Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2008-2009

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2008-2009

I. Mục tiêu:

- HS nắm vững trên tia ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM= m (đơn vị đo độ dài. m > o).

Trên tia ox, nếu OM = a; ON = b và a

- Biết áp dụng kiến thức trên để giải bài tập.

- Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm chính xác

II. Chuẩn bị của GV và HS:

Thước thẳng, phấn màu, com pa

III. Tiến trình dạy học :

HĐ của GV HĐ của HS

HĐ 1 : Kiểm tra

- Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10 cm, VA = 20 cm; VT = 30cm.

Hỏi điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?

? Hãy mô tả lại cách vẽ đoạn thẳng

AT = 10cm trên một đoạn thẳng đã cho.

GV : Bạn đã vẽ và nêu được cách vẽ đoạn thẳng TA trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.

? Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a (cm) trên tia Ox ta làm như thế nào ? (nêu rõ từng bước). HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11 : Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
I. Mục tiêu:
- HS nắm vững trên tia ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM= m (đơn vị đo độ dài. m > o).
Trên tia ox, nếu OM = a; ON = b và a<b thì M nằm giữa O và N.
- Biết áp dụng kiến thức trên để giải bài tập.
- Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm chính xác
II. Chuẩn bị của GV và HS:
Thước thẳng, phấn màu, com pa
III. Tiến trình dạy học : 
HĐ của GV
HĐ của HS
HĐ 1 : Kiểm tra
- Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10 cm, VA = 20 cm; VT = 30cm.
Hỏi điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
? Hãy mô tả lại cách vẽ đoạn thẳng 
AT = 10cm trên một đoạn thẳng đã cho.
GV : Bạn đã vẽ và nêu được cách vẽ đoạn thẳng TA trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.
? Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a (cm) trên tia Ox ta làm như thế nào ? (nêu rõ từng bước).
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
HĐ 2 : Thực hiện ví dụ vẽ một đoạn thẳng tên tia
VD 1 : Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. ở VD1 mút nào đã biết, cần xác định mút nào ?
? Để vẽ đoạn thẳng có thể dùng những dụng cụ nào ? Cách vẽ như thế nào ?
?Sau khi thực hiện hai cách xác định điểm M trên tia Ox, em có nhận xét gì 
GV nhấn mạnh : Trên tia Ox bao giờ cũng ...
VD 2 : Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB.
? Đầu bài cho gì ? Yêu cầu gì ?
* Củng cố : 
Bài 1 : Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng
 OM = 2,5cm ON = 3cm (vở)
* Trong thực hành; nếu cần vẽ một đoạn thẳng có độ dài lớn hơn thước thì ta làm thế nào ?
1. Vẽ một đoạn thẳng trên tia
Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm
- Mút 0 đã biết
HS : Cần xác định mút M
*Cách 1: (dùng thước có chia khoảng)
 2cm x
 O M N (hình a)
* VD 2 :
- HS đọc Sgk (VD 2) trong 5 phút và nêu cách vẽ ?
- Hai HS lên bảng thao tác vẽ (GV bổ xung nếu cần)
+Vẽ đoạn thẳng AB
+ Vẽ đoạn thẳng CD = AB (bằng compa vào vở).
HĐ 3: Vẽ hai đoạn thẳng tên tia
? Khi đặt hai đoạn thẳng trên cùng một tia có chung một mút là gốc tia ta có nhận xét gì về vị trí của ba điểm (đầu mít của các đoạn thẳng) ?
? Vậy nếu trên tia Ox có OM = a; ON = b; O < a < b thì ta kết luận gì về vị trí các điểm O; M; N ?
* Với ba điểm A; B; C thẳng hàng AB = m; AC = n và m < n ta có kết luận gì ?
- Một HS đọc đề VD trong mục 2
- Một HS lên bảng thực hiện VD (cả lớp vẽ vào vở)
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
VD : Trên tia Ox vẽ OM = 2cm; 
ON = 3cm.
 M N x
 0 1 2 3
M nằm giữa O và N
 a M N x
 O b
O M nằm giữa O và N.
HĐ 4 : Luyện tập, củng cố
Bài 54 : sgk
Bài 55 Sgk
GV nhấn mạnh : Bài học hôm nay cho ta thêm một dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm đó là gì?
HS : Nếu O; M; N ẻtia Ox và OM ...
IV. Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Về nhà ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài (cả dùng thước, dùng compa)
- Làm BT : 53; 57; 58; 59 (sgk)
 52; 53; 54 55 (SBT)
V-Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docT11-hh6.doc