Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra một tiết

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra một tiết

A/ Mục tiêu

1/ Kiến thức: kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của HS trong chương I : Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia .

2/ Kỹ năng : Vẽ hình chính xác theo yêu cầu, trình bày lời giải rõ ràng.

3/ Thái độ: nghiêm túc trong kiểm tra.

B/ Chuẩn bị

 * GV: Đề kiểm tra 1 tiết

 * HS: đồ dùng học tập,làm bài kiểm tra.

C/ Cấu Trúc Ma Trận đề KT

D/ Đáp án và biểu điểm

ĐỀ A

A/ TRẮC NGHIỆM KQ: Mỗi câu trả lời đúng 0.5 đ

Câu 1 2 3 4

Trả lời C B C A

B/ TỰ LUẬN

Câu 1 (2.0 đ).

a) + Vẽ đúng 0.5 đ ( Sai kí hiệu mỗi lỗi -0.25 đ)

b) + Vẽ đúng đường thẳng AB (0.5 đ)

 + Vẽ dúng tia AC (0.5 đ)

 + Vẽ đúng đoạn thẳng BC (0.25 đ)

 + Lấy đúng điểm M (0.25 đ)

Kí hiệu sai, mỗi lỗi – 0.25 đ

Câu 2: (1.5 đ). Vẽ đúng hình 0.5 đ

a) Vì M nằm giữa O và N ta có: 0.25 đ

OM + MN = ON 0.25 đ

4 + MN = 7

 MN = 7 – 4

 MN = 3 cm 0.25 đ

Vậy MN < om="" 0.25="">

Câu 3 (4.5 đ ). Vẽ hình đúng: 0.5 đ

a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì OA < ob="" 0.5="">

b) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B , ta có: 0.5 đ

 OA + AB = OB 0.5 đ

 5 + AB = 10 0.5 đ

 AB = 10 – 5

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra một tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 14: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
A/ Mục tiêu
1/ Kiến thức: kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của HS trong chương I : Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia..
2/ Kỹ năng : Vẽ hình chính xác theo yêu cầu, trình bày lời giải rõ ràng.
3/ Thái độ: nghiêm túc trong kiểm tra.
B/ Chuẩn bị
	* GV: Đề kiểm tra 1 tiết
	* HS: đồ dùng học tập,làm bài kiểm tra.
C/ Cấu Trúc Ma Trận đề KT
D/ Đáp án và biểu điểm
ĐỀ A
A/ TRẮC NGHIỆM KQ: Mỗi câu trả lời đúng 0.5 đ
Câu
1
2
3
4
Trả lời
C
B
C
A
B/ TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 đ).
a) 	+ Vẽ đúng 0.5 đ ( Sai kí hiệu mỗi lỗi -0.25 đ)
b) 	+ Vẽ đúng đường thẳng AB	(0.5 đ)
	+ Vẽ dúng tia AC	(0.5 đ)
	+ Vẽ đúng đoạn thẳng BC	(0.25 đ)
	+ Lấy đúng điểm M	(0.25 đ)
Kí hiệu sai, mỗi lỗi – 0.25 đ
Câu 2: (1.5 đ). Vẽ đúng hình 	0.5 đ	
a) Vì M nằm giữa O và N ta có:	0.25 đ
OM + MN = ON	0.25 đ	
4 + MN = 7	
 MN = 7 – 4	
 MN = 3 cm	0.25 đ
Vậy MN < OM	0.25 đ
Câu 3 (4.5 đ ). Vẽ hình đúng:	 0.5 đ	
a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì OA < OB	0.5 đ
b) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B , ta có: 	0.5 đ
	OA + AB = OB	0.5 đ
	5 + AB = 10	0.5 đ
	AB = 10 – 5	
 	AB = 5cm	0.5 đ
Vậy OA = AB	0.5 đ
c) Điểm A là trung điểm của OB.	0.5 đ
vì A nằm giữa O và B và OA = AB.	0.5 đ
ĐỀ B
A/ TRẮC NGHIỆM KQ: Mỗi câu trả lời đúng 0.5 đ
Câu
1
2
3
4
Trả lời
C
B
C
B
B/ TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 đ).
a) 	+ Vẽ đúng 0.5 đ ( Sai kí hiệu mỗi lỗi -0.25 đ)
b) 	+ Vẽ đúng đoạn thẳng AB	(0.5 đ)
	+ Vẽ đúng tia AC	(0.5 đ)
	+ Vẽ đúng đường thẳng BC	(0.25 đ)
	+ Lấy đúng điểm M	(0.25 đ)
Kí hiệu sai, mỗi lỗi – 0.25 đ
Câu 2: (1.5 đ). Vẽ đúng hình 	0.5 đ	
a) Vì A nằm giữa O và B ta có:	0.25 đ
OA + AB = OB	0.25 đ	
5 + AB = 8	
 AB = 8 – 5	
 AB= 3 cm	0.25 đ
Vậy AB < OA	0.25 đ
Câu 3 (4.5 đ ). Vẽ hình đúng:	 0.5 đ	
a) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N vì OM < ON	0.5 đ
b) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N , ta có: 	0.5 đ
	OM + MN = ON	0.5 đ
	4 + MN = 8	0.5 đ
	MN = 8 – 4	
 	MN = 4 cm	0.5 đ
Vậy OM = MN	0.5 đ
c) Điểm M là trung điểm của ON.	0.5 đ
vì M nằm giữa O và N và OM = MN.	0.5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 14 Kiem tra 1 tiet.doc