Giáo án Lớp 3 - Tuần 31 - Năm học 2012-2013

Giáo án Lớp 3 - Tuần 31 - Năm học 2012-2013

I. MỤC TIÊU (Đ/C : Không yêu cầu học sinh lập đề án trang trại SX mà chỉ yêu cầu kể )

- Kể được một số ích lợi của cây trồng vật nuôi đối với cuộc sống con người.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng vật nuôi

-Biết được những việc phù hợp với khả năng để chăm sốc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.

GDNL : Biết được vì sao phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần giữ gìn và bảo vệ tiết kiệm , hiệu quả

- Biết bảo vệ môi trường.

KNS : Kĩ năng ra quyết định, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm, thu thập và xử lí thông tin

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh một số cây trồng vật nuôi

III. PHƯƠNG PHÁP :

 Dự án, thảo luận

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1.Bài mới:

 Hoạt động 1 Báo cáo kết quả điều tra .

- Yêu cầu các đại diện lên trình bày kết quả điều tra theo các vấn đề sau :

- Hãy kể tên một số vật nuôi và một số loại cây trông mà em biết ?

-Các vật nuôi và các loại cây trồng đó được chăm sóc như thế nào ?

-Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi như thế nào ?

- Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có .

 Hoạt động 2 : Đóng vai .

-Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm đóng vai theo một tình huống do giáo viên đưa ra .

-Lần lượt nêu lên 4 tình huống như trong sách giáo viên .

-Yêu cầu các nhóm trao đổi để đóng vai .

-Mời từng nhóm lên đóng vai trước lớp .

-Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các nhóm .

* Giáo viên kết luận theo sách giáo viên .

 Hoạt động 3

 -Yêu cầu các nhóm thi vẽ tranh , hát , đọc thơ nói về việc chăm sóc cây trồng vật nuôi .

 Hoạt động 4

 Trò chơi : Ai nhanh ai đúng

.- Phổ biến luật chơi để các nhóm nắm .

- nhận xét đánh giá , tuyên dương nhóm thắng cuộc

* Củng cố dặn dò :

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học

-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học

-Lần lượt các nhóm cử các đại diện của mình lên báo cáo kết quả trước lớp .

-Các nhóm khác lắng nghe nhận xét và và bổ sung .

- Bình chọn nhóm làm việc tốt .

 -Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên .

-Lần lượt các nhóm cử đại diện lên đóng vai giải quyết tình huống của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe .

-Các nhóm khác theo dõi và nhận xét ý kiến nhóm bạn .

-Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất .

- Các nhóm tổ chức thi đọc thơ , kể chuyện hoặc thi hát có chủ đề nói về việc chăm sóc cây trồng vật nuôi .

- Chia thành các nhóm , thảo luận ghi vào giấy các việc làm nhằm bảo vệ chăm sóc cây trồng vật nuôi .

-Cử đại diện lên thi điền nhanh , điền dúng trên bảng .

-Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .

 

docx 49 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 31 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO GIẢNG TUẦN 31
Thứ
Tiết
Môn
T
CT
Tên bài
Ghi chú
Hai
08/4
1
2
3
4
5
SHDC
ĐĐ
T
TC
TNXH
28
136
28
28
Chăm sóc cây trồng vật nuôi (TT)
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Làm quạt giấy tròn
Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
KN-MT- NL-MTB
KN
Ba
09/4
1
2
3
4
TĐ
KC
ÂN
T
57
29
29
141
Bác sĩ Y- éc- xanh
Bác sĩ Y- éc- xanh
Ôn tập 2 bài hát:Chị Ong Nâu và Em Bé .
Luyện tập
1
2
LTTV
LTT
Ôn tập Tiếng việt
Ôn tập toán
Tư
10/4
1
2
3
4
TĐ
CT
T
TD
58
57
142
57
Bài hát trồng cây
Bác sĩ Y- éc- xanh
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số
Hoàn thiện bài thể dục vói hoa hoặc cờ - Học tung và bắt bóng
Năm
11/4
1
2
3
4
LTVC
TV
T
TNXH
TD
29
29
143
29
58
Từ ngữ về các nước.Dấu phẩy
Ôn chữ hoa V
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số(tt)
Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
Bài thể dục với hoa hoặc cờ
Sáu
12/4
 1
2
3
4
CT
TLV
T
MT
58
29
144
29
Bài hát trồng cây
Thảo luận về bảo vệ môi trường
Luyện tập
Vẽ tranh.Đề tài các con vật
KN-MT- Đ/C
MT-Đ/C
1
2
3
4
LTTV
LTT
GDNG
SH
Ôn tập Tiếng việt
Ôn tập toán
Hội vui học tập
 Thứ hai ngày 8 tháng 04 năm 2013
Đaïo ñöùc 
Baøi: CHAÊM SOÙC CAÂY TROÀNG VAÄT NUOÂI (T2)
I. MỤC TIÊU (Đ/C : Không yêu cầu học sinh lập đề án trang trại SX mà chỉ yêu cầu kể )
- Kể được một số ích lợi của cây trồng vật nuôi đối với cuộc sống con người.
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng vật nuôi
-Biết được những việc phù hợp với khả năng để chăm sốc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.
GDNL : Biết được vì sao phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần giữ gìn và bảo vệ tiết kiệm , hiệu quả
Biết bảo vệ môi trường.
KNS : Kĩ năng ra quyết định, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm, thu thập và xử lí thông tin
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh ảnh một số cây trồng vật nuôi 
III. PHƯƠNG PHÁP :
 Dự án, thảo luận
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài mới: 
ª Hoạt động 1 Báo cáo kết quả điều tra . 
- Yêu cầu các đại diện lên trình bày kết quả điều tra theo các vấn đề sau :
- Hãy kể tên một số vật nuôi và một số loại cây trông mà em biết ?
-Các vật nuôi và các loại cây trồng đó được chăm sóc như thế nào ? 
-Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi như thế nào ? 
- Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có .
ª Hoạt động 2 : Đóng vai . 
-Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm đóng vai theo một tình huống do giáo viên đưa ra .
-Lần lượt nêu lên 4 tình huống như trong sách giáo viên .
-Yêu cầu các nhóm trao đổi để đóng vai .
-Mời từng nhóm lên đóng vai trước lớp . 
-Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các nhóm .
* Giáo viên kết luận theo sách giáo viên .
ª Hoạt động 3
 -Yêu cầu các nhóm thi vẽ tranh , hát , đọc thơ nói về việc chăm sóc cây trồng vật nuôi .
ª Hoạt động 4 
 Trò chơi : Ai nhanh ai đúng 
.- Phổ biến luật chơi để các nhóm nắm .
- nhận xét đánh giá , tuyên dương nhóm thắng cuộc 
* Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học 
-Lần lượt các nhóm cử các đại diện của mình lên báo cáo kết quả trước lớp .
-Các nhóm khác lắng nghe nhận xét và và bổ sung .
- Bình chọn nhóm làm việc tốt .
 -Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên .
-Lần lượt các nhóm cử đại diện lên đóng vai giải quyết tình huống của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe .
-Các nhóm khác theo dõi và nhận xét ý kiến nhóm bạn .
-Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất .
- Các nhóm tổ chức thi đọc thơ , kể chuyện hoặc thi hát có chủ đề nói về việc chăm sóc cây trồng vật nuôi .
- Chia thành các nhóm , thảo luận ghi vào giấy các việc làm nhằm bảo vệ chăm sóc cây trồng vật nuôi .
-Cử đại diện lên thi điền nhanh , điền dúng trên bảng .
-Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .
............................o0o.......................................
Toaùn 
Baøi: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ .
I. MỤC TIÊU 
- Biết c¸ch nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số .( có nhớ không quá 2 lần nhớ không liên tiếp ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
1. Hướng dẫn phép nhân .
- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân : 
 14273 x 3 = ?
-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép nhân và giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.
-Ghi bảng phép tính và gợi ý để học sinh nêu cách tính như sách giáo khoa .
-Lưu ý học sinh nhân rồi mới cộng phần nhớ 
 b) Luyện tập:
-Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách giáo khoa .
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính 
-Yêu cầu nêu lại cách tính nhân .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở 
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài 
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Kẻ lên bảng các phép tính 
-Yêu cầu lớp tính vào vở .
-Mời một em lên bảng giải bài 
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài - Gọi đọc bài trong sách giáo khoa 
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài . 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở 
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
d) Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai học sinh lên bảng chữa bài tập số 2 .
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
- Học sinh nêu cách đặt tính và tính : 
 14273
 x 3 
 42819
* Lớp theo dõi và nhận xét bạn thực hiện 
 - Đặt tính và thực hiện nhân từ phải sang trái . 
-Một em nêu yêu cầu đề bài 1.
- Học sinh nêu lại cách nhân có nhớ .
-Lớp thực hiện làm vào vở các phép tính còn lại .
-Hai em lên bảng tính kết quả .
 21526 17092 15180
 x 3 x 4 x 5
 6 4578 68368 75900
- Em khác nhận xét bài bạn
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-Một em lên bảng tính và điền vào bảng 
TS
19 091
 13 070
 10 709
TS
 5 
 6
 7
TÍCH 
95455
 78420
 74963
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .
-Một học sinh đọc đề bài .
-Cả lớp thực hiện vào vở .
-Một học sinh lên bảng giải bài 
 Giải :
-Số thóc chuyển lần thứ hai là : 
 27150 x 2 = 54300 (kg )
-Số kg thóc cả hai lần chuyển là :
 27 150 + 54 300 = 81 450 ( kg )
 Đ/S:81 450 kg 
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
-Xem trước bài mới .
	............................o0o....................................... 
 Thủ công 
Baøi: LAØM QUAÏT GIAÁY TROØN
I. MỤC TIÊU 
- Hoïc sinh bieát caùch laøm quaït giaáy troøn.
- Laøm ñöôïc quaït giaáy troøn nÕp gÊp cã thÓ c¸ch nhau h¬n mét « vµ cha ®Òu nhau. Qu¹t cã thÓ cha trßn.
* Lµm ®ược qu¹t giÊy trßn. C¸c nÕp gÊp th¼ng, ph¼ng, ®Òu nhau. Qu¹t trßn. 
GDNL : Làm quạt gió. Sử dụng quạt sẽ tiết kiệm năng lượng điện
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Maãu quaït giaáy troøn coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå H quan saùt.
- Caùc boä phaän ñeå laøm quaït troøn goàm: 2 tôø giaáy ñaõ gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu ñeå laøm quaït, caùn quaït vaø chæ buïoâc. Tranh quy trình gaáp quaït troøn.
- H: Giaáy thuû coâng, sôïi chæ, keùo, hoà daùn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kieåm tra: KiÓm tra söï chuaån bò cuûa HS
OÅn ñònh TC : T Yªu cÇu HS haùt taäp theå.
- HS ñeå duïng cuï leân baøn cho TT kieåm tra.
- HS caû lôùp haùt taäp theå.
2. Bµi míi. GTB:
HÑ1: HD HS quan saùt maãu : 
-T cho quan saùt caùi quaït giaáy trßn.
- HS quan saùt quaït giaáy troøn.
+Quaït giaáy troøn coù gì gioáng vaø khaùc quaït giaáy ñaõ laøm ôû lôùp 1?
- Cho HS nhaän xeùt tuyeân döông.
T: ñeå gaáp ñöôïc quaït giaáy troøn ta caàn daùn noái 2 tôø giaáy maøu theo chieàu roäng.
- Gaáp quaït giaáy, gioáng caùc neáp gaáp, caùch gaáp vaø coù chæ buoäc. Khaùc laø quaït giaáy troøn laø hình troøn vaø coù caùn ñeå caàm.
HÑ2: Höôùng daãn maãu. 
*Böôùc 1: caét giaáy thöïc haønh caùc thao taùc maãu cho HS quan saùt.
+ Caét 2 tôø giaáy maøu hình chöõ nhaät, daøi 24 oâ, roäng 16 oâ ñeå gaáp quaït.
Caét 2 tôø giaáy hình chöõ nhaät cuøng maøu daøi 16 oâ, roäng 12 oâ ñeå laøm caùn quaït.
- HS quan saùt T laøm maãu.
*Böôùc 2: Gaáp, daùn quaït.
+ Em haõy neâu caùch gaáp maø em ñaõ gaáp ôû lôùp 1?
T giôùi thieäu quy trình (H2).
Gaáp neáp gaáp caùch ñeàu 1 oâ theo chieàu roäng cuûa tôø giaáy cho ñeán heát.
Tieáp tuïc gaáp tôø giaáy hình chöõ nhaät thöù 2 gioáng gaáp tôø giaáy hình chöõ nhaät thöù nhaát.
Boâi hoà daùn 2 meùp tôø giaáy laïi vôùi nhau (H3) duøng chæ buoäc chaët vaøo neáp gaáp giöõa vaø boâi hoà leân meùp gaáp trong cuøng, eùp chaët laïi (H4).
 tieáp tuïc quan saùt.
*Böôùc 3: Laøm caùn quaït vaø hoaøn chænh quaït. Laáy tôø giaáy laøm caùn quaït gaáp cuoän theo caïnh 16 oâ vôùi neáp gaáp roäng 1 oâ (H5a) cho ñeán heát, roài boâi hoà vaøo meùp cuoái vaø daùn laïi ñeå ñöôïc caùn quaït (H5 b).
Chuù yù: daùn ñaàu 2 caùnh quaït caùch choã buoäc chæ nöûa oâ vaø eùp laâu hôn cho khoâ.
 Môû 2 caùn quaït theo chieàu muõi teân (H6) ñeå 2 caùn quaït eùp vaøo nhau, ñöôïc chieác quaït giaáy troøn nhö (H1).
 Vaäy muoán coù ñöôïc caùi quaït giaáy troøn chuùng ta phaûi thöïc hieän ñuùng quy trình.
Làm được quạt gió có lợi gì ?
Quạt cho mát và tiết kiệm được nguồn điện cho nhà và nhà nước.
3.Cuûng coá daën do
- toång keát noäi dung baøi 
............................o0o.......................................
 Töï nhieân xaõ hoäi 
Baøi: TRÁI ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI .
I. MỤC TIÊU 
- Học sinh có biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời .
-Nêu được vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Từ mặt trời ra xa dần trái đất là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời.
Biết được hệ mặt trời có 8 hành tinh và chỉ trái đất là hành tinh có sự sống
GDHS Có ý thức giữ Trái Đất luôn xanh , sạch, đẹp. . 
KNS : Kĩ năng làm chủ bản thân
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Tranh ảnh trong sách trang 116, 117 
III. PHƯƠNG PHÁP :
 Quan sát, thảo luận nhóm, kể chuyện, thực hành
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra các kiến thức qua bài : “ Sự chuyển động của Trái Đất “
 -Gọi 2 học sinh trả lời nội dung .
-Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị bài của học sinh 
2.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài:
-Giá ...  con vật.
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. æn ®Þnh líp 
2. KiÓm tra	 
- §å dïng häc tËp
3. Bµi míi
- Giíi thiÖu bµi
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi:
+ Tên con vật ?
+ Hình dáng, màu sắc con vật ?
+ Các bộ phận chính của con vật ?
+ Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ?
+ Em thích con vật nào nhất ? Vì sao ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật.
- GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn.
+ Vẽ hình dáng con vật.
+ Vẽ thêm cảnh vật phù hợp.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi:
+ Em chọn con vật nào để vẽ.
+ Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ?
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật yêu thích để vẽ.
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,
HĐ4: Nhận xét, đánh giá:
-GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét 
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: 
- Quan sát hình dáng của người thân, bạn bè
- HS quan sát và lắng nghe.
+ Con mèo, con gà, con chó,...
+ HS trả lời thao cảm nhận riêng.
+ Đầu, thân, chân,...
+ Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu.
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ con vật yêu thích.
- HS trả lời:
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
+ Hình ảnh phụ: cây, nhà,...
- Vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS n.xét về cách sắp xếp hình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
............................o0o.......................................
Taäp laøm vaên 
Baøi: THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
I. MUÏC TIEÂU ( Đ/C : bỏ bài tập 2 )
- Bước đầu biết trao đổi ý kiến về một chủ đề “ Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?
-Viết được một đoạn văn ngắn , thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường .
*KNS : Tự nhận thức, lắng nghe tích cực, đảm nhận trách nhiệm, tư duy sáng tạo
- GDBVMT: HS có ý thức bảo vệ MT thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Tranh ảnh đẹp về các loại cây hoa , cảnh thiên nhiên , ảnh về môi trường bị tàn phá hủy hoại . Bảng lớp ghi các câu hỏi gợi ý để học sinh trao đổi trong cuộc họp , Bảng phụ viết trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp . 
III. PHƯƠNG PHÁP : 
 Trình bày ý kiến cá nhân, đóng vai, trải nghiệm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hai em lên bảng đọc lá thư gửi cho một bạn nhỏ nước ngoài đã học ở tiết tập làm văn tuần 30 
 2.Bài mới:
a/ Giới thiệu bài : Hôm nay các em sẽ thảo luận và viết thành một đoạn văn nói về việc làm bảo vệ môi trường ...
 b/ Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1 :- Gọi 1 học sinh đọc bài tập .
-Yêu cầu một em giải thích yêu cầu bài tập .
-Nhắc nhớ về trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp .
-Điều cần được bàn bạc trong cuộc họp nhóm là : Em cần làm gì để bảo vệ môi trường .
-Chia lớp thành các nhóm , mỗi nhóm chỉ định nhóm trưởng để điều khiển cuộc họp .
- Mở bảng phụ đã viết sẵn các gợi ý cuộc họp .
-Mời một em đọc .
* Mời ba nhóm thi tổ chức cuộc họp .
-Yêu cầu các nhóm cử đại diện nêu nội dung về cácbiện pháp bảo vệ môi trường của nhóm mình trước lớp .
- Nhận xét đánh giá khên những nhóm đề ra nhiều biện pháp hay . 
c) Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
-Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
-Hai em lên bảng “ Đọc lá thư viết để gửi cho một bạn nhỏ nước ngoài qua bài TLV đã học.”
- Hai học sinh nhắc lại tựa bài .
- Một em đọc yêu cầu đề bài .
-Một em nhắc lại trình tự 5 bước về tổ chức một cuộc họp 
-Lắng nghe để nắm các yêu cầu khi tổ chức cuộc họp .
- Lớp chia thành các nhóm để tổ chức cuộc họp .
- Một em đọc lại các gợi ý về thảo luận bảo vệ môi trường 
- Thực hiện họp đưa ra các ý kiến , một em ghi lại các ý kiến của bạn mình trong tổ.
-Các nhóm cử đại diện báo cáo nội dung họp của nhóm trước lớp .
- Lớp lắng nghe bình chọn nhóm có biện pháp hay nhất .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
 ............................o0o....................................... 
 Buổi chiều
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
Củng cố lại cách làm bài cho học sinh
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm bài
II. Nội dung:
 Giáo viên tiến hành cho học sinh làm lần lượt các bài tập sau:
 Luyện viết
1. 	Nghe - viết : Con cò (từ Con cò bay là là ðến hết) – SGK, trang 111.
..
..
..
..
..
..
..
(2). a) Ðiền vào chỗ trống r, d hoặc gi :
Chùm này hoa vàng ộm
ủ nhau ành tặng cô
Lớp học chýa ðến ờ
Ðã thõm bàn cô giáo.
XUÂN HOÀI
b) Ðặt trên chữ in ðậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :
Nắng vàng týõi rai nhẹ
Býõi tròn mọng triu cành
Hồng chín nhý ðèn ðo
Chen giýa chùm lá xanh.
Tập ðọc lớp 5, 1980
(3). 	Ðặt câu ðể phân biệt các tiếng :
a) 	 dao : .........
 	 rao : ...................
 	 giao : .....
b)	 ðổ : ..........
 	 ðỗ : .......
TIẾT 3
Luyện viết
Em (hoặc bạn em) ðã làm một việc tốt ðể góp phần bảo vệ môi trýờng, hãy ðiền vào chỗ trống câu trả lời cho các câu hỏi dýới ðây :
 Em (hoặc bạn em) ðã làm việc gì ðể bảo vệ môi trýờng ? (M : dọn vệ sinh trýờng lớp hay nõi ở ; trồng cây xanh ; phát hiện, ngãn chặn những việc làm gây tác hại tới môi trýờng ;...)
..
..
..
 Em (hoặc bạn em) ðã làm việc ðó nhý thế nào ? Kết quả ra sao ? 
..
..
..
..
..
..
..
..
 Em có suy nghĩ gì về công việc ðã làm ?
..
..
..
..
..
..
..
..
.........................o0o........................
LUYỆN TẬP TOÁN
I. Mục tiêu
Củng cố lại cách làm bài cho học sinh
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm bài
II. Nội dung
 Giáo viên tiến hành cho học sinh làm lần lượt các bài tập sau:
	 Tính nhẩm :
	12000 : 3 = ..	54000 : 6 = ..
	28000 : 4 = ..	72000 : 8 = ..
	Đặt tính rồi tính :
	26736 : 3	26497 : 4	
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	26736 : 3 = 	26497 : 4 = .. (dư .)
	Tính giá trị của biểu thức :
	a) 70152 – 32912 : 4 = ..	b) 31425 + 21350 : 5	= ..
	= ..	= ..
	c) (56516 – 9332) : 6 	= ..
	= ..
 4 Có 10150 chiết bút chì xếp vào các hộp, mỗi hộp có 8 chiếc bút chì. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp bút chì và còn thừa mấy chiếc bút chì ?
Bài giải
.
	.
	.
.
	.
 .........................o0o........................
GDNGLL
Bài: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI VUI HỌC TẬP
Mục tiêu:
Ôn tập, củng cố kiến thức các môn học để chuẩn bị thi cuối năm.
Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên học giỏi, say mê học tập.
Rèn luyện tư duy nhanh nhạy và kĩ năng phát hiện, trả lời câu hỏi.
Chuẩn bị:
 Các câu hỏi về kiến thức các môn học.
Hệ thống việc làm
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Ổn định lớp
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Hoạt động 1: Nắm thể lệ của trò chơi
- Chia lớp thành 3 đội chơi và xếp 3 đội chơi vào 3 vị trí ngồi trong lớp học.
- Thông báo thể lệ trò chơi
- Giáo viên cho học sinh chơi nháp.
3. Hoạt động 2: Thực hành chơi
- GV nêu câu hỏi củng cố kiến thức các môn học:
- Môn Tiếng việt: Liên quan đến các phân môn Tập đọc, luyện từ và câu, chính tả,.
- Môn Toán: GV nêu câu hỏi có nội dung liên quan đến kiến thức giải toán trong chương trình học của lớp.
- Các môn học khác: GV nêu câu hỏi có nội dung là kiến thức đã học
- GV tổng kết trò chơi và trao phần thưởng cho đội chơi thắng cuộc. 
Kết luận: Các kiến thức ta vừa ôn lại, các em cần ghi nhớ để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối năm.
C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét chung
- Hát tập thể
- Lắng nghe
- Học sinh chơi thử
 - HS trả lời câu hỏi dựa trên những kiến thức được học. 
- Các HS khác xung phong trả lời.
- Các đội khác bổ sung.
 .........................o0o........................
 SINH HOAÏT CUOÁI TUAÀN
I. MUÏC TIEÂU
- HS nhaän bieát sô löôïc veà keát quaû hoïc taäp trong tuaàn
- Bieát tham gia phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp
- Ñoaøn keát, thaân aùi, giuùp ñôû baïn beø, leå pheùp vôùi thaày coâ giaùo, ngöôøi lôùn
II. CHUAÅN BÒ
- GV chuaån bò nhaän xeùt hoïc sinh
 III. TIEÁN HAØNH SINH HOAÏT LÔÙP
1/ Neâu lí do sinh hoaït
-GV nhaän xeùt keát quaû hoïc taäp cuûa HS
-GV bieåu döông nhöõng em coù tin thaàn thaùi ñoä hoïc toát trong tuaàn, khuyeán khích nhöõng em chöa coù keát quaû toát coá gaéng vöôït leân cuøng caùc baïn.
- GV yeâu caàu caùn söï lôùp baùo nhaän xeùt trong tuaàn hoïc
 - GV toång hôïp nhaän xeùt keát luaän
- GV nhaän xeùt, nhaéc nhôõ bieåu döông
2/ Keá hoaïch tuaàn tieáp
 - GV giao vieäc cuï theå cho töøng toå.
 -Tiếp tục duy trì sĩ số.
 -Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.
 -Thi đua học tốt có nhiều điểm 10.
- Nghe hieåu
-Nghe nhaän bieát
- Caùn söï lôùp nhaän xeùt
+ Neà neáp
+ Thaùi ñoä
+ Caû lôùp theo doûi
- HS phaùt bieåu yù kieán
............................o0o.......................................
KIỂM TRA TỔ TRƯỞNG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BGH DUYỆT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxTUAN 31.12-13.hanh.docx