Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 37: Thụ phấn (tiếp theo)

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 37: Thụ phấn (tiếp theo)

Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:

- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn

- Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng

2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.

3. Thái độ: - Giáo dục hs vận dụng kiến thức góp phần trong thụ phấn cây trồng.

II. Phương pháp: - Trực quan, so sánh.

III. Phương tiện:

- Gv: Chuẩn bị: H: 30.3; 30.4; 30.5 và 1 số mẫu vật: Hoa cây ngô, hoa cây bí ngô.

- Hs: sưu tầm hoa ngô, hoa bí ngô.

IV. Tiến trình lên lớp:

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS

 

doc 100 trang Người đăng levilevi Lượt xem 969Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 37: Thụ phấn (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 2/1/2012
Tiết: 37 Ngày dạy: 6/1/2012 
THỤ PHẤN (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:
 1. Kiến thức:	
- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn
- Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng
2. Kỹ năng:	- Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.
3. Thái độ: - Giáo dục hs vận dụng kiến thức góp phần trong thụ phấn cây trồng.	
II. Phương pháp: - Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị: H: 30.3; 30.4; 30.5 và 1 số mẫu vật: Hoa cây ngô, hoa cây bí ngô...
- Hs: sưu tầm hoa ngô, hoa bí ngô...
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: -Gv: Giới thiệu bài mới ...
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoat động 1: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.
-Gv: Hướng dẫn cho hs q.sát H: 30.3; 30.4 và mẫu vật (nếu có). Yêu cầu hs:
H: Quan sát tranh, nhận xét vị trí của hoa đực và vị trí hoa cái ?
Hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới.
H: Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió ?
Hoa đực ở trên dễ tung hạt phấn khi có gió.
H: Cho biết những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? Những đặc điểm đó có lợi gì?
Thông tin sgk.
-Hs: Trả lời, bổ sung...
-Gv: bổ sung trên tranh (mẫu vật): 
+ Hoa tập trung ở ngọn cây cao, dễ gặp gió.
+ Bao hoa tiêu giảm để lộ phần nhị, nhụy để thụ phấn.
+ Chỉ nhị dài , bao phấn treo lủng lẳng để gió dễ đưa đi.
+ Hạt phấn nhiều, nho, nhẹ giúp tung hạt phấn nhiều.
+ Đầu nhụ dài, có nhiều lông giúp dễ dính hạt phấn...
 Hoạt động 2: Tìm hiểu các ứng dụng về thụ phụ phấn.
-Gv: Gọi hs đọc phần t.tin sgk ...
Yêu cầu hs thảo luận:
H: Trong thực tế con người chủ động thụ phấn nhằm mụch đích gì ? thường ứng dụng cho những loại cây nào ?
-Hs: Trả lời ...
-Gv: Liên hệ thực tế bổ sung: trồng ngô những nơi thoáng, gió để giúp hoa thụ phấn hiệu quả... Nuôi ong nhiều ở vườn cây ăn quả để giúp thụ phấn...Ngoài ra ngươi ta còn thực hiện giao phấn giữa những giống cây khác nhau tạo ra giống cây mới, có nhiều đặc tính mong muốn...
3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
- Hoa tập trung ở ngọn cây cao.
- Bao hoa tiêu giảm.
- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
- Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
- Đầu nhụy dài, có nhiều lông. 
4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn.
 (SGK)
4/Củng cố:
 Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
 Gv: Yêu cầu hs làm bài tập:
Đặc điểm
Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
Hoa thụ nhờ gió
Bao hoa
bao hoa thường có màu sắc sặc sỡ.
đơn giản, tiêu biến , không màu sắc.
Nhị hoa
có hạt phấn to, dính, có gai.
chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều nhỏ nhẹ.
Nhụy hoa
đầu nhụy thường có chất dính.
đầu nhụy dài, thường có lông quét.
Đặc điểm khác
có hương thơm, mật ngọt.
Hoa thường mọc ở cây và đầu cành.
- Hs : Làm bài tập theo hàng ngang.
- Gv: Nhận xét, sửa sai, ghi điểm.
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài và làm câu hỏi sách giáo khoa 1, 2, 3 trang 102
- Làm bài tập 3 trang 102 vào vở.
- Đọc mục Em có biết 
- Chuẩn bị bài mới: bài 31.
	 Ngày soạn: 6/1/2012
Tiết: 38 Ngày dạy: 10/1/2012 
Bài 31 : THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
Trình bầy được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết.	
3. Thái độ:	- Giáo dục hs vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong cuộc sống.
II. Phương pháp: Trực quan, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị hình 31.1 (sgk).
-HS: Xem kĩ bài ở nhà.
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
	H: Cho biết những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? Những đặc điểm đó có lợi gì?
	H: Trong thực tế con người chủ động thụ phấn nhằm mụch đích gì ? Thường ứng dụng cho những loại cây nào ?
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo quả.
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoat động 1: Tìm hiểu hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
-Gv: Treo hình 31.1; yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk và quan sát tranh 31.1, trả lời:
H: Mô tả htượng nảy mầm của hạt phấn?
Hs mô tả theo t.tin sgk.
-Gv: Bổ sung trên H: 31.1, nhấn mạnh: 
+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên, nảy mầm thành ống phấn.
+ T.b sinh dục đực chuyển tiếp phần đầu ống phấn.
+ Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu....
-Hs: 1 đến 2 hs nhắc lại htượng thụ phấn...
-Gv: Chốt lại kiến thức cho hs ghi bài ...
Hoạt động 2: Tìm hiểu thụ tinh ở thực vật.
-Gv: Yêu cầu hs q.sát tiếp H: 31.1, cho hs thảo luận nhóm:
H: Sự thụ tinh xảy ra ở phần nào của hoa?
Ở noãn.
H: Sau khi thụ phấn đến lúa thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?
Hiện tượng t.b sinh dục đực kết hợp với t.b sinh dục cái.
H: Vậy thụ tinh là gì?
Thông tin sgk.
-Hs: Lần lượt trả lời, bổ sung cho nhau...
-Gv: Nhận xét, bổ sung trên tranh ...
H: Tại sao nói thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính?
Vì có sự kết hợp của 2 tbsd : đực + cái.
-Gv: bổ sung, nhấn mạnh: Sinh sản có sự tham gia của tế bào s.d đực và t.b sinh dục cái trong thụ tinh gọi là sinh sản hữu tính...
 Hoạt động 3: Tìm hiểu quá trình kết hạt và tạo quả.
-Gv:Yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk 
H: Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?
Do noãn tạo thành.
H: Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?
Vỏ noãn thành vỏ hạt, còn lại tạo thành hạt, bao nhiêu số noãn là bấy nhiêu hạt 
H: Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì?
Bầu nhụy phát triển thành quả. Quả chứa hạt.
-Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét, bổ sung trên tranh.
-Gv: Liên hệ thực tế, giáo dục hs không hái hoa, bẻ cành làm ảnh hưởng đến phát triển của quả....
1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên, nảy mầm thành ống phấn.
+ T.b sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn.
+ Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu.
2. Thụ tinh.
- Thụ tinh là quá trình kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.
3. Kết hạt và tạo quả.
Sau khi thụ tinh:
- Hợp tử phát triển thành phôi.
- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.
- Bầu phát triển thành quả chứa hạt.
* Các bộ phận khác còn lại héo và rụng đi.
4/Củng cố:
 Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
 - GV: Thụ tinh là gì?
 - GV: quả do bộ phận nào của hoa tạo thành?
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/tr104
- Đọc phần “Em có biết”
- Nghiên cứu bài 32, trả lời các câu hỏi sau:
+ Căn cứ vào đặc điểm nào để chia các loại quả?
+ Có mấy loại quả chính? Cho ví dụ?
	 Ngày soạn: 6/1/2012
Tiết: 39 Ngày dạy: 12/1/2012 
CHƯƠNG VII: QUẢ VÀ HẠT
Bài 32 : CÁC LOẠI QUẢ
I. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức:	
Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, thực hành, so sánh.
3. Thái độ: - Giáo dục hs vận dụng kiến thức để bảo quản quả và hạt sau khi thu hoạch.	
II. Phương pháp:
	- Trực quan, thực hành, so sánh.
III. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị tranh: 32.1, các loại quả trong bài học....
- Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị: 3 đến 5 loại quả...
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
	H: Trình bày hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh ?
	H: Trình bày sự kết hạt và tạo quả?	
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: -Gv: Giới thiệu bài mới ...
 GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoat động 1: Tập chia nhóm các loại quả.
-Gv: Yêu cầu hs để mẫu vật lên bàn để quan sát và phân chia chúng theo các nhóm.
-Hs : Quan sát mẫu vật, lựa chọn chia quả thành các nhóm...
-Gv: Cho hs trả lời:
H: Có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm?
2 nhóm (quả khô và quả thịt).
H: Dựa vào đ.đ nào để phân chia nhóm? 
Dựa vào hình dạng, số hạt, đ.đ của hạt....
-Hs: Đại diện nhóm trả lời ý kiến của nhóm mình...
-Gv: Nhận xét, bổ sung trên tranh ...
-Gv: Chuyển ý: sau khi chúng ta phân chia các loại quả. Vậy để biết chúng có những loại quả? có đ.đ gì ? ta sang phần 2 
 Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại quả chính.
-Gv: Cho hs nhắc lại k.t:
H: Quả chia thành những nhóm chính nào?
-Hs: 2nhóm: Quả khô và quả thịt.
H: Vậy trong H: 32.1 quả nào thuộc nhóm quả khô ? quả nào thuộc nhóm quả thịt ?
-Hs: Trả lời .... Gv: Nhận xét, bổ sung....
H: Cho biết đ.đ của nhóm quả khô ? quả thịt ? 
-Hs: trả lời .
-Gv: Cho hs phân biệt nhóm quả khô:
H: Quan sát phần vỏ của quả chò với vỏ quả cải khi chín chúng có gì khác nhau?
Vỏ quả cải nẻ, còn vỏ quả chò không nẻ.
H: Có mấy loại quả khô ? cho Vd ?
-Hs:Trả lời....Gv: N.xét, bổ sung 
-Gv: Cho hs phân biệt nhóm quả thịt:
H: Cắt quả chanh và quả bơ quan sát bên trong xem chúng có gì khác nhau? 
Khac nhau: Quả chanh mọng nước, còn quả bơ có hạt to cứng.
-Gv: Quả bơ có hạt to cứng bên trong là quả hạch. Quả chanh căng mọng, nhiều nước gọi là quả mọng...
H: Cho Vd về quả mọng và quả hạch?
-Hs: Liên hệ thực tế trả lời ...
GV tích hợp GDBVMT
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả.
2. Các loại quả.
 Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia thành 2 nhóm quả chính: Quả khô và quả thịt. 
a.Quả khô: Khi chín vỏ khô cứng mỏng.
 Vd: Quả đậu Hà Lan...
+ Quả khô nẻ: quả cải, quả bông...
+ Quả khô nẻ không nẻ: quả chò...
b.Quả thịt: Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.
Vd: Quả cà chua...
+ Quả mọng: quả đu đủ, quả chanh...
+ Quả hạch: quả xoài, quả táo...
4/Củng cố:
 Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.
 - GV: có 2 loại quả chính là:
a/ Quả khô và quả thịt b/ Quả mọng và quả hạch c/ Quả khô nẻ và quả khô không nẻ
d/ Quả khô và quả mọng.
- HS: a
- GV: Nhóm quả nào gồm toàn quả thịt?
a/ Quả táo, quả me, quả mít b/ Quả ớt, quả cà, quả đậu c/ Quả quýt, quả chanh, quả bưởi. d/ Quả đu đủ, quả dầu, quả chò.
- HS: c
5/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/tr107
- Đọc phần “Em có biết”
- Nghiên cứu bài 33, trả lời các câu hỏi sau:
+ Hạt gồm những bộ phận nào?
+ Phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.
Tuần: 20 Ngày soạn: 13/1/2012
Tiết: 40 Ngày dạy: 17/1/2012 
 Bài 33 : HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:	
 Mô tả được các bộ phận của hạt: hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây 1 lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây 2 lá mầm)
2. Kỹ năng: 
 - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh rút ra kết luận.	
3. Thái độ: 
 - Giáo dục hs biết cách bảo quản các loại hạt giống.	
II. Phương pháp:
 - Trực quan, so sánh, nhận biết.
III. Phương tiện:
- Gv: Hạt đỗ đen ngâm nước 1 ngày và hạt ngô đặt lên bông ẩm khoảng 3-4 ngày.
Tranh 33.1, 33.2 ...  chän c¸c côm tõ sau ®©y: Th©n, bµo tö, rÔ, tói bµo tö, l¸, m¹ch dÉn, ngän. ®iÒn vµo chæ trèng cho thÝch hîp
“C¬ quan sinh d­ìngcủa rªu gåm cã ...,...,ch­a cã ..thËt sù. Trong th©n vµ l¸ rªu ch­a cã ..Rªu sinh s¶n b»ng.®­îc chøa trong..c¬ quan nµy n»m ë..c©y rªu”
§¸p ¸n: Th©n, l¸. RÔ. M¹ch dÉn. Bµo tö. Tói bµo tö. Ngän
Bµi tËp 3: H·y lÊy vd vÒ tªn c¸c lo¹i qu¶, h¹t vµ ®¸nh dÊu (x) vµo b¶ng cho thÝch hîp víi c¸c c¸ch ph¸t t¸n mµ em biÕt
TT
Tªn qu¶, h¹t
 C¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
Nhê giã
Nhê ®éng vËt
Tù ph¸t t¸n
1
Qu¶ chß
 x
2
H¹t th«ng
 x
3
Qu¶ c¶i
 x
4
5
Bµi tËp 4: Ng­êi ta nãi r»ng nh÷ng h¹t r¬i chËm th­êng ®­îc giã mang ®i xa h¬n. §iÒu ®ã ®óng hay sai?V× sao? Cho vd
Tr¶ lêi:
§óng v× nh÷ng h¹t ®ã nhÑ( H¹t hoa s÷a, h¹t hoa cá m©y)
Bµi tËp 5: Ph©n biÖt h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o nãn ®ùc vµ nãn c¸i cña th«ng
Tr¶ lêi:
- Nãn ®ùc:
+ H×nh d¹ng: Nhá mµu vµng, mäc thµnh côm
+ CÊu t¹o: Trôc nãn, v¶y( nhÞ) mang tói phÊn, tói phÊn chøa h¹t phÊn
- Nãn c¸i:
+ H×nh d¹ng: Lín h¬n nãn ®ùc, mäc riªng lÎ tõng chiÕc
+ CÊu t¹o: Trôc nãn, v¶y( l¸ no·n) , no·n
V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n:6/4/2008 TuÇn:33
Ngµy d¹y: 8/4/2008 TiÕt:66
 ¤n tËp
I. Môc tiªu bµi häc
- Kh¸i qu¸t hãa kiÕn thøc ®· häc tõ ch­¬ng VII ®Õn ch­¬ng X
- RÌn luyÖn kü n¨ng tæng hîp kiÕn thøc träng t©m
- Gi¸o dôc ý thøc tù häc
II. Ph­¬ng ph¸p 
- Hái ®¸p th¶o luËn
III. tiÕn tr×nh tiÕt häc
1. æn ®Þnh líp
2. Ph¸t triÓn bµi
 Ho¹t ®éng thÇy trß 
 Néi dung
Gv: Yªu cÇu hs xem l¹i th«ng tin bµi 32
H: C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm nµo ®Ó ph©n chia c¸c lo¹i qu¶
Hs: Dùa vµo ®Æc ®iÓm vá vµ qu¶
H: C¸c lo¹i qu¶ cã ®Æc ®iÓm ntn?
Gv: Cho hs lªn viÕt s¬ ®å
Hs: Lªn viÕt s¬ ®å hs kh¸c nhËn xÐt bæ sung
Gv: NhËn xÐt chèt l¹i
Gv: Yªu cÇu hs xem l¹i th«ng tin bµi 33
H: H·y ph©n biÖt c©y hai l¸ mÇm vµ c©y mét l¸ mÇm?
Hs: Tr¶ lêi
H: H¹t gåm nh÷ng bé phËn nµo 
Hs: Tr¶ lêi 
Gv: NhËn xÐt chèt l¹i
Gv: Yªu cÇu hs xem l¹i th«ng tin bµi 34
H: Cã mÊy c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t? Cho vd tõng lo¹i
Hs: Tr¶ lêi
Gv: Yªu cÇu hs xem l¹i néi dung bµi 39
H: H·y ph©n biÖt h×nh d¹ng, cÊu t¹o nãn ®ùc vµ nãn c¸i cña th«ng?
Hs: Tr¶ lêi
Gv: Yªu cÇu hs xem l¹i néi dung bµi 48
Hs: Tr¶ lêi
 Qu¶ kh« kh«ng nÎ
 ..?
 ...?
C¸c lo¹i qu¶.
 Qu¶ thÞt.?
 Qu¶ h¹ch
- C©y hai l¸ mÇm ph«i cña h¹t 2 l¸ mÇm
- C©y mét l¸ mÇm ph«i cña h¹t 1 l¸ mÇm
- Cã 3 c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
+ Tù ph¸t t¸n
+ Ph¸t t¸n nhê giã
+ Ph¸t t¸n nhê ®éng vËt 
- nãn ®ùc 
+ H×nh d¹ng nhá mµu vµng, mäc thµnh côm
+ CÊu t¹o trôc nãn, v¶y(nhÞ) mang tÝu phÊn, tói phÊn chøa h¹t phÊn
- Nãn c¸i
+ H×nh d¹ng lín h¬n nãn ®ùc, mäc riªng lÎ tõng chiÕc
+ CÊu t¹o trôc nãn, v¶y(l¸ no·n), no·n
V.Rót kinh nghiÖm
Tuần: 36,37
Ngµy so¹n:18/5/2012
TiÕt :72,73,74
Bµi : Tham quan thiªn nhiªn
A. Môc tiªu: Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh cÇn n¾m.
- Xác định được nơi sống của một số thực vật, sự phân bố của các nhóm thực vật chính. Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật hạt kín như: Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín( Phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm).Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong những điều kiện sống cụ thể của môi trường.
- Rèn kĩ năng quan sát thực hành, kĩ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối.
B. Ph­¬ng ph¸p:
	Hoạt động nhóm, Đàm thoại, Nghiên cứu tìm tòi.
C. ChuÈn bÞ:
 GV: - Địa điểm.
 - Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng.
 HS: - Ôn tập kiến thức có liên quan.
 - Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm.
 + Dụng cụ đào đất.
 + Túi nilông trắng.
 + kéo cắt cây.
 + Kẹp ép tiêu bản.
 + Panh, kính lúp.
 + Nhãn ghi tên cây(theo mẫu)
 - Kẻ sẵn bảng theo mẫu sgk (tr173).
D. TiÕn tr×nh lªn líp:
 I. æn ®Þnh: 1’
 II. Bµi cò: 5’
 III. Bµi míi:
 1. §Æt vÊn ®Ò:
	Phần mở bài trong sách giáo khoa
 2. Phát triÓn bµi:
Ho¹t ®éng thÇy trß
Néi dung
HĐ1:
- Giáo viên nêu yêu cầu hoạt động theo nhóm 
- Nội dung quan sát :
+ Quan sat hình thái của thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của thực vật.
+ Nhận dạng thực vật, xếp chúng thành nhóm.
+ Thu thập vật mẫu.
- Ghi chép ngoài thiên nhiên : GV chỉ dẫn các yêu cầu phải ghi chép .
- Cách thực hiện 
+ quan sát rễ, thân, lá, hoa, quả.
+ Quan sát hình thái của các cây sống ở các môi trường: cạn, nước .
+ Lấy mẫu cho vào túi ni lon : lưu ý học sinh khi lấy mẫu gồm các bộ phận :
 * Hoa hoặc quả :
 * Cành nhỏ( đối với cây )
 * Cây ( đối với cây nhỏ )
( buộc nhãn tên cây để tránh nhầm lẫn và giáo viên nhắc nhở học sinh chỉ lấy mẫu ở cây mọc dại ) .
- GV yêu cầu học sinh xác định tên một số cây quen thuộc.
- Xác định vị trí phân loại : 
+ Tới lớp : đối với thực vật hạt kín .
+ Tới ngành : đối với các ngành rêu, dương xỉ , hạt trần 
- GV yêu cầu HS ghi chép ngay những điều quan sát được và thống kê vào bảng kẻ sẵn .
H§ 2:
1. Quan sát ngoài thiên nhiên.
Quan sát hình thái một số thực vật.
b. Nhận dạng thực vật , xếp chúng vào nhóm .
Ghi chép - kết luận :
2. Quan sát nội dung tự chọn
 Gv yêu cầu HS có thể quan sát theo một trong 3 nội dung.
+ Quan sát biến dạng của rể, thân, lá.
+ Quan sát mối quan hệ giữa thực vật với thức vật và giữa thực vật với động vật.
+ Nhận xét về sự phân bố của thực vật trong khu vực tham quan.
- Thực hiện:
GV phân công các nhóm lựa chon nội dung quan sát.
 VD: Quan sát mối quan hệ , nghiên cứu các vấn đề sau :
 + Hiện tượng cây mọc trên cây : rêu , lưỡi mèo tai chuột .
 + Hiện tượng cây bóp cổ : cây si , cây đa, cây đề mọc trên cây gỗ to.
 + Qs TV sống ký sinh : tầm gửi , dây tơ hồng.
 + Qs hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
Từ đó rút ra nhận xét về mối quan hệ TV với TV và TV với ĐV.
H§ 3:
3. Thảo luận toàn lớp.
 - GV tập trung lớp.
 - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả quan sát được.
 Nhóm khác bổ sung.
- GV giải đáp các thắc mắc của HS.
.- GV yêu cầu HS viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK .
 IV. KiÓm tra, ®¸nh gi¸: 5’
 - GV nhận xét tinh thần, ý thức tham gia buỏi thực hành.
 - GV nhận xét đánh giá các nhóm, tuyên dương các nhóm có kết quả tốt .
V. DÆn dß: 1’
	 - Nhắc nhở HS hoàn thiện báo cáo thu hoạch.
 - Tập làm mẫu cây khô theo hướng dẫn SGK
Ngày soạn	:	Tuần	:29
Ngày thực hiện	:	Tiết	:57
Bài:
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng:
3. Thái độ:
II. Phương pháp:
- Trực quan - thảo luận nhóm.
III. Phương tiện:
IV. Tiến trình lên lớp.
1.ổn định
2.kiểm tra bài cũ	
3.Bài mới: a.Gv: Giới thiệu bài mới ...
b. Phát triển bài:
Phương pháp
Nội dung
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
Ngày soạn	:	Tuần	:29
Ngày thực hiện	:	Tiết	:57
Bài:
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng:
3. Thái độ:
II. Phương pháp:
- Trực quan - thảo luận nhóm.
III. Phương tiện:
IV. Tiến trình lên lớp.
1.ổn định
2.kiểm tra bài cũ	
3.Bài mới: a.Gv: Giới thiệu bài mới ...
b. Phát triển bài:
Phương pháp
Nội dung
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
Ngày soạn	:	Tuần	:
Ngày thực hiện	:	Tiết	:
Bài:
I. Mục tiêu bài học:
. Kiến thức:	- 
	-
	-
. Kỹ năng:	- 
	-
. Thái độ:	- 
	-
II. Phương pháp:
- 
- 
III. Phương tiện:
- 
- 
IV. Tiến trình bài mới: 
*	H: 
	H: 
1. Mở bài:
2. Phát triển bài:
Phương pháp
Nội dung
1. Hoat động 1:
3. Củng cố:
- 
- 
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
* Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn	:	Tuần	:
Ngày thực hiện	:	Tiết	:
Bài:
I. Mục tiêu bài học:
. Kiến thức:	- 
	-
	-
. Kỹ năng:	- 
	-
. Thái độ:	- 
	-
II. Phương pháp:
- 
- 
III. Phương tiện:
- 
- 
IV. Tiến trình bài mới: 
*	H: 
	H: 
1. Mở bài:
2. Phát triển bài:
Phương pháp
Nội dung
1. Hoat động 1:
3. Củng cố:
- 
- 
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
* Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn	:	Tuần	:
Ngày thực hiện	:	Tiết	:
Bài:
I. Mục tiêu bài học:
. Kiến thức:	- 
	-
	-
. Kỹ năng:	- 
	-
. Thái độ:	- 
	-
II. Phương pháp:
- 
- 
III. Phương tiện:
- 
- 
IV. Tiến trình bài mới: 
*	H: 
	H: 
1. Mở bài:
2. Phát triển bài:
Phương pháp
Nội dung
1. Hoat động 1:
3. Củng cố:
- 
- 
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
* Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn	:	Tuần: 
Ngày thực hiện	:	Tiết: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:	- Kiểm tra kiến thức: Nhiệm vụ sinh học, tế bào thực vật, các loại rễ, các loại thân. 
2. Kỹ năng:	
3. Thái độ:	II. Phương pháp:
III. Phương tiện:
- Gv: IV. Tiến trình lên lớp: 
Đe:
I. Trắc nghiệm: 4 điểm.
 Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng:(1 đ).
1. Những nhóm cây nào sau đây, đều là cây xanh có hoa ?
a. Cây cải, cây chuối, cây rau bợ. 
b. Cây nhãn, cây cà phê, cây xoài.
c. Cây mía, cây ớt, cây chanh.
d.Cây mồng tơi, cây mít, cây chôm chôm.
2. Những nhóm cây nào sau đây, đều là rễ cọc ?
a. Cây cải, cây rau ngót, cây cam.
b. Cây bơ, cây chuối, cây lúa.
c. Cây chanh, cây hành, cây sầu riêng.
d.Cây xoài, cây trứng cá, cây ổi.
Câu 2: Hãy chọn các từ: Rễ củ, rễ thở, rễ móc, rễ giác mút. Để diền vào chỗ trống sao cho thích hợp. ( 1 điểm ).
a. Cây cà rốt có rễ.................. b. Cây hồ tiêu có rễ................
c. Cây bụt mọc có rễ................ d. Dây tơ hồng có rễ....................
Câu 3: Hãy hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu (x) ô trống cho thích hợp: ( 2 điểm ).
Stt
Tên cây
Thân đứng
Thân leo
thân bò
Thân gỗ
Thân cột
Thân cỏ
Thân quấn
Tua cuốn
1
Cây đậu ván
x
2
Cây nhãn
3
Cây cau
4
Cây rau má
5
Cây cải
6
cây dừa
7
Cây đậu Hà Lan
8
Cây xoài
9
Cây rau lang
II. Tự luận: 6 điểm .
Câu1: Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra là do bộ phận nào? (2điểm).
Câu2: Rễ có những miền nào ? nêu rõ chức năng của từng miền? (2điểm).
Câu 3: Nhiệm vụ của sinh học là gì ? (2điểm).
4. Kiểm tra – Đánh giá:
5. Dặn dò:
-Hs: Chuẩn bị bài mới ( Đọc bài 19 ): Sưu tầm mẫu vật các loại lá.
* Rút kinh nghiệm:
Đáp án:
I. Trắc nghiệm: 4 điểm.
Câu 1: 1d ; 2a ( Mỗi ý ý đúng là: 0,5 )
Câu 2: a. Rễ củ; b. Rễ móc ; c. Rẽ thở; d. giác mút (Mỗi ý đúng là: 0,25)
Câu 3: (Mỗi ý đúng là 0,5 điểm).
Stt
Tên cây
Thân đứng
Thân leo
thân bò
Thân gỗ
Thân cột
Thân cỏ
Thân quấn
Tua cuốn
1
Cây đậu ván
x
2
Cây nhãn
x
3
Cây cau
x
4
Cây rau má
x
5
Cây cải
x
6
cây dừa
x
7
Cây đậu Hà Lan
x
8
Cây xoài
x
9
Cây rau lang
x
II. Tự luận: 6 điểm.
Câu 1: 
- Thí nghiệm: ... (1điểm).
- Kết luận: ....(1 điểm).
Câu 2: ( mỗi ý 0,25 điểm).
Các miền của rễ.
Chức năng chính của từng miền .
Miền tr. thành có các mạch dãn .
Dẫn truyền.
Miền hút có các lông hút .
Hấp thụ nước & muối khoáng.
Miền sinh trưởng.
Làm rễ dài ra.
Miền chóp re.
Che chở đầu rễ.
Câu 3: Nêu được nhiệm vụ sinh học là: (2 điểm).

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN SINH 6 HK 2.doc