Giáo án Hình học 9 - Tiết 56: Ôn tập chương 3

Giáo án Hình học 9 - Tiết 56: Ôn tập chương 3

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của chương 3 về số đo cung, liên hệ giữa cung dây và đường kính các loại góc với đtròn.

- Kỹ năng: H/s phát biểu được các k/n; đọc; vẽ hình; đ/lý biết vận dụng giải các bài toán.

- Thái độ: Có ý thức ôn tập, nắm kiến thức một cách có hệ thống.

II. Đồ dùng dạy học:

G/v: bảng phụ, thước thẳng, êkê, compa

H/s: Thước kẻ, compa.

III. Tổ chức giờ học:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenkhanh Lượt xem 1236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 9 - Tiết 56: Ôn tập chương 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/3/2010
Ngày giảng: 01/4/2010
Tiết 56: ôn tập chương 3
I. Mục tiêu: 
- Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của chương 3 về số đo cung, liên hệ giữa cung dây và đường kính các loại góc với đtròn.
- Kỹ năng: H/s phát biểu được các k/n; đọc; vẽ hình; đ/lý biết vận dụng giải các bài toán.
- Thái độ: Có ý thức ôn tập, nắm kiến thức một cách có hệ thống.
II. Đồ dùng dạy học:
G/v: bảng phụ, thước thẳng, êkê, compa
H/s: Thước kẻ, compa.
III. Tổ chức giờ học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Ôn tập về cung - liên hệ giữa cung - dây. (13’).
- Mục tiêu: Hiểu được khái niệm giữa cung và dây của đường tròn.
- Đồ dùng: Bảng phụ bài tập.
- Cách tiến hành: Cá nhân.
G/v: treo bảng phụ đề bài; hình vẽ; góc ở tâm là gì?
Cho (0)
a. Tính sđAB nhỏ; sđAB lớn
Tính sđCD nhỏ; sđCD lớn
b. AB nhỏ = CD nhỏ khi nào?
AB>CD khi nào
Y/cầu h/s phát biểu kiến thức vận dụng
H/s lần lượt trả lời.
Bài 1:
Cho (0) A0B =a0; C0D = b0
Dây AB; CD
a. sđ AB nhỏ = A0B =a0
sđ AB lớn = 3600 - a0
sđ CD nhỏ = C0D = b0
sđ CD lớn = 3600 -b0
AB = CD úa0 = b0
b. AB =CD úAB=CD
hoặc AB>CD úa0>b0
HĐ2: Ôn tập về góc và đường tròn (18’).
- Mục tiêu: Hiểu được khái niệm góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung...
- Đồ dùng: Thước thẳng, com pa..
- Cách tiến hành: Cá nhân.
G/v yêu cầu h/s vẽ hình bài 89/94
G/v hỏi:
a. Thế nào là góc ở tâm, tính A0B
Bài 89/104 - SGK
a. Góc ở tâm A0B; (0); AmB=600;A0B=600
Thế nào là góc nội tiếp, đ/lý,hệ quả?
H/s: phát biểu đ/lý và hệ quả góc nội tiếp. Tính ACB?.
c. Thế nào là góc tạo bởi 1 tia tiếp tuyến và 1 dây?
Phát biểu định lý góc tạo bởi tia tiếp tuyến và 1 dây? tính ABt
H/s phát biểu định nghĩa, ĐL
Tính ABt?
So dánh góc ACB với ABt => phát biểu hệ quả, so sánh ACB với A0B?
d. So sánh sđ của ADB và ACB, phát biểu định lý góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, viết biểu thức minh hoạ, biết sđFC=350; tính ADB? Hỏi tt với AÊB?
b. Góc nội tiếp ACB?
SđACB = sđAmB =.600 = 300
c. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và 1 dây
ABt =sđAmB =.600 = 300
Vậy ACB =ABt (Hệ quả góc n.t, góc tạo..)
ACB=A0B (góc n.t, góc ở tâm)
d. Góc có đỉnh bên trong đtròn.
Sđ ADB =(sđAmB+sđFC)
e. Góc có đỉnh bên ngoài đtròn
AEB = (sđAmB - sđGH)
HĐ3: Ôn tập về tứ giác nội tiếp, đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp đa giác đều. (12’).
- Mục tiêu: Hiểu được hai định lí về tứ giác nội tiếp, đường tròn nội ngoại tiếp đa giác.
- Đồ dùng: Bảng phụ bài tập trắc nghiệm
- Cách tiến hành: Cá nhân.
Tứ giác n.t có tính chất gì?
Bài tập: Đúng hay Sai
Tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn khi có 1 trong các điều kiện sau:
1. DAB + BCD =1800
2. 4 đỉnh A;B;C;D cách đều đỉnh I
3. DAB =BCD
4. ABD = ACD
5. Góc ngoài tại đỉnh B = góc A
6. Góc ngoài tại đỉnh B = góc D
7. ABCD là hình thang cân
8. ABCD là hình thang vuông
9. ABCD là hình chữ nhật
10. ABCD là hình thoi.
Bài tập.
1. Đúng
2. Đúng
3. Sai
4. Đúng
5. Sai
6. Đúng
7. Đúng
8. Sai
9. Đúng
10. Sai
Tổng kết hướng dẫn về nhà (3’).
G/v cho h.s nhắc lại phương pháp chứng minh 1 tứ giác nội tiếp
HĐVN: Độ dài đường tròn; diện tích hình tròn
BT: 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99 (SGK-104)
Tiết sau ôn tập tiếp KT.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 56.doc