Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 7 - Bài 6 : Quan sát tế bào thực vật

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 7 - Bài 6 : Quan sát tế bào thực vật

 1. Kiến thức

 - Học sinh tự làm được một tiêu bản tế bào thực vật ( vảy hành, thịt quả cà chua chín )

 2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng sử dụng kính hiển vi

- Rèn kỹ năng thc hµnh, quan sát hình và vẽ hình

 3. Thái độ

- Bảo vệ giữ gìn dụng cụ

- Trung thực chỉ vẽ hình quan sát được

II. PHƯƠNG PHÁP

Quan sát, thực hành, đàm thoại, thuyết trình

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 951Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 7 - Bài 6 : Quan sát tế bào thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 
 TiÕt: 7
Ngµy gi¶ng: 
BÀI 6 : QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức 
 	- Học sinh tự làm được một tiêu bản tế bào thực vật ( vảy hành, thịt quả cà chua chín )
 2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng sử dụng kính hiển vi 
- Rèn kỹ năng thùc hµnh, quan sát hình và vẽ hình 
 3. Thái độ 
- Bảo vệ giữ gìn dụng cụ
- Trung thực chỉ vẽ hình quan sát được
II. PHƯƠNG PHÁP 
Quan sát, thực hành, đàm thoại, thuyết trình
III. CHUẨN BỊ cđa gv - hs
 - HS: + Học kỹ bài trước để nắm được các bộ phận của kính hiển vi và các bước sử dụng, về bài tập và bút chì.
 + Vật mẫu củ hành tươi, quả cà chua chín.
 - GV: Tranh phóng to củ hành và tế bào vẩy hành; Quả cà chua chín và tế bào thịt quả cà chua.
 	 + Kính hiển vi
 + Bản kính, lá kính
 + Lọ đựng nước cÊt có ống nhỏ giọt 
 + Giấy hút nước.
 + Kim nhọn, kim mũi nhác
 + Vật mẫu củ hành tươi, quả cà chua chín 
IV. TIẾN TRÌNH giê d¹y 
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sÜ sè: (1’)
 2. KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS : KiĨm tra mÉu vËt, c¸c b­íc sư dơng kÝnh. (5’)
 3. Gi¶ng bµi míi:
TG
Hoạt động GV
Hoạt đôïng HS
Ho¹t ®éng 1: Quan sát tế bào hiển vi vẩy hành
* Mơc tiªu: Lµm ®­ỵc tiªu b¶n tÕ bµo biĨu b× vÈy hµnh vµ vÏ h×nh
16’
GV chuẩn bị dụng cụ, vật mẫu
- GV chia bốn nhóm, mỗi nhóm đều có vật mẫu, dụng cụ, (nếu thiếu GV tiến hành làm và gọi HS quan sát) GV tiến hành làm lµm tiªu b¶n và HS các nhóm quan sát. 
GV nhắc lại các bước sử dụng kính hiển vi và quan sát, sau đó chọn một tế bào rõ nhất vÏ h×nh vµ nhËn xÐt.
GV đi đến từng nhóm(nếu có) để kiểm tra kết quả, chọn một tế bµo rõ nhất, vẽ hình
GV có thể cho đại diện nhóm lên xem kết quả mà GV đã làm. 
HS trong nhóm lần lượt xem kết quả GV nhận xét, giải đáp thắc mắc của học sinh cho HS vẽ hình đã quan sát được, chú thích hình vẽ GV treo tranh củ hành và tế bào biểu bì củ hành. 
-Kính hiển vi
- Bàn kính, lá kính
- Lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt
- Giấy hút nước 
- Kim nhọn, kim mũi nhác
- Vật mẫu: cũ hành tươi, quả cà chua chín 
 * Cách tiến hành:
 - Bóc một vảy hành tươi ra khỏi củ hành, dùng dao nhọn rạch ô vuông ở phía trong dùng kim mũi mác lột ô vuông vảy hành cho vào đĩa đồng hồ đã có nước cất .
- Lấy bản kính sạch, nhỏ sẵn giọt nước, đặt mặt ngoài mảnh vải hành sát bản kính, nhẹ nhàng đậy lá kính lên. không cho nước tràn ra ngoài ( nếu tràn dùng giấy hút đến không còn nước.
- Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính hiển vi
- Quan sát theo các bước sử dụng kính.
- Chọn tế bào rõ nhất và vẽ hình
Ho¹t ®éng 2: Quả cà chua và tế bào thịt quả cà chua .
*Mơc tiªu: Lµm ®­ỵc tiªu b¶n tÕ bµo thÞt qu¶ cµ chua vµ vÏ h×nh. 
16’
- GV kiểm tra dụng cụ, vật mẫu
GV làm thực hành HS quan sát
GV đến từng nhóm để quan sát các bước thực hành. 
- HS quan sát tranh vẽ, đối chiếu tiêu bản quan sát kính hiển vi để phân biệt các bộ phận của tế bào (vách hay màng, nhân, chất nguyên sinh).
GV hướng dẫn học sinh vừa quan sát vừa vẽ hình
(?) NhËn xÐt h×nh d¹ng tÕ bµo thùc vËt?
- Vật mẫu, dụng cụ giống như trên
 * Cách tiến hành:
 - Cắt đôi quả cà chua, dùng kim cạo một ít thịt quả .
 - Lấy bản kính nhỏ sẵn giọt nước, đưa đầu kim mũi mác vào sau cho các tế bào tan đều trong nước nhẹ nhàng đậy lá kính lên.
 - Quan sát theo các bước sử dụng kính hiển vi
 - Chọn tế baò xem rõ nhất, vẽ hình 
- HS vẽ hình quan sát được
5’
4. Củng cố
- GV đánh giá từng HS trong nhóm về kỹ năng và kết qủa thùc hµnh. 
- Cho điểm nhóm có kết quả thực hành tốt, hoàn thành hình vẽ.
- GV hướng dẫn HS lau chùi kính, cách bảo quản.
- Chuyển dụng cụ lên phòng thí nghiệm, vệ sinh lớp học. 
3’
5. H­íng dÉn vỊ nhµ vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Đọc trước bài “Các loại rễ, các miền của rễ”.
V. Rĩt kinh nghiƯm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 6(t7d).doc