọn đa thức ( 10phút )
	- Mục tiêu: HS biết cách thu gọn đa thức
	- Đồ dùng:
	- Tiến hành:
Trong đa thức
? Có những hạng tử nào đồng dạng với nhau.
? Em hãy thực hiện cộng các đơn thức đồng dạng trong đa thức N.
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá
GV: Trong đa thức 
? Có còn hai hạng tử nào đồng dạng với nhau hay không
- Ta gọi đa thức 
là dạng thu gọn của đa thức N
- GV yêu cầu HS đọc ? 2 
- Gọi 1 HS lên bảng thu gọn đa thức trên
- GV nhận xét
- HS quan sát.
- Hạng tử đồng dạng với nhau là: x2y và x2y; -3xy và 5xy
3 và
- HS lên bảng thực hiện, HS khác làm vào vở.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- Trong đa thức đó không còn hạng tử nào đồng dạng với nhau
- HS lắng nghe và ghi vở.
- HS đọc ?2
- 1 HS lên bảng thu gọn đa thức, HS khác làm vào vở.
- HS lắng nghe.
2. Thu gọn đa thức
- Ta gọi đa thức:
là dạng thu gọn của đa thức N
 5. Hoạt động 3: Bậc của đa thức ( 10phút )
	- Mục tiêu: HS nhận biết và tìm được bậc của đa thức
	- Đồ dùng:
	- Tiến hành:
- GV đưa đa thức M như trong SGK 
? Em hãy cho biết đa thức M có ở dạng thu gọn không? Vì sao?
? Em hãy chỉ rõ hạng tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử.
? Bậc cao nhất trong các bậc đó là bao nhiêu.
- GV: Ta nói 7 là bậc của đa thức M.
? Bậc của đa thức là gì.
- GV yêu cầu HS đọc ?3
? Đa thức Q có bậc là bao nhiêu
- GV gọi HS đọc nội dung chú ý
- HS quan sát
- Đa thức M ở dạng thu gọn vì trong M không có hạng tử đồng dạng với nhau
+ Hạng tử: x2y5 có bậc 7
+ Hạng tử: -xy4 có bậc 5
+ Hạng tử: y6 có bậc 6
+ Hạng tử: 1 có bậc 0
- Bậc cao nhất trong các bậc đó là bậc 7 của hạng tử x2y5
- HS lắng nghe.
- HS trả lời
- HS đọc ?3
- HS trả lời
- HS đọc nội dung chú ý.
3. Bậc của đa thức
- Đa thức M ở dạng thu gọn vì trong M không có hạng tử đồng dạng với nhau
Hạng tử: x2y5 có bậc 7
Hạng tử: -xy4 có bậc 5
Hạng tử: y6 có bậc 6
Hạng tử: 1 có bậc 0
- Bậc cao nhất trong các bậc đó là bậc 7 của hạng tử x2y5.
Ta nói 7 là bậc của đa thức M.
* Bậc của đa thức (SGK- 38)
Đa thức Q có bậc bằng 4
* Chú ý ( SGK – 38 )
 6. Hoạt động 4: Luyện tập ( 10phút )
	- Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học để vào làm bài tập
	- Đồ dùng:
	- Tiến hành:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 24 ( SGK - 38 )
- GV gọi HS trả lời
- Gv nhận xét và đánh giá
- GV yêu cầu HS làm bài 25
? Tìm bậc của đa thức 
 - HS đọc yêu cầu
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- 2 HS làm bài 25
- HS trả lời
4. Luyện tập
Bài 24 ( SGK – 38 )
a) Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là: (5x + 8y)
5x + 8y là một đa thức
b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là:
(10.12).x + (15.10)y 
= 120x + 150y.
120x + 150y là một đa thức
Bài 25 ( SGK – 38 )
a) Đa thức có bậc 2.
b) Đa thức có bậc 3.
 7. Tổng kết và hướng dẫn về nhà ( 2phút )
 - Bài tập về nhà: 26, 27 ( SGK - 38 ), đọc trước bài " Cộng, trừ đa thức "
 - Hướng dẫn bài 27 (SGK - 38). Muốn tính giá trị biểu thức ta làm thế nào.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 56.doc