Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 30 - Tiết 89: Luyện tập

Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 30 - Tiết 89: Luyện tập

Củng cố quy tắc chia phân số.

- Rèn luyện kỹ năng chia phân số

- Tính cẩn thận và chính xác.

II. Chuẩn Bị:

- Bài tập luyện tập.

- Ôn lại kiến thức cũ.

III. Tiến Trình Dạy Học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

 

doc 6 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 30 - Tiết 89: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 	Ngày soạn: 20/03/2010
Tiết: 89	Ngày dạy: 22/03/2010
LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
- Củng cố quy tắc chia phân số.
- Rèn luyện kỹ năng chia phân số
- Tính cẩn thận và chính xác.
II. Chuẩn Bị:
- Bài tập luyện tập.
- Ôn lại kiến thức cũ.
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy tắc chia phân số? bài tập ; ; 
3. Nội dung bài dạy:
Hoạt Động Giáo Viên
Hoạt Động Học Sinh
Bài 86. Tìm x, biết:
Bài 89. Thực hiện phép tính
Bài 90. Tìm x, biết:
Học sinh thực hiện
Học sinh thực hiện
Học sinh thực hiện:
4. Củng cố:
5. Hướng dẫn về nhà:
- Làm các bài còn lại.
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập tiếp.
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:
Tuần: 30 	Ngày soạn: 20/03/2010
Tiết: 90	Ngày dạy: 22/03/2010
LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
- Củng cố quy tắc nhân và chia phân số.
- Rèn luyện kỹ năng nhân và chia phân số
- Tính cẩn thận và chính xác.
II. Chuẩn Bị:
- Bài tập luyện tập.
- Ôn lại kiến thức.
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
	Kết hợp trong giờ dạy
3. Nội dung bài dạy:
Hoạt Động Giáo Viên
Hoạt Động Học Sinh
Bài 80. Tính:
Bài 92. Yêu cầu học sinh đọc bài và thực hiện.
? Bài toán gồm mấy đại lượng, đó là những đại lượng nào?
? Các đại lượng này có mối quan hệ như thế nào, viết công thức biểu thị mối liên hệ đó?
? Muốn tính thời gian Minh đi từ trường về nhà làm như thế nào 
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải
Bài 93. Tính:
Học sinh thực hiện phép tính
Học sinh thực hiện
 Trường
 Nhà 
Giải:
Quãng đường Minh đi từ nhà đến trường là:
10.km/h
Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:
2 : 12=2. km/h
 Đáp số: 
Học sinh thực hiện
4. Củng cố:
5. Hướng dẫn về nhà:
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:
Tuần: 30 	Ngày soạn: 20/03/2010
Tiết: 91	Ngày dạy: 22/03/2010
KIỂM TRA
I. Mục Tiêu:
- Kiểm tra kiến thức học sinh đã học.
- Kiểm tra kỹ ngăng cọng, trừ, nhân và chia phân số.
- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong kiểm tra
II. Chuẩn Bị:
- Chuẩn bị đề kiểm tra
Ôn lại kiến thức.
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Nội dung bài dạy:
Ma trận:
Nội dung
Các mức đánh giá
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cộng, trừ phân số
1
0,5
1
0,5
2
1,5
1
0,75
5
3,25
Nhân chia phân số
2
1
2
1
2
1,5
2
1
3
2,25
11
6,75
Tổng
3
1,5
7
4,5
6
4
16
10
I. Trắc Nghiệm:
Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai:
Nội dung
Đúng
Sai
-12.-13>0
-62>2
-12.-22.-32>0
-12.-22.-32.-42>0
Khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả sắp xếp các phân số: -12; 12; 0: -62; 63; theo thứ tự tăng dần:
12; 63; 0; -62; -12;
-62; -12; 0; 12; 63;
63; 0; -62; -12; 12;
-12; 0; 12; 63; -62;
Câu 2: Cho x5=610
x = 1
x = 2
x = 3
x = 4
Câu 3: -73+-13=
83
-83
- 2
2
Câu 4: -23:-32=
49
1
-49
- 1
II. Tự Luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính.
34+14
25-78
715.37
79:34
Bài 2: Tìm x, biết:
x7=614
x:73=76
x.23=45
x-57=34
Đáp Án
I. Trắc Nghiệm:
Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai: (Mỗi ý 0,5đ)
Nội dung
Đúng
Sai
-12.-13>0
x
-62>2
x
-12.-22.-32>0
x
-12.-22.-32.-42>0
x
Khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:
	Mỗi câu 0,5đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
B
C
B
B
II. Tự Luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính.(2đ)
34+14=44=1
25-78=16-3540=-1940
715.37=15
79:34=79.43=2827
Bài 2: Tìm x, biết:(4đ)
x7=614=>x=7.614=3
x:73=76=>x=76.73=4918
x.23=45=>x=45:23=45.32=65
x-57=34=>x=57+34=20+2128=4128
4. Củng cố:
5. Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 30.doc