Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiếp theo) - Nguyễn Hữu Thảo

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiếp theo) - Nguyễn Hữu Thảo

A) Mục tiêu:

- Vận dụng lí thuyết GBT.

- Rèn kĩ năng vẽ hình và phân tích bài toán CM hình học.

B) Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ, thước êke, thước đo góc.

- Học sinh: Bảng phụ, thước êke, thước đo góc.

C) Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài củ (7): Sửa BT69/141/SGK.

 3) On tập (32):

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

HĐ1(25): GV cho HS đọc đề.

GV HD HS vẽ hình.

Nêu GT, KL bài toán?

GV có thể gợi ý thêm cho HS.

GV HD HS CM:

Muốn tam giác AMN cân tại A ta CM gì?

2 tam giác này có gì bằng nhau?

=>?

b) Muốn BH = CK ta CM gì?

Chúng có gì bằng nhau?

=> ?

c) Muốn AK = AH ta CM gì?

Vì sao?

d) Muốn tam giác OBC cân ta CM gì? Vì sao ?

e) Tam giác MBA cân . Vì sao?

Ta có: Â=600

=> = ?

 là góc ngoài của tam giác ABM => = ?

Do = MÂB =>?

Tương tự=> = ?

Mặt khác: = 300 => = ?

Tương tự: = ?

Ta => = ?

Vậy: tam giác OBC cân có 1 góc 600 là tam giác gì?

HĐ2(8): GV sd bảng phụ.

AB2 = ?

AC2 = ?

BC2 = ?

Có nhận xét gì AB2+AC2 và BC2

Vậy: là tam giác gì?

 HS đọc kĩ trong 3.

HS vẽ hình vào vở.

1 HS vẽ ở bảng.

HS nêu bảng phụ:

GT: , ABC (AB = AC)

MN=NC .

KL: a) AMN cân tại A.

b) BH AM, CK AN.

BH=CK.

c) AH=AK.

d) OBC là tam giác gì?

Ta CM: ABM = ACN.

AB=AC.

MB=NC.

 ( ) .

=> .

 MBH = NCK:

MB=NC.

 (CMT).

HS làm bảng nhóm.

Ta có: AHB = AKC .

 .

Do (đối đỉnh).

AHB = NCK (CMT).

MB=BA.

 = 600

+MÂB=600

 = 300

 = 300

 = 600(cùng phụ ).

=600

=> = 600

OBC đều.

HS quan sát.

AB2=22+32=4+9=13.

AC2=13.

BC2=26.

ð AB2+AC2= BC 2

 ABC vừa vuông vừa cân gọi là tam giác vuông cân.

 BT70/141/SGK:

CM: AMN cân tại A:

Xét ABM và ACN, có:

AB=AC (gt)

 ( )

MB=NC (gt)

=> ABM = ACN (c-g-c)

=>

 Vậy: AMN cân tại A

b) Xét MBH , NCK

 có:

MB=NC (gt)

 (CMT)

Vậy: MBH = NCK (cạnh huyền- góc nhọn)

=> BH=CK

c) Xét AHB , AKC có:

HB=CK(CMT)

AB=AC (gt)

=> AHB = AKC (cạnh góc vuông- cạnh huyền)

ð AH=AK

d) Ta có: ( doMBH = NCK)

=> ( đối đỉnh ,

 đối đỉnh )

Vậy: OBC cân tại O

e) Â=600

=> = 600

Vậy: ABC đều

Mặt khác: ABM cân (do NB = AB)

 là góc ngoài nên:

+MÂB = 600=> = 300

Tương tự: = 300

=> MÂN = 1200

Từ đó: => = 600 và =600 Vậy: = 600

Do đó: OBC đều

BT71/141/SGK:

Ta có:

AB2=22+32=4+9=13

AC2=22+32=4+9=13

BC2=12+52=26

Do AB2+AC2= BC 2

Nên BÂC = 900 hay ABC vuông cân tại A

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiếp theo) - Nguyễn Hữu Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phước Hưng	Nguyễn Hữu Thảo
Giáo án Hình Học 7	
Tuần 25. Tiết 45.	 	ÔN TẬP CHƯƠNG II (TT)
Mục tiêu:
Vận dụng lí thuyết GBT.
Rèn kĩ năng vẽ hình và phân tích bài toán CM hình học.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bảng phụ, thước êke, thước đo góc.
Học sinh: Bảng phụ, thước êke, thước đo góc.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (7’): Sửa BT69/141/SGK.
 3) Oân tập (32’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
HĐ1(25’): GV cho HS đọc đề.
GV HD HS vẽ hình.
Nêu GT, KL bài toán?
GV có thể gợi ý thêm cho HS.
GV HD HS CM:
Muốn tam giác AMN cân tại A ta CM gì?
2 tam giác này có gì bằng nhau?
=>?
b) Muốn BH = CK ta CM gì?
Chúng có gì bằng nhau?
=> ?
c) Muốn AK = AH ta CM gì?
Vì sao?
d) Muốn tam giác OBC cân ta CM gì? Vì sao ?
e) Tam giác MBA cân . Vì sao?
Ta có: Â=600
=> = ?
 là góc ngoài của tam giác ABM => = ?
Do = MÂB =>?
Tương tự=> = ?
Mặt khác: = 300 => = ?
Tương tự: = ?
Ta => = ?
Vậy: tam giác OBC cân có 1 góc 600  là tam giác gì?
HĐ2(8’): GV sd bảng phụ.
AB2 = ?
AC2 = ?
BC2 = ?
Có nhận xét gì AB2+AC2 và BC2
Vậy: là tam giác gì? 
HS đọc kĩ trong 3’.
HS vẽ hình vào vở.
1 HS vẽ ở bảng.
HS nêu bảng phụ:
GT: , ABC (AB = AC)
MN=NC .
KL: a) AMN cân tại A.
b) BH AM, CK AN.
BH=CK.
c) AH=AK.
d) OBC là tam giác gì?
Ta CM: ABM = ACN.
AB=AC.
MB=NC.
 (	) .
=> .
 MBH = NCK:
MB=NC.
 (CMT).
HS làm bảng nhóm.
Ta có: AHB = AKC .
	.
Do (đối đỉnh).
AHB = NCK (CMT).
MB=BA.
 = 600
+MÂB=600
	= 300
 = 300
 = 600(cùng phụ ).
=600 
=> = 600
OBC đều.
HS quan sát.
AB2=22+32=4+9=13.
AC2=13.
BC2=26.
AB2+AC2= BC 2
	ABC vừa vuông vừa cân gọi là tam giác vuông cân.
BT70/141/SGK:
CM: AMN cân tại A:
Xét ABM và ACN, có:
AB=AC (gt)
 (	) 
MB=NC (gt)
=> ABM = ACN (c-g-c)
=>
 Vậy: AMN cân tại A
b) Xét MBH , NCK
 có:
MB=NC (gt)
 (CMT)
Vậy: 	MBH = NCK (cạnh huyền- góc nhọn)
=> BH=CK
c) Xét AHB , AKC có:
HB=CK(CMT)
AB=AC (gt)
=> AHB = AKC (cạnh góc vuông- cạnh huyền)
AH=AK
d) Ta có: ( doMBH = NCK) 
=> ( đối đỉnh ,
	 đối đỉnh )
Vậy: OBC cân tại O
e) Â=600
=> = 600
Vậy: ABC đều
Mặt khác: ABM cân (do NB = AB)
	 là góc ngoài nên: 
+MÂB = 600=> = 300
Tương tự: = 300
=> MÂN = 1200
Từ đó: => = 600 và =600 Vậy: = 600
Do đó: OBC đều
BT71/141/SGK:
Ta có:
AB2=22+32=4+9=13
AC2=22+32=4+9=13
BC2=12+52=26
Do AB2+AC2= BC 2
Nên BÂC = 900 hay 	ABC vuông cân tại A
 4) Củng cố (2’):
-Nắm lại lý thuyết toàn bộ của chương.
-Ta thường CM hai tam giác bằng nhau từ đó => các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.
 5) Dặn dò (3’):
-Học bài
-BTVN: BT72, 73/141/SGK.
-Chuẩn bị kiểm tra chương II .
*) Hướng dẫn bài tập về nhà:
BT72/141/SGK.
Tam giác đều: mỗi cạnh 4 que.
2 cạnh bên mỗi cạnh 5 que.
mỗi cạnh 3, 4, 5 que.
BT 73/141/SGK:
HB2 = AB2 - AH2 = 52 - 32= 16 => HB = 4 m.
vuông tại A, ta có: AC2 = HC2 + AH2 = 62 + 32 = 45 => AC = 6,7 m.
Độ dài ACD là 6,7 + 2 = 8,7 (m) chưa bằng 2 lần BA.
Vậy: Vân đúng, Mai sai.
DẠY TỐT HỌC TỐT 
BT: Cho ABC, HBC (H không trùng B ; C), I là trung điểm của AH. Trên tia đối của tia IB lấy điểm E sau cho IE = IB. trên tia đối của tia IC lấy điểm F sau cho IF = IC. Chứng minh rằng:
a) AIE = HIB và AIF = HIC.
b) AE // BC.
BT: Cho ABC cân có AB = AC = 8cm, BC = 12cm. Gọi H là trung điểm của BC, nối A với H.
Chứng minh AHBC và .
b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

Tài liệu đính kèm:

  • docT45a.doc