Đề 3 thi kiểm tra học kỳ II môn: sinh học lớp 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề 3 thi kiểm tra học kỳ II môn: sinh học lớp 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3,5đ) 1. Tảo là thực vật bậc thấp vì có cấu tạo: A. Đơn bào, sống dưới nước B. Đa bào, sống dưới nước C. Có diệp lục, chưa có rễ, thân, lá D. Có diệp lục, có thân, lá, rễ giả 2. Hầu hết vi khuẩn đều là sinh vật dị dưỡng vì có cấu tạo: A.Đơn bào, có nhân hoàn chỉnh B. Đơn bào, chưa có nhân hoàn chỉnh C. Không có chất diệp lục D. Có chất diệp lục 3

pdf 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 874Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 3 thi kiểm tra học kỳ II môn: sinh học lớp 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ 
SƠN LA 
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN: SINH HỌC LỚP 6 
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5Đ) 
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3,5đ) 
1. Tảo là thực vật bậc thấp vì có cấu tạo: 
 A. Đơn bào, sống dưới nước 
 B. Đa bào, sống dưới nước 
 C. Có diệp lục, chưa có rễ, thân, lá 
 D. Có diệp lục, có thân, lá, rễ giả 
2. Hầu hết vi khuẩn đều là sinh vật dị dưỡng vì có cấu tạo: 
 A.Đơn bào, có nhân hoàn chỉnh 
 B. Đơn bào, chưa có nhân hoàn chỉnh 
 C. Không có chất diệp lục 
 D. Có chất diệp lục 
3. Thực vật giúp cân bằng khí CO2 và O2 trong không khí vì: 
A. Lá cây có thể ngăn bụi, khí độc 
B. Một số loại cây có thể tiết ra chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh. 
C. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường 
D. Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy CO2 và thải ra O2 
4. Bộ phận sinh sản của hoa đơn tính là 
 A. Đài và tràng hoa 
 B. Nhị và nhuỵ 
C. Nhị hoặc nhuỵ 
D. Bầu hoa 
5. Hạt phấn của hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm: 
 A. To và có gai 
 B. Nhỏ, nhẹ và nhiều 
 C. Dài, có nhiều lông 
 D. Nhiều, to, có chất dính 
6. Quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm: 
 A. Có gai hoặc có móc hoặc là thức ăn cho động vật 
 B. Nhỏ, nhẹ, có túm lông hoặc là thức ăn cho động vật 
 C. Khô có khả năng tự mở hoặc là thức ăn cho động vật 
 D. Có hương thơm 
7. Rừng góp phần hạn chế lũ lụt vì: 
A. Hạn chế ánh nắng chiếu thẳng xuống đất 
B. Giữ đất không bị xói mòn, giữ lại phần lớn nước mưa ở lớp mùn, rồi thấm 
xuống đất. 
C. Giữ đất không bị xói mòn, hạn chế gió bão 
D. Giữ lại phần lớn nước mưa ở lớp mùn, rồi thấm xuống đất và hạn chế ánh 
nắng chiếu thẳng xuống đất 
Câu 2: Hãy lựa chọn những thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B 
(1,5đ) 
PHẦN II: TỰ LUẬN (5Đ) 
Câu 3: Nêu các đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp một lá mầm và cây hai 
lá mầm (2đ) 
Câu 4: Nêu nguyên nhân và hậu quả khiến cho đa dạng thực vật của Việt Nam bị 
giảm sút?(1đ) 
Câu 5: Nấm mốc có phải là thực vật không? Vì sao?(1đ) 
Câu 6: Tại sao rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt?(1đ) 
Các cơ quan của thực 
vật (A) 
Đặc điểm của cơ quan (B) 
1. Rễ 
2. Thân 
3. Lá 
4. Hoa 
5. Quả 
6. Hạt 
a. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt 
b. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. 
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước 
c. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả 
d. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ 
từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây 
e. Nảy mầm thành cây non, duy trì và phát triển nòi giống 
f. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe HKII sinh hoc 6 9.pdf