Giáo án lớp 6 môn học Số học - Kiểm tra 1 tiết (Tiếp)

Giáo án lớp 6 môn học Số học - Kiểm tra 1 tiết (Tiếp)

 Câu 1: Số tự nhiên liền sau số tự nhiên 14 là:

 A. 13 B. 15 C. 16

 Câu 2: Số tự nhiên liền trước số tự nhiên 9 là:

 A. 7 B. 8 C. 10

 Câu 3: Cho hai tập hợp: M = ; N =

 A. M N B. N M C. M = N

 Câu 5: Tập hợp M = {x N | x 10}có số phần tử là:

 A. 9 B. 10 C. 11

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 862Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Số học - Kiểm tra 1 tiết (Tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tân Thành KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và Tên: Môn: Số Học 6 
Lớp: 6....... 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ ký của phụ huynh
I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm)
 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 	
 Câu 1: Số tự nhiên liền sau số tự nhiên 14 là:
	 A. 13	B. 15	C. 16	
 Câu 2: Số tự nhiên liền trước số tự nhiên 9 là:
 A. 7	B. 8	C. 10
 Câu 3: Cho hai tập hợp: M = ; N = 
	A. M N	B. N M	C. M = N 
 Câu 5: Tập hợp M = {x N | x 10}có số phần tử là:
 A. 9	 B. 10 	 C. 11
 Câu 6: Kết quả của phép tính 32 . 33 là:
 A. 35 	 B. 36 	 C. 96 
 Câu 6: Kết quả của phép tính 106 :102 là:
	A. 103 	 B. 14 	 C. 104
 II/ TỰ LUẬN (7điểm)
	Câu 1 (1 điểm): Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 bằng hai cách.
	Câu 2 (4 điểm): Thực hiện phép tính: 
 	 a) 39. 31+ 69.39	 b) 
	 c) - [149 – (15 - 8)2] d) 
Câu 3 (2 điểm): Tìm số tự nhiên x. biết:
 a) 514 + ( 281– x ) = 753 b) 12x – 28 = 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dockt.doc