Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 9 - Tiết 18 - Bài 18: Biến dạng của thân

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 9 - Tiết 18 - Bài 18: Biến dạng của thân

 I. Mục tiêu bài học:

 - Nhận biết những đặc điểm hình thái phù hợp với chức năng 1 số thân biến dạng qua quan sát

mẫu và tranh ảnh.

 - Nhận dạng 1 số thân biến dạng trong thiên nhiên.

 - Biết quan sát , so sánh.

 - Giáo dục lòng say mê môn học, yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

 -Tranh phóng to 18.1 và 18.2

 - Mẫu vật: củ que nhọn, giấy thấm, bảng phụ.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 9 - Tiết 18 - Bài 18: Biến dạng của thân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9
Tiết 18 Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN
 I. Mục tiêu bài học:
 - Nhận biết những đặc điểm hình thái phù hợp với chức năng 1 số thân biến dạng qua quan sát 
mẫu và tranh ảnh.
 - Nhận dạng 1 số thân biến dạng trong thiên nhiên.
 - Biết quan sát , so sánh.
 - Giáo dục lòng say mê môn học, yêu và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
 -Tranh phóng to 18.1 và 18.2
 - Mẫu vật: củ que nhọn, giấy thấm, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
 1 Ổ n định
 2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút 
 	 Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ trong thân vận chuyển nước và muối khoáng?
 3. Mở bài: 1 phút
 Thân cũng có những biến dạng như rễ, ta qsát 1 số loại thân biến dạng và tìm hiểu c năng của chúng.
 4 Bài mới: 
* HOẠT ĐỘNG 1: (20 PHÚT ) QUAN SÁT 1 SỐ THÂN BIẾN DẠNG
- Mục tiêu: quan sát được hình dạng, phân nhóm các loại thân biến dạng và tìm hiểu chức năng 
của chúng đối với cây
.
HĐGV
HĐHS
- Yêu cầu kiểm tra các loại củ trên xem chúng có những dặc điểm gì chứng tỏ chúng là thân
* Lưu ý : su hào có chồi nách, gừng có chồi ngọn.
- Cho hs chia các loại củ thành nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng củ, chức năng. 
- Yêu cầu tìm điểm giống hau và khác nhau giữa các loại củ này.
- Củ dong có những mắt nhỏ đó là chồi nách, vỏ 9 hình vẩy) là lá
- Gv cho hs đọc thông tin, thảo luạn trả lời 4 câu hỏi sgk
- Gv nhận xét và tổng kết 1 số loại thân biến dạng làm chức năng khác nhau là dự trữ chất khi ra hoa kết quả.
b. Quan sát thân cây xương rồng:
- Gv cho hs quan sát cây xương rồng và thảo luận
+ Thân mọng nước có tác dụng gì?
+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?
+ Xương rồng thường sống ở đâu?
+ Kẻ tên 1 số cây mọng nước?
- Gv yêu cầu hs rút ra kết luận
- Hs đặt mẫu lên bàn quan sát tìm có chồi và lá không?
- Hs quan sát tranh ảnh để chia củ thành nhiều nhóm.
- Yêu cầu hs :
+ giống nhau: có chồi, lá, thân đều phình to chứa chất dự trỡ.
+ Khác nhau: dạng rễ: gừng, dong có hình rễ dưới mặt đất gọi là thân rễ.
. Su hào: to tròn trên mặt đất là thân củ
. Khoai tây: to tròn dưới mặt đất là thân củ
- Hs đọc thông tin trao ddooei thảo luận , nhận xét, nếu có.
- Hs quan sát cây xương rồng: thân, gai, chồi ngọn. Dùng que chọc vào thân quan sát hiện tượng, thảo luận.
+ Dự trữ nước
+ Thiếu nước
+ Sa mạc
+ Nha đam, cành giao
* TIỂU KẾT: 1/ MỘT SỐ THÂN BIẾN DẠNG:
 - Thân biến dạng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả: su hào, khoai tây.
 - Thân biến dạng dự trữ nước gọi là thân mọng nước: xương rồng, nha đam.
 HOẠT ĐỘNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG 1 SỐ LOẠI THÂN BIẾN DẠNG 15 phút
- Mục tiêu: biết được những đđiểm và cnăng của thân bdạng , gọi tên các loại thân biến dạng
HĐGV
HĐHS
- Hoạt động cá nhân
- Gv hướng dẫn hs liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến dạng, chức năng , tên thân.
- Gọi hs lên điền trên bảng phụ.
- Gv nhận xét, kết luận
- hs hoàn thành bảng vào vở bài tập.
- Hs lên điền trên bảng phụ
- HS khác bổ sung nếu có.
* TIỂU KẾT : 2/ ĐẶC ĐIỂM , CHỨC NĂNG 1 SỐ THÂN BIẾN DẠNG
TÊN VẬT MẪU
ĐẶC ĐIỂM CỦA THÂN BIẾN DẠNG
CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÂY
TÊN THÂN BIẾN DẠNG
1. Su hào
- Thân củ nằm trên mặt đất
- Dự trữ chất ddưỡng
- Thân củ
2. Khoai tây
-Thân củ nằm dưới mặt đất
- Dự trữ chất ddưỡng
- Thân củ
3. Củ gừng
- Thân rễ nằm trong đất
- Dự trữ chất ddưỡng
- Thân rễ
4. Dong ta
- Thân rễ nằm trong đất
- Dự trữ chất ddưỡng
- Thân rễ
5. Xương rồng
- Thân mọng nước mọc trên đất
- Dự trữ nước qhợp
- Thân mọng nước
5/ Kiểm tra đánh giá: 3 phút
1 Cây chuối có phải là thân biến dạng?
2. Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào có toàn là thân rễ
 	A. Su hào, tỏi, cà rốt	(B). Dong, riềng, gừng
C. Khoai tây , cà chua, củ cải	D. Cỏ tranh, nghệ, củ dong
6. Dặn dò: 1 phút
 	 - Học bài, đọc em có biết
 	 - Trả lời câu hỏi cuối bài
 	 - Ô n lại tất cả các bài chương 1,2, 3 giờ sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
	----------oOo----------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet18.doc