Giáo án Đại số 6 - Tiết 99: Luyện tập 2

Giáo án Đại số 6 - Tiết 99: Luyện tập 2

1. Kiến thức:

 - Củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm một số biết giá trị phân số của nó.

 - Vận dụng các kiến thức đã học về tìm một số biết giá trị phân số của nó

 2. Kỹ năng:

 - Sử dụng MTBT vào giải bìa toán về tìm số biết giá trị phân số của nó

 - Làm được các bài tập đơn giản trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi sử dụng mTBT vào làm bài tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: MTBT + Bảng phụ

 - HS: MTBT

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 901Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 99: Luyện tập 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 99. Luyện tập 2
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm một số biết giá trị phân số của nó.
	- Vận dụng các kiến thức đã học về tìm một số biết giá trị phân số của nó
	2. Kỹ năng:
	- Sử dụng MTBT vào giải bìa toán về tìm số biết giá trị phân số của nó
	- Làm được các bài tập đơn giản trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi sử dụng mTBT vào làm bài tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: MTBT + Bảng phụ
	- HS: MTBT
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
? Phát biểu qui tắc tìm một số biết của nó bằng a 
áp dụng: Tìm giá trị phân số của nó bằng 180 
HĐ2. Luyện tập
- Yêu cầu HS đọc bài 135
- Gọi 1 HS tóm tắt bài toán
? 560 sản phẩm ứng với bao nhiêu phần kế hoạch
? Tìm số sản phẩm được giao thuộc bài toán nào 
? Nêu cách tìm số đại lượng được giao
- Gọi 1 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS tự đọc bài tập 34 và thực hành 
Tìm giá trị phân số của nó bằng 180
180: = 180.= 252 
- HS đọc bài 135
- 1 HS tóm tắt bài toán 
560 sản phẩm ứng với 1- = kế hoạch
Tìm một số biết giá trị phân số của nó
560: = 360.
- 1 HS lên bảng trình bày
- HS lắng nghe
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
Bài 135/56
Tóm tắt:
Xí nghiệp đã thực hiện kế hoạch, còn phải làm 560 sản phẩm
Tính số sản phẩm theo kế hoạch
Giải:
560 sản phẩm ứng với: 
 1- = kế hoạch
Số sản phẩm được giao theo kế hoạch là:
560: = 360.(sản phẩm) 
Bài 134/55
Bài toán
Nút ấn
Kết quả
Tìm một số biết 60% của nó bằng 18
18 60 
30
- Yêu cầu HS sử dụng máy tính để kiểm tra đáp số của bài tập 128; 129; 131
- Yêu cầu HS làm bài 136
- GV treo hình 11, yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK
? Cân ở vị trí thăng bằng nêu bớt 2 đĩa cân viên gạch => Hai đĩa cân còn lại bao nhiêu
? Viên gạch nặng bao nhiêu kg
- HS dùng máy tính kiểm tra đáp số bài 128; 129; 131
- HS làm bài 136
- HS quan sát bảng phụ và đọc bài 136
+ Đĩa bên trái còn lại viên gạch
+ Đĩa bên phải là quả cân 
Cân ở vị trí thăng bằng viên gạch nặng kg
Viên gạch nặng 
: = (kg)
Bài 136/56
Viên gạch nặng là 3 (kg)
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài + Xem lại các bài tập đã chữa
	- Chuẩn bị bài “Tỷ số của hai số”

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 99.doc