Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 34: Luyện tập - Lý Hồng Tuấn

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 34: Luyện tập - Lý Hồng Tuấn

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ1(6):

GV : Cho HS giải bài tập 41/72/SGK

GV: Để biết một điểm có thuộc đồ thị hàm số không, ta kiểm tra như thế nào ?

HĐ2(4):

GV : Treo bảng phụ bài tập 42/72/SGK

HĐ3(14):

GV: Hãy vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = - 0,5x

GV: Bằng đồ thị hãy xác định f(2), f(-2), f(4), f(0)

GV: Khi y = -1, y = 0, y = 2,5 thì x có giá trị là bao nhiêu ?

HĐ4 (5)

GV: Hai cạnh HCN có độ dài là 3m và x (m).

Hãy viết công thức biễu diễn diện tích y (m2) theo x.

Sau đó vẽ đồ thị hàm số đó.

GV: Nhận xét đánh giá

HS: Đọc đề và suy nghĩ cách thực hiện.

HS: Trả lời

HS: Thực hiện

Hệ số a = ½

HS: Đáng dấu vào bảng phụ

HS: Vẽ đồ thị hàm số

HS: Quan sát đồ thị rồi xác định giá trị

HS: Thảo luận để thực hiện

HS: Diện tích HCN bằng chiều dài nhân chiều rộng.

HS: y = 3x

HS: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x

HS: Nhận xét

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 34: Luyện tập - Lý Hồng Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 34:	LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị hàm số
Kiểm tra được 1 điểm có thuộc đồ thị hàm số không?
Rèn tính chính xác trong vẽ hình.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bảng phụ, thước chia khoảng.
Học sinh: Bảng phụ, thước chia khoảng.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài cũ (7’): Sửa Bài 39/61/SGK.
 3) Bài mới (24’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội Dung
HĐ1(6’): 
GV : Cho HS giải bài tập 41/72/SGK
GV: Để biết một điểm có thuộc đồ thị hàm số không, ta kiểm tra như thế nào ?
HĐ2(4’): 
GV : Treo bảng phụ bài tập 42/72/SGK
HĐ3(14’):
GV: Hãy vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = - 0,5x
GV: Bằng đồ thị hãy xác định f(2), f(-2), f(4), f(0)
GV: Khi y = -1, y = 0, y = 2,5 thì x có giá trị là bao nhiêu ?
HĐ4 (5’)
GV: Hai cạnh HCN có độ dài là 3m và x (m).
Hãy viết công thức biễu diễn diện tích y (m2) theo x.
Sau đó vẽ đồ thị hàm số đó.
GV: Nhận xét đánh giá
HS: Đọc đề và suy nghĩ cách thực hiện.
HS: Trả lời
HS: Thực hiện
Hệ số a = ½
HS: Đáng dấu vào bảng phụ
HS: Vẽ đồ thị hàm số
HS: Quan sát đồ thị rồi xác định giá trị
HS: Thảo luận để thực hiện
HS: Diện tích HCN bằng chiều dài nhân chiều rộng.
HS: y = 3x
HS: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
HS: Nhận xét
1. Bài tập 41/72/SGK
 Hàm số y = - 3x
 Điểm A(-1/3 ; 1) và C(0;0) thuộc đồ thị hàm số y = -3x
 Điểm B(-1/3 ; -1) không thuộc đồ thị hàm số y = - 3x
2. Bài tập 42/72/SGK
3. Bài tập 44/73/SGK
f(2) = -1 f(-2) = 1
f(4) = -2 f(0) = 0
Khi y = -1 thì x = 2
Khi y = 0 thì x = 0
Khi y = 2,5 thì x = 5
4. Bài tập 45/73/SGK
 y = 3x
 Đồ thị hàm số y = 3x
Củng cố (5’):
BT39a, c/71/SGK. 	y=x
y=x: x=1 => y=1. A(1;1)	 y=-2x
y=-2x: x=1=> y=-2. B(1;-2).
Từ đó GV cho HS làm BT40/71/SGK.
a>0: đồ thị hàm số nằm ở phần tư thứ I và thứ III.
a<0: đồ thị hàm số nằm ở phần tư thứ II và thứ IV.
 5) Dặn dò (3’):
BTVN:46, 47/73-74/SGK.
Chuẩn bị ôn tập thi HKI

Tài liệu đính kèm:

  • docDS 34.doc