Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 7: Luyện tập (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 7: Luyện tập (Bản 3 cột)

A.MỤC TIÊU

 Vận dụng tính chất hai đườngthẳng song song vào việc giải bài tập thành thạo.

B. CHUẨN BỊ:

 GV: SGK, thước thẳng, thướt đo góc.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1 : KIỂM TRA

- Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Bài 26/91 SGK

 Bài 26/91 SGK

 x A

 B y Ta có:

 và (so le trong)

 = = 1200 (gt)

 Ta thấy hai góc xAB và Aby ở vị trí slt và = nh. Suy ra Ax // By.

Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP

Bài 27/91 SGK.

Qua A kẻ 1 đường thẳng a tạo với đường thẳng AB một góc so le trong bằng góc B( hoặc tạo với AC, nói so le trong bằng góc c)

Trên đường thẳng a, ta đặt đt AD = BC

Chú ý: Ta có AD và AD thoả yêu cầu bài toán.

Bài 28/91 SGK.

Ta kẻ 1 đường thẳng xx tuỳ ý.

Lấy điểm A bất kỳ không thuộc đường thẳng xx.

Vẽ qua A đường thẳng song song với xx đó chính là đường thẳn gyycần vẽ và ta có xx // yy.

Bài 29/92 SGK.

Ox // Ox (1)

Oy // Oy (2)

Từ (1) và (2) suy ra xÔy ntn xOy?

 Bài 27/91 SGK.

 D A D

 B C

 y

A

 y x

 x

 y

 x

 O y

 x

 O

 ABC

Dựng D: AD = BC

AD // BC

Do Ox // Ox nên Ô1 =Ô1 (góc đồng vị)

Đo Oy // Oy nên Ô2 = Ô2 (góc đồng vị)

 Ô1 – Ô2= Ô1 – Ô2

 xÔy = xÔy

 

doc 1 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 7: Luyện tập (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4, tiết 7
§§4. LUYỆN TẬP.
A.MỤC TIÊU
 Vận dụng tính chất hai đườngthẳng song song vào việc giải bài tập thành thạo.
B. CHUẨN BỊ:
 GV: SGK, thước thẳng, thướt đo góc.
C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : KIỂM TRA
- Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
- Bài 26/91 SGK 
Bài 26/91 SGK 
 x A 
 B y 
Ta có:
 — và (so le trong)
 — = = 1200 (gt)
 Ta thấy hai góc xAB và Aby ở vị trí slt và = nh. Suy ra Ax // By. 
Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP
Bài 27/91 SGK.
Qua A kẻ 1 đường thẳng a tạo với đường thẳng AB một góc so le trong bằng góc B( hoặc tạo với AC, nói so le trong bằng góc c)
Trên đường thẳng a, ta đặt đt AD = BC 
Chú ý: Ta có AD và AD’ thoả yêu cầu bài toán.
Bài 28/91 SGK.
Ta kẻ 1 đường thẳng xx’ tuỳ ý.
Lấy điểm A bất kỳ không thuộc đường thẳng xx’.
Vẽ qua A đường thẳng song song với xx’ đó chính là đường thẳn gyy’cần vẽ và ta có xx’ // yy’.
Bài 29/92 SGK.
Ox // O’x’ (1)
Oy // O’y’ (2)
Từ (1) và (2) suy ra xÔy ntn x’Oây’?
 Bài 27/91 SGK.
 D A D’
 B C
	 y’
A
 y	 x’
 x	
	 y
 x 
 O y’
 x’ 
 O’ 
	ABC
Dựng D: AD = BC
AD // BC
Do Ox // O’x’ nên Ô1 =Ô’1 (góc đồng vị)
Đo Oy // O’y’ nên Ô2 = Ô’2 (góc đồng vị)
 	 Ô1 – Ô2= Ô’1 – Ô2
 	xÔy = x’Ôy’
Hoạt động 4. CỦNG CỐÕÁ
Qua luyện tập
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
 - Về nhà làm lại các bài tập luyện tập
 - Xem trước bài 5.
 - “ TIÊN ĐỀ ƠCLIC VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG”
 - Làm các bài tập trong sách bài tập.
--------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 7.doc