Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)

I: MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia ox, bao giờ cubgx vẽ được một và chỉ một tia oy sao cho = m0 (0 < m=""><>

- Kỹ năng: HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước có góc.

- Thái độ : Đo, vẽ cẩn thận, chính xác.

II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- Thước thẳng, thước đo có góc.

IV : TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Kiểm tra:

 - HS1:1) Khi nào thì xoy + yoz = xoz?

 Chữa BT 20 (82 - SGK)

Cho biết tia OI nằm giữa 2 tia OA, OB, AOB = 600, BOI = AOB

 Tính BOI, AOI (có hình vẽ sẵn ở đề bài)

- HS2: Thế nào là 2 góc phụ nhau? bù nhau? kề bù nhau?

 Chữa BT 21b, 22b, (SGK) (có hình vẽ sẵn).

 B- Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản

* HĐ1:

- GV: khi có một góc, ta có thể xđ được số đo của nó bằng thước đo góc.

Ngược lại nếu biết số đo của 1 góc, làm thế nào để vẽ được góc đó.

Ta xét VD sau:

- HS đọc VD 1 (SGK)

- Cả lớp nghiên cứu cách vẽ (SGK) và vẽ vào vở.

- 1 HS lên bảng trình bày.

- GV thao tác lại cách vẽ góc 400

- GV nêu VD 2:

- GV? Để vẽ ABC = 1350 em sẽ tiến hành như thế nào?

- 1 HS lên bảng vẽ.

- Các HS khác vẽ vào vở.

- GV? Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia BC vẽ được mấy tia BA sao cho

 ABC = 1350

- GV? Tương tự trên 1 nửa mp có bờ chứa tia õ ta vẽ được mấy tia oy để xoy = m0 (0 < m="">

- HS nhận xét.

- GV đưa nhận xét trên bảng phụ.

* HĐ2:

- GV nêu VD 3:

- 1 HS lên bảng vẽ hình

- Cả lớp vẽ vào vở.

1 HS trả lời câu hỏi, giải thích lý do?

- GV? Trên một nửa mp có bờ chứa tia õ vẽ xoy = m0, xoy = n0 m < n.="" hỏi="" tia="" nào="" nằm="" giữ="" hai="" tia="" còn="">

- HS nhận xét.

- GV nêu nhận xét trên bảng phụ.

- GV nêu BT: Ai vẽ đúng?

vẽ trên cùng 1 nửa mp có bờ chứa là đường thẳng chứa tia OA: AOB = 50 0;

AOC = 1300

HS trả lời.

- GV yêu cầu tính COB?.

- HS trình bày cách tính.

Hoạt động 3:

 1) Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

VD 1:

Cho tia ox, vẽ góc xoy sao cho xoy = 400

Giải:

(SGK - 83)

 y

 400

 O x

VD 2:

Vẽ góc ABC biết ABC = 1350

Giải:

- Vẽ tia BC bất kỳ

- Vẽ tia BC tạo với tia BC góc 300 ABC là góc phải vẽ.

 A

 1350

 B C

* Nhận xét: (SGK - 83)

2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng:

VD 3: Cho tia ox trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia ox vẽ XOY = 300, XOZ = 450 trong 3 tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Tia oy nằm giữa 2 tia ox, oz (vì 300 <>

 z

 y

 450

 0 300 x

* Nhận xét: (SGK - 84)

BT B

 C

 1200

 500

 A

 C

 1300 A

 0 500

 B

Tính BOC:

Ta có tia OB nằm giữa hai tia OA, OC (vì AOB <>

=> AOB +BOC= AOC

 500 + BOC = 1300 => BOC = 800

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo - Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/3/2010
Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo
I: Mục tiêu:
- Kiến thức: HS hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia ox, bao giờ cubgx vẽ được một và chỉ một tia oy sao cho = m0 (0 < m < 180).
- Kỹ năng: HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước có góc.
- Thái độ : Đo, vẽ cẩn thận, chính xác.
II- Phương tiện thực hiện
Thước thẳng, thước đo có góc. 
IV : Tiến trình dạy học
A. Kiểm tra: 
	- HS1:1) Khi nào thì xoy + yoz = xoz?
	Chữa BT 20 (82 - SGK)
Cho biết tia OI nằm giữa 2 tia OA, OB, AOB = 600, BOI = AOB
 Tính BOI, AOI (có hình vẽ sẵn ở đề bài)
- HS2: Thế nào là 2 góc phụ nhau? bù nhau? kề bù nhau?
	Chữa BT 21b, 22b, (SGK) (có hình vẽ sẵn).
 B- Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cơ bản
* HĐ1:
- GV: khi có một góc, ta có thể xđ được số đo của nó bằng thước đo góc.
Ngược lại nếu biết số đo của 1 góc, làm thế nào để vẽ được góc đó.
Ta xét VD sau:
- HS đọc VD 1 (SGK)
- Cả lớp nghiên cứu cách vẽ (SGK) và vẽ vào vở.
- 1 HS lên bảng trình bày.
- GV thao tác lại cách vẽ góc 400
- GV nêu VD 2:
- GV? Để vẽ ABC = 1350 em sẽ tiến hành như thế nào?
- 1 HS lên bảng vẽ.
- Các HS khác vẽ vào vở.
- GV? Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia BC vẽ được mấy tia BA sao cho 
 ABC = 1350
- GV? Tương tự trên 1 nửa mp có bờ chứa tia õ ta vẽ được mấy tia oy để xoy = m0 (0 < m 180)
- HS nhận xét.
- GV đưa nhận xét trên bảng phụ.
* HĐ2: 
- GV nêu VD 3:
- 1 HS lên bảng vẽ hình
- Cả lớp vẽ vào vở.
1 HS trả lời câu hỏi, giải thích lý do?
- GV? Trên một nửa mp có bờ chứa tia õ vẽ xoy = m0, xoy = n0 m < n. Hỏi tia nào nằm giữ hai tia còn lại?.
- HS nhận xét.
- GV nêu nhận xét trên bảng phụ.
- GV nêu BT: Ai vẽ đúng?
vẽ trên cùng 1 nửa mp có bờ chứa là đường thẳng chứa tia OA: AOB = 50 0; 
AOC = 1300
HS trả lời.
- GV yêu cầu tính COB?.
- HS trình bày cách tính.
Hoạt động 3: 
1) Vẽ góc trên nửa mặt phẳng
VD 1:
Cho tia ox, vẽ góc xoy sao cho xoy = 400
Giải:
(SGK - 83)
 y 
 400
 O x
VD 2:
Vẽ góc ABC biết ABC = 1350
Giải:
- Vẽ tia BC bất kỳ
- Vẽ tia BC tạo với tia BC góc 300 ABC là góc phải vẽ.	
 A 	
	 1350
	 B C
* Nhận xét: (SGK - 83)
2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng:
VD 3: Cho tia ox trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia ox vẽ XOY = 300, XOZ = 450 trong 3 tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tia oy nằm giữa 2 tia ox, oz (vì 300 < 450)
 z
	y
	450	
	0	300	x
* Nhận xét: (SGK - 84)
BT	B
 C
 1200
	500	
	A
	C	
	1300	A
	0 500
	B	
Tính BOC:
Ta có tia OB nằm giữa hai tia OA, OC (vì AOB < AOC).
=> AOB +BOC= AOC 
 500 + BOC = 1300 => BOC = 800
D- Củng cố :
 1. Bài 28 (SGK) cho tia AX vẽ tia AY sao cho xAy = 500 vẽ được mấy tia Ay?
	- HS vẽ hình và trả lời: Vẽ được 2 tia Ay sao cho xAy = 500
 2. Bài tập: Vẽ ABC = 900 bằng 2 cách: C1: dùng thước đo độ
	 C2: dùng ê ke vuông.
 3. BT: Điền tiếp vào dấu ... để được câu đúng.
	1. Trên nửa mp ..... bao giờ cũng .... tia oy sao cho xoy = n0
	2. Trên nửa mp cho trước vẽ xoy = m0, xoz = n0, Nừu m >n thì ....
	3. Vẽ AOB = m0, AOC = n0 (m<n)
	- Tia OB nằm giữa 2 tia oa và oc nếu ..
	- Tia oa nằm giữa 2 tia ob và oc nếu ..
E- Hướng dẫn về nhà:
	- Tập vẽ góc với số đo cho trước.
	- Nhớ kỹ 2 nhận xét của bài học.
	- Làm các BT 26, 25, 27, 29 (SGK - 84, 85)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 20.doc