Giáo án lớp 6 môn Sinh học - Tuần 11 - Tiết 21 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Giáo án lớp 6 môn Sinh học - Tuần 11 - Tiết 21 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

I. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến Thức :

 - Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống lá, bẹ lá,phiến lá.

 - Phân biệt các loại lá đơn, lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.

 2. Kỹ năng: Biết quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.

 3. Thái độ: Biết bảo vệ thực vật

 II. Đồ dùng dạy học:

 - Gv: sưu tầm lá , cành đủ chồi nách, cành có các kiểu mọc khác nhau.

 - HS: sưu tầm đủ các loại lá , cành.

 III. Hoạt động dạy học

 1 Ổ n định

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Sinh học - Tuần 11 - Tiết 21 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương IV: LÁ
 Tuần 11
 	 Tiết 21 Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
	I. Mục tiêu bài học:
 1. Kiến Thức :
 - Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống lá, bẹ lá,phiến lá. 
 - Phân biệt các loại lá đơn, lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá. 
 2. Kỹ năng: Biết quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.
 3. Thái độ: Biết bảo vệ thực vật
	II. Đồ dùng dạy học:
 - Gv: sưu tầm lá , cành đủ chồi nách, cành có các kiểu mọc khác nhau.
 - HS: sưu tầm đủ các loại lá , cành.
 III. Hoạt động dạy học
 1 Ổ n định
 2. Kiểm tra bài củ
 3. Mở bài: 
 	 Lá là cơ quan sdưỡng cây. Vậy lá có những đặc điểm gì hôm nay ta tìm hiểu bài mới.
 4. Bài mới: 
* HOẠT ĐỘNG 1: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
- Mục tiêu: Biết được phiến lá đa dạng là bảng rộng, dẹt, có 3 loại gân lá
HĐGV
HĐHS
a. Phiến lá:
- Yêu cầu HS cầm 1 lá + H19.1 trả lời câu hỏi :
+ Lá gồm những bộ phận nào ?
+ Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ?
Giới thiệu một số TV có bẹ lá:cau, chuối, dừa,..
- Yêu cầu qsát các loại phiến lá + H19.2 trả lời câu hỏi :
+ Nhận xét hình dạng kích thước các phiến lá ?
+ Màu sắc các phiến lá ?
+ Diện tích bề mặt phiến so với cuống ?
+ Các loại phiến lá giống nhau điểm nào ?
+ Những đặc điểm đó có td gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá ?
- Để qsát gân lá yêu cầu HS lật mặt dưới của 3 loại lá : lục bình , tre , mít + H19.3 trả lời câu hỏi :
+ Có mấy kiểu gân lá ? Cho Vd .
- Yêu cầu HS đọc thông tin + H19.4 trả lời câu hỏi :
+ Vì sao lá mồng tơi thuộc loại lá đơn ? Cho Vd .
+ Vì sao lá hoa hồng thuộc loại lá kép ? Cho Vd .
- HS cầm 1 lá + H19.1 trả lời câu hỏi :
+ Cuống lá , phiến lá , gân lá .
+ Thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
- HS qsát các loại phiến lá + H19.2 trả lời câu hỏi :
+ Hình dạng : bầu dục , tròn.Kích thước khác nhau (to, nhỏ) .
+ Màu lục .
+ Phiến lớn hơn cuống 
+ Dạng bản dẹt , màu lục là phần rộng nhất của lá .
+ Thu nhận ánh sáng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây .
- HS qsát mặt dưới của lá + đọc thông tin + H19.3 trả lời câu hỏi :
+ 3 kiểu : hình mạng , song song , hình cung.
Vd : tai tượng , trúc , huệ.
- HS đọc thông tin + H19.4 trả lời câu hỏi :
+ mỗi cuống mang 1 phiến
Vd :mận , ổi 
+ Có 1 cuống chính phân thành nhiều cuống con mỗi cuống con mang 1 phiến
Vd : me , khế , dừa .
* TIỂU KẾT:
 1/ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
 a. Phiến lá: Có màu lục dạng bảng dẹt, hình dạng kích thước khác nhau, 
diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn cuống lá giúp thu nhận ánh sáng chế tạo chất 
hữu cơ cho cây.
 b. Gân lá: Có 3 kiểu gân chính: gân hình cung, gân hình mạng, gân hình song song.
 c. Lá đơn lá kép: 
- Lá đơn: có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mổ cuống mang 1 phiến lá, cuống và 
phiến rụng chùng 1 lúc: mồng tơi
 - Lá kép: cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 
1 phiến( lá chét). Chồi nách phía trên cuống chính, không có cuống con, lá chét: 
chồi nách phía trên cuống chính, không có cuống con, lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau: hoa hồng. 
* HOẠT ĐỘNG 2: CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH: 
- Mục tiêu: phân biệt được kiểu xếp lá và hiểu được ý nghĩa sinh học của nó.
HĐGV
HĐHS
-Quan sát cách mọc của lá.
- GV cho hs quan sát 3 cành mang đến lớp, xác định cách xếp lá ghi vào bảng trong vở bài tập đã kẻ.
- GVquan sát , hướng dẫn các em làm bảng trang 63.
- HS tìm hiểu ý nghĩa sinh học của cách xếp lá trên cây bằng cách cầm 3 loại cành quan sát từ trên xuống.
- GV hướng dẫn hs theo cách: cầm từng cành lên, dùng tay vuốt các lá ở mấu trên xuống để so sánh vị trí ở mấu lá dưới. Vậy mấu trên lá có nằm trên 1 đường thẳng với mấu lá dưới không. Từ đó nhận xét vị trí các lá ở mấu trên so với các lá ở mấu dưới trong 3 kiểu xếp lá.
- Thảo luận 2 câu hỏi trang 64
- Gv nhận xét rút ra kết luận.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi :
+ Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành ?
+ Cách bố trí của lá ở mấu thân trên so với mấu thân dưới ntn ?
+ Cách xếp so le nhau có lợi gì cho việc thu nhận ánh sáng các lá trên cây ?
- HS quan sát 3 cành của nhóm đối chiếu hình 19.5 xác định 3 cách xếp lá; mọc cách , mọc đối , mọc vòng.
- Mỗi hs hoàn thành bảng vào vở bài tập tự sữa chữa cho nhau.
- HS quan sát 3 cành kết hợp với hướng dẫn của gv.
- HS thảo luận có 3 kiểu xếp lá: mọc cách , mọc đối, mọc vòng.
- HS trả lời câu hỏi :
+ 3 kiểu : mọc cách , mọc đối , mọc vòng .
+ Xếp so le nhau .
+ Giúp lá ở bên dưới cũng nhận được ánh sáng .
* TIỂU KẾT: 2/ KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH
 -Có 3 kiểu xếp lá: mọc cách , mọc đối, mọc vòng. 
 -Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.
5/ Kiểm tra đánh giá:
 	 1 . Lá gồm những bộ phận nào ?
 2 . Thế nào là lá đơn , lá kép ? Cho Vd .
 3 . Có mấy kiểu xếp lá trên cây ? Cho Vd .
6/ Dặn dò: 
	- Học bài và trả lời câu hỏi sgk
 - Đọc em có biết
 - Xem bài mới chú ý cấu tạo của phiến lá.
+ Nắm được cấu tạo biểu bì,chức năng bảo vệ và TĐK.
+ Phân biệt được đặc điểm các lớp TB thịt lá và chức năng của chúng.
+ Tìm hiểu chức năng của gân lá.
-----------***-------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 19 Dac diem ben ngoai cua la.doc