Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Năm học 2005-2006

MỤC TIÊU

– Học sinh nắm được khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b (a0 ) và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đưởng thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox

– HS có kỹ năng: biết tính được góc hợp bởi đường thẳng y = ax +b (a0 ) và trục Ox trong trường hợp a > 0 theo công thức còn trường hợp a < 0="" có="" thể="" tính="" bằng="" cách="" gián="" tiếp="">

– Giáo dục tính cẩn thận khi tính, vừ, trình bày khoa học, vượt khó.

PHUONG TI?N D?Y H?C:

– GV:COMPA, thu?c th?ng, SGK, SBT, giỏo ỏn, b?ng ph? v? s?n hình v? 7 SGK /50.

– HS: ơn t?p d? th? c?a hàm s? y =ax+b, thu?c k?.

Tiến trình dạy học:

– ?n d?nh: 9/6 9/7

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài ghi

Hoạt động 1: Bài cũ (6)

Hãy vẽ đồ thị y = 2x +2

Và y = 2x - 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

NHẬN XÉT BÀI LÀM CỦA BẠN?

GV nhận xét - ghi điểm. 1HS lên bảng trình bày

Cả lớp theo dõi

HS NHẬN XÉT:

HOẠT ĐỘNG 2: Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a0 ) (20)

GV nêu vấn đề dựa vào bài cũ và GV treo bảng phụ vẽ hình 10 SGK và giới thiệu khái niệm về góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox

Khi a > 0 thì góc là góc gì?

Khi a < 0="" thì="" góc="" là="" góc="" gì?="">

GV treo bảng phụ vẽ hình

11 SGK và yêu cầu HS làm bài? SGK

Gọi HS trình bày a

Gọi HS trình bày câu b

GV uốn nắn HS và chốt lại như SGK /57

HS lắng nghe:

 là góc nhọn

 là góc tù

HS trình bày a

1 < 2="">< 3="" và="" a1="">< a2=""><>

Khi hệ số a dương càng lớn thì góc càng lớn nhưng nhỏ hơn 900

1 < 2="">< 3="" và="" a1="">< a2=""><>

Khi hệ số a âm càng lớn thì góc càng lớn nhưng nhỏ hơn 1800

 1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b(a0)

a/ Góc tạo bởi đường thẳng

 y= ax + b và trục Ox

 (Xem SGK /55)

b/ Hệ số góc

* Nhậ xét: Học SGK/57

* Chú ý: Học SGK /57

Hoạt động 3H: Ví dụ (15)

Yêu cầu HS đọc đề ở bảng phụ

Yêu cầu HS vẽ hình

Gọi 1 HS vẽ hình

HÃY XÁC ĐỊNH GÓC TẠO BỞI ĐƯỜNG THẲNG VÀ TRỤC OX?

Sử dụng kiến thức để tính góc ? Nhắc lại tg = ?

AỰP DỤNG TA CÓ?

Yêu cầu HS đọc đề vd2 ở bảng phụ

Yêu cầu HS làm theo nhóm trong 6

Nhận xét bài làm của nhóm bạn?

GV uốn nắn và sửa trên bảng nhóm

GV chốt lại vấn đề về cách tính trực tiếp góc trong trường hợp a > 0 và gián tiếp trong trường hợp a < 0="">

( =180 - với < 900="" và="" tg="-a">

 HS đọc đề

Cả lớp thực hiện

1HS lên bảng vẽ hình

HS trả lời:

Tính tg

Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề

HS trả lời:

HS đọc đề

HS làm theo nhóm

HS NHẬN XÉT: 2. Ví dụ:

a/ Ví dụ 1:Xem SGK/57

cho x =0 y = 2 A (0;2)

y=0 x = - B (0; -)

b/ Gọi góc tạo bởi đường thẳng y =3x + 2 và trục Ox là ta có

Xét ABO vuông tại O ta có

 71034

b/ Ví dụ 2: Xem SGK/58

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tu?n: 15	Ngày so?n: 11/12/2005	Ngày gi?ng: 13/12/2005
Tiết 27: Hệ Số GóCCủA ĐườNG THẳNG y = ax + b (a0 )
M?c tiờu
– Học sinh nắm được khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b (a0 ) và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đưởng thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox
– HS có kỹ năng: biết tính được góc a hợp bởi đường thẳng y = ax +b (a0 ) và trục Ox trong trường hợp a > 0 theo công thức còn trường hợp a < 0 có thể tính bằng cách gián tiếp .
– Giáo dục tính cẩn thận khi tính, vừ, trình bày khoa học, vượt khó. 
Phuong ti?n d?y h?c: 
– GV:Compa, thu?c th?ng, SGK, SBT, giỏo ỏn, b?ng ph? v? s?n hình v? 7 SGK /50.
– HS: ơn t?p d? th? c?a hàm s? y =ax+b, thu?c k?.
Tiến trình dạy học:
– ?n d?nh: 9/6	9/7
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài ghi
Hoạt động 1: Bài cũ (6’)
Hãy vẽ đồ thị y = 2x +2
Và y = 2x - 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Nhận xét bài làm của bạn? 
GV nhận xét - ghi điểm.
1HS lên bảng trình bày
Cả lớp theo dõi
HS Nhận xét:
Hoạt động 2: Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a0 ) (20’)
GV nêu vấn đề dựa vào bài cũ và GV treo bảng phụ vẽ hình 10 SGK và giới thiệu khái niệm về góc a tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox 
Khi a > 0 thì góc a là góc gì? 
Khi a < 0 thì góc a là góc gì? 
GV treo bảng phụ vẽ hình 
11 SGK và yêu cầu HS làm bài? SGK
Gọi HS trình bày a
Gọi HS trình bày câu b 
GV uốn nắn HS và chốt lại như SGK /57
HS lắng nghe:
a là góc nhọn
a là góc tù
HS trình bày a
a1 < a2 < a3 và a1 < a2 < a3
Khi hệ số a dương càng lớn thì góc càng lớn nhưng nhỏ hơn 900
b1 < b2 < b3 và a1 < a2 < a3
Khi hệ số a âm càng lớn thì góc càng lớn nhưng nhỏ hơn 1800
1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b(a0)
a/ Góc tạo bởi đường thẳng 
 y= ax + b và trục Ox
 (Xem SGK /55)
b/ Hệ số góc
* Nhậ xét: Học SGK/57
* Chú ý: Học SGK /57
Hoạt động 3H: Ví dụ (15’)
Yêu cầu HS đọc đề ở bảng phụ 
Yêu cầu HS vẽ hình
Gọi 1 HS vẽ hình
Hãy xác định góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox?
Sử dụng kiến thức để tính góc a ? Nhắc lại tg a = ?
Aựp dụng ta có?
Yêu cầu HS đọc đề vd2 ở bảng phụ 
Yêu cầu HS làm theo nhóm trong 6’
Nhận xét bài làm của nhóm bạn?
GV uốn nắn và sửa trên bảng nhóm 
GV chốt lại vấn đề về cách tính trực tiếp góc a trong trường hợp a > 0 và gián tiếp trong trường hợp a < 0 
( a =180 - a’với a’< 900 và tg a’ = -a )
HS đọc đề
Cả lớp thực hiện
1HS lên bảng vẽ hình
HS trả lời:
Tính tg 
Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề 
HS trả lời:
HS đọc đề
HS làm theo nhóm
HS nhận xét:
2. Ví dụ:
a/ Ví dụ 1:Xem SGK/57
cho x =0 ị y = 2 ị A (0;2)
y=0 ịx = - ị B (0; -)
b/ Gọi góc tạo bởi đường thẳng y =3x + 2 và trục Ox là a ta có 
Xét DABO vuông tại O ta có 
ịa ằ 71034’
b/ Ví dụ 2: Xem SGK/58
Hoạt động 4H: Dặn dò và hướng dẫn BT (3’)
Bt: 27,28,29 / 59 
HD : đồ thị đi qua điểm A(2;6 ) tức là biết được giá trị nào của hàm số y = ax + b ? sau đó thay vào và tính a 

Tài liệu đính kèm:

  • doct27.doc