Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (tia phân giác của góc) - Năm học 2006-2007

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (tia phân giác của góc) - Năm học 2006-2007

I. Mục tiêu:

 - Kiểm tra và khắc sâu kiến thức về tia phân giác của một góc.

 - Rèn kỹ năng giải bài tập về tính góc, kỹ năng áp dụng tính chất về tia phân giác của một góc để làm bài tập.

 - Rèn kỹ năng vẽ hình.

II Chuẩn bị:

 - GV: phấn màu, thước thẳng, thước đo góc lớn.

 - HS: thước thẳng, thước đo góc, học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ.

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ1: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập (20 ph)

-HS1: Tia phân giác của góc là gì? Làm bài tập 34/SGK.

-HS2: Đường phân giác của góc là gì?

Làm bài 35/SGK.

-Cách tính hai góc: và tương tự như bài 33/ SGK đã làm.

- Giải thích vì sao tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Ot'?

Vì - Oy nằm giữa Ox, Ox';

 - Ot nằm giữa Ox và Oy;

 - Ot' nằm giữa Oy và Ox'.

- GV cùng HS cả lớp nhận xét và đánh giá bài làm của 2 HS. 2hS lần lượt lên bảng.

*Bài 34/SGK.

*Tính ?

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên

 ====500.

Vì và là hai góckề bù nên

 + =1800

 500 + = 1800

 =1800-500 = 1300.

*Tính?

Vì hai góc xOy và yOx' kề bù nên+ =1800

 = 1800 - = 1800 - 1000 =800

Vì Ot' là tia phân giác của nên:

 = = = =400.

Vì và là hai góc kề bù nên

 + =1800

 = 1800 - 400 = 1400.

* Tính ?

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Ot' nên

 = + = 500 + 400 = 900.

Bài 35/ SGK.Vì Om là tia phân giác của góc xOy nên:

= = = 900

Vỡ Oa laứ tia pgiaực cuỷa goực xOm neõn: = 450

Ob laứ tia phaõn giaực cuỷa goực mOy neõn:=450

Vaọy = 450 + 450 = 900.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/02/2021 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập (tia phân giác của góc) - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài dạy Luyện tập tia phân giác của góc
Tiết pp: 22 Tuần 25
Ngày soạn: 8.02.2007.
I. Mục tiêu:
	- Kiểm tra và khắc sâu kiến thức về tia phân giác của một góc.
	- Rèn kỹ năng giải bài tập về tính góc, kỹ năng áp dụng tính chất về tia phân giác của một góc để làm bài tập.
	- Rèn kỹ năng vẽ hình.
II Chuẩn bị:
	- GV: phấn màu, thước thẳng, thước đo góc lớn.
	- HS: thước thẳng, thước đo góc, học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập (20 ph)
-HS1: Tia phân giác của góc là gì? Làm bài tập 34/SGK.
-HS2: Đường phân giác của góc là gì?
Làm bài 35/SGK.
-Cách tính hai góc: và tương tự như bài 33/ SGK đã làm.
- Giải thích vì sao tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Ot'?
Vì - Oy nằm giữa Ox, Ox';
 - Ot nằm giữa Ox và Oy;
 - Ot' nằm giữa Oy và Ox'.
- GV cùng HS cả lớp nhận xét và đánh giá bài làm của 2 HS.
2hS lần lượt lên bảng.
*Bài 34/SGK.
*Tính ?
Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên
 ====500.
Vì và là hai góckề bù nên
 + =1800
 500 + = 1800
 =1800-500 = 1300.
*Tính?
Vì hai góc xOy và yOx' kề bù nên+ =1800
 = 1800 - = 1800 - 1000 =800
Vì Ot' là tia phân giác của nên:
 = = = =400.
Vì và là hai góc kề bù nên
 + =1800 
 = 1800 - 400 = 1400.
* Tính ?
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Ot' nên
 = + = 500 + 400 = 900.
Bài 35/ SGK.Vì Om là tia phân giác của góc xOy nên: 
= = = 900
Vỡ Oa laứ tia pgiaực cuỷa goực xOm neõn: = 450
Ob laứ tia phaõn giaực cuỷa goực mOy neõn:=450
Vaọy = 450 + 450 = 900.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
?: Qua kết quả hai bài tập trên, ta có thể rút ra nhận xét gì?
*BTVN: Cho hai góc xOz và zOy kề bù. Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và zOy. Hỏi góc mOn là góc gì?
Nhận xét:
-Tia phân giác của góc bẹt hợp với mỗi cạnh của góc một góc 900.
-Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.
HĐ2: Luyện tập vẽ hình, tính số đo góc (20 ph)
Bài 36/SGK.
-Gọi HS đọc và tóm tắt đề.
-Gv hướng dẫn HS vẽ hình.
-GV gọi 1 HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
HD:
-Giải thích tại sao tia Oy nằm giữa hai tia Om, On?
*BT thêm: Cho góc AOB kề bù với góc BOC biết gấp đôi . Vẽ tia phân giác OM của góc BOC? Tính ?
?: Đề bài cho các yếu tố như thế ta có thể vẽ hình ngay được không?
Hãy tính , ?
Bài 36/SGK.
-1 HS đọc đề bài. Sau đó 1 hs khác tóm tắt đề bài: Cho biết gì? Yêu cầu gì?
- HS vẽ hình.
Giải
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có
=300 <=800
nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Vậy + = 
 =-=800 - 300=500.
Vì tia Om là tia phân giác của góc xOy nên
= 250. = 150
Vỡ Om laứ tia phaõn giaực cuỷa goực xOy neõn: = 250
Vaõy: = 250 + 150 = 400.
----------------------------------------------------
-HS đọc đề trong 2 phút.
-1 HS phân tích đề bài.
Cho: góc AOB kề bù với góc BOC; =2.
OM là tia phân giác của góc BOV.
Yêu cầu: Vẽ tia OM Và tính ?
Giải. Vì góc AOB kề bù với góc BOC nên
 + = 1800.
Mà = 2. nên 2.+ =1800
 Suy ra 3. =1800 hay =1800:3=600.
Vậy =1200. Ta có hình vẽ:
Vì OM là tia phân giác của góc BOC nên ==300.
Tia OB nằm giữc hai tia OA và OM nên +=.
Vậy= 1200+300=1500.
HĐ3: Củng cố, hướng dẫn về nhà (5ph)
-Mỗi góc khác góc bẹt có bao nhiêu tia phân giác?
-Muốn chứng minh tia Ob là tia phân giác của góc aOc ta làm thế nào?
-BTVN: 37/sgk; 31, 33, 34/SBT.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • dochinhhoc6.22.doc