Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 94: Kiểm tra 45 phút

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 94: Kiểm tra 45 phút

Mục tiêu bài học

- Kiểm tra hệ thống kiến thức về phân số, số thập phân, phần trăm

- Kĩ năng vận dụng, biến đổi, tính toán.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực trong kiểm tra

II. Phương tiện dạy học

- GV: Đề, đáp án.

- HS: Ôn tập, giấy nháp, máy tính.

III. Tiến trình

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 854Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 94: Kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 11/4/05
Dạy : 12/4/05	Tiết 94	KIỂM TRA 45’
I. Mục tiêu bài học 
Kiểm tra hệ thống kiến thức về phân số, số thập phân, phần trăm
Kĩ năng vận dụng, biến đổi, tính toán.
Cẩn thận, chính xác, trung thực trong kiểm tra
II. Phương tiện dạy học 
GV: Đề, đáp án.
HS: Ôn tập, giấy nháp, máy tính.
III. Tiến trình 
A. Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5đ) Hãy khoang tròn vào kết luận đúng trong các kết luận sau:
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 2: (0,5đ) Đổi hỗn số ra phân số ta được kết quả là:
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 3: (0,5đ) Kết quả của là:
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 4: (0,5đ) Trong các cách biến đổi sau hãy chọn cách biến đổi nào đúng:
	a. 	b. 	c. 
Câu 5: (1đ) Hãy điền các dấu , = vào các ô trống trong các câu sau:
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 6: (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành dãy phép tính sau:
B. Tự luận.
Câu 1: (3đ) Tính 
a. 	b. 
Câu 2: (2đ) Tìm x biết
a. 	b. 
Câu 3: (1đ) Tính giá trị của biểu thức với a =
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM.
A. Trắc nghiệm
Câu: 1b; 2d; 3a; 4b; 5 >, =, <, <; 
6/ 
B. Tự luận.
Câu 1: Tính đúng các bước và ra kết quả ở mỗi câu cho 1,5đ : a/ ¼ ; b/ -2/3
Câu 2: Làm đúng các bước và tìm được đúng x ở mỗi câu được 1đ: a/ x = 2/5; b/ x = 2/5
Câu 3: Tính đúng mỗi bước và ra kết quả đúng được 1đ: A = -7/15

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET94.doc