Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 1: Điểm. Đường thẳng - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Đạt

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 1: Điểm. Đường thẳng - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Đạt

A. Mục tiêu

 - Học sinh hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì.

 - Hiểu quan hệ giữa điểm và đường thẳng

 - Biết vẽ điểm, đường thẳng

 - Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng

 - Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu .

B. Chuẩn bị

 Giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ

 Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa

C. Các hoạt động dạy học trên lớp

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Giới thiệu về điểm(10)

Trong hình học điểm là hình đơn giản nhất. Điểm không có định nghĩa chỉ có khái niệm bằng những hình ảnh ví dụ như một chấm trên tờ giấy, một ngôi sao trên bầu trời được gọi là điểm. Vậy vẽ điểm như thế nào? đặt tên điểm ra sao.

- GV vẽ một chấm nhỏ trên bảng và đặt tên.

- GV giới thiệuvà ghi bảng để đặt tên điểm người ta dùng các chữ cái in hoa A;B;C. để đặt tên cho điểm. Mỗi một điểm có một tên, một tên của dùng cho một điểm, trong một hình có nhiều điểm thì không có điểm nào có tên trùng nhau.

- Trong các hình sau có mấy điểm, đọc tên các điểm đó.

Hình 1:

Hình 2

Hình 2 có hai điểm nhưng hai điểm đó trùng nhau.

Cho học sinh đọc trong SGK

Giáo viên nhấn mạnh lại

+ Khi nói hai điểm mà không nói gì thêm ta hiểu đó là hai điểm phân biệt.

+ Một hình là một tập hợp các điểm. Điểm là một hình. Học sinh nghe giảng

I- Điểm

Học sinh vẽ vào vở và nghe giáo viên giới thiệu

Học sinh phát biểu

Học sinh đọc trong SGK

Học sinh nghe.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 1: Điểm. Đường thẳng - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Tiết 1 - Điểm. Đường thẳng
A. Mục tiêu
	- Học sinh hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì.
	- Hiểu quan hệ giữa điểm và đường thẳng
	- Biết vẽ điểm, đường thẳng
	- Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng
	- Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu .
B. Chuẩn bị
	Giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ
	Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu về điểm(10’)
Trong hình học điểm là hình đơn giản nhất. Điểm không có định nghĩa chỉ có khái niệm bằng những hình ảnh ví dụ như một chấm trên tờ giấy, một ngôi sao trên bầu trời được gọi là điểm. Vậy vẽ điểm như thế nào? đặt tên điểm ra sao.
- GV vẽ một chấm nhỏ trên bảng và đặt tên.
- GV giới thiệuvà ghi bảng để đặt tên điểm người ta dùng các chữ cái in hoa A;B;C... để đặt tên cho điểm. Mỗi một điểm có một tên, một tên của dùng cho một điểm, trong một hình có nhiều điểm thì không có điểm nào có tên trùng nhau.
- Trong các hình sau có mấy điểm, đọc tên các điểm đó.
Hình 1:
Hình 2
Hình 2 có hai điểm nhưng hai điểm đó trùng nhau.
Cho học sinh đọc trong SGK 
Giáo viên nhấn mạnh lại 
+ Khi nói hai điểm mà không nói gì thêm ta hiểu đó là hai điểm phân biệt.
+ Một hình là một tập hợp các điểm. Điểm là một hình.
Học sinh nghe giảng
I- Điểm
Học sinh vẽ vào vở và nghe giáo viên giới thiệu
Học sinh phát biểu
Học sinh đọc trong SGK
Học sinh nghe.
Hoạt động 2 – Giới thiệu về đường thẳng(10’)
Cho học sinh đọc SGK trang 103.
? Làm thế nào để vẽ được một đường thẳng, đặt tên cho đường thẳng như thế nào.
GV vẽ hình lên bảng đặt tên và cho học sinh vẽ hình vào vở (rèn kĩ năng)
? Em có nhận xét gì về giới hạn hai phía của đường thẳng
HS đọc
Học sinh phát biểu và ghi vở
+ Dùng bút vạch theo mép thước để vẽ đường thẳng.
+ Dùng các chữ cái thường để biểu diễn đường thẳng.
HS: Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía
Hoạt động 3 - Quan hệ giữa điểm và đường thẳng(15’)
? Quan sát hình vẽ hãy cho biết điểm nào nằm trên , không nằm trên đường thẳng a
- GV dùng các kí hiệu để biểu diển điểm nằm trên đường thẳng (ghi bảng)
Dẻa: Điểm D thuộc đường thẳng a hay điểm Dnằm trên đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua điểm D
Aẽa: Điểm A không thuộc đường thẳng a hay điểm A không nằm trên đường thẳng a hay đường thẳng a không đi qua điểm A
? Cho học sinh làm ?5
? Có bao nhiêu điểm thuộc một đường thẳng và có bao nhiêu điểm không thuộc đường thẳng.
HS: 
+ Điểm D;E nằm trên đường thẳng a
+ Điểm A;B không nằm trên đường thẳng a
HS vẽ hình và ghi vở
Học sinh làm việc cá nhân và phát biểu
Học sinh phát biểu
Hoạt động 4 : Củng cố-Hướng dẫn học ở nhà(10’)
Củng cố:
? Nêu các cách nói khác nhau về kí hiệu
	Aẻa	Bẽa
Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài theo SGK	
- Làm các bài tập 2 ; 5 ; 6 SGK, 2 ; 3 SBT
Học sinh phát biểu
Rút kinh nghiệm:
..

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh hoc 6 -Tuần 1.doc