Giáo án Lớp 6 - Môn Số học năm học 2010 - 2011

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học năm học 2010 - 2011

Mục tiêu.

 - Học sinh hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì.

 - Hiểu quan hệ giữa điểm và đường thẳng

 - Biết vẽ điểm, đường thẳng

 - Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng

 - Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu .

 

doc 4 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 1246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học năm học 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soan: 18/8/2010
Ngày giảng: 26/8/2010
Tiết 1: Điểm, Đường thẳng
I. Mục tiêu.
	- Học sinh hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì.
	- Hiểu quan hệ giữa điểm và đường thẳng
	- Biết vẽ điểm, đường thẳng
	- Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng
	- Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu .
II. Chuẩn bị.
	Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ
	Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa
III. Tiến trình bài giảng .
1. ổn định lớp.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ. 
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
1. Hoạt động 1: Điểm
GV cho HS quan sát H1: Đọc tên các điểm và nói cách viết tên các điểm, cách vẽ điểm.
- Đọc tên các điểm có trong H2
- Giới thiệu khái niệm hai điểm trùng nhau, hai điểm phân biệt
- Giới thiệu hình là một tập hợp điểm
- Hãy chỉ ra các cặp điểm phân biệt trong H2?
2. Hoạt động 2: Đường thẳng
Yêu cầu HS đọc thông tin SGK: Hãy nêu hình ảnh của đường thẳng.
- Quan sát H3, cho biết :
 + Đọc tên các đường thẳng
+ Cách viết tên cách viết 
- Cho HS quan sát H4: Điểm A, B có quan hệ gì với đường thẳng d ?
- Điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B không nằm trên đường thẳng d.
- Có thể diễn đạt bằng những cách nào khác ?
15’
16’
1. Điểm
Hình 1 có ba điểm: A, B, C
A . C
Hình 2
Hình 2: hai điểm A và C trùng bhau
- Hai điểm phân biệt là hai điểm không trùng nhau
- Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp điểm. Một điểm cũng là một hình
2. Đương thẳng
- Đường thẳng là một tập hợp điểm. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. Vẽ đường thẳng bằng một vạch thẳng.
3. Điểm thuộc đường ...
 (h4)
- ở h4: A d ; B d
Cáchviết
Hình vẽ
Kí hiệu
Điểm M
M
Đường thẳng a
a
4. Củng cố .(10’)
	Yêu cầu HS làm các bài tập sau:
Bài tập 1: Cách đặt tên cho điểm
Bài tập 3: Nhận biết điểm đường thẳng
Bài tập: Vẽ điểm đường thẳng
5. Hướng dẫn học ở nhà.(2’)
	- Học bài theo SGK	
	- Làm các bài tập 2 ; 5 ; 6 SGK, 2 ; 3 SBT.
6.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.(1’)
Ngày soan: 18/8/2010
Ngày giảng: 27/8/2010
Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng
I. Mục tiêu.
	- Học sinh hiểu thế nào là ba điểm thẳng hàng
	- Hiểu được quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
	- Biết vẽ ba điểm thẳng hàng
II. Chuẩn bị.
	Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu
	Học sinh: Bộ thước kẻ
III. Tiến trình bài giảng.
	1. ổn định lớp.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ.(10’)
	*HS1: làm bài tập 1, 4 SGK ; 
 *HS2: bài 5 ; bài 6 SBT
	Kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
	3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
1. Hoạt động 1: Điểm thẳng hàng
- Xem H8a và cho biết: Khi nào ta nói ba điểm A, B, D thẳng hàng ?
-HS đọc thông tin trong SGK và trả lời
- Xem H8a và cho biết: Khi nào ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng
-HS đọc thông tin trong SGK và trả lời
2. Hoạt động 2: Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng
- Nhận xét về quan hệ giữa ba điểm A, B, C
- Trong ba điểm thẳng hàng có thể có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại ?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bàn và làm bài tập 11 SGK
Bài tập 11.(SGK-trang107)
- Điểm R nằm giữa điểm M và N
- Điểm M và N nằm lhác phía đối với điểm R
- Điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M ....
11’
13’
1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng
 H8a
Khi ba điểm A, B, D cùng nằm trên một đường thẳng ta nói, chúng thẳng hàng
 H8b 
Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất cứ đường thẳng nào,ta nói chúng không thẳng hàng
2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
 H9
ở hình 9, ta có:
- Điểm C nằm giữa điểm A và B
- Điểm A và B nằm lhác phía đối với điểm C
- Điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B ....
* Nhận xét: SGK
4. Củng cố.(7’)
- Nhắc những nội dung chính cần nắm được
- Làm bài tập 10
+ Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình theo yêu cầu của đề ra
+ Muốn vẽ ba điểm thẳng hàng ta làm thế nào ?
 - Làm bài tập 12SGK trang 107
5. Hướng dẫn học và làm bài tập về nhà.(2’)
- Học bài theo SGK
- Làm bài tập 8 ; 9 ; 13 ; 14 SGK
6. Rỳt kinh nghiệm sau giờ dạy.(1’)
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 1 Hinh6.doc