Giáo án Công nghệ Khối 6 - Tiết 15: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (Tiếp theo)

Giáo án Công nghệ Khối 6 - Tiết 15: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (Tiếp theo)

1/. MỤC TIÊU:

-Đánh giá sản phẩm đúng theo tiêu chí đ đề ra.

-Tổ chức kiểm tra đánh giá chéo nhau giữa cc nhĩm HS.

-Rèn tính trung thực, khch quan, cơng bằng.

2/. TRỌNG TM:

Chất lượng sản phẩm.

3/. CHUẨN BỊ:

 -GV: Bảng phụ ghi cc tiu chí kiểm tra đánh giá.

 -HS: Kiến thức như đ dặn ở phần hướng dẫn tự học - tiết 14

4/. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định tổ chức & kiểm diện 61: 62:

4.2. Kiểm tra miệng: (Khơng thực hiện)

4.3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng vanady Lượt xem 1207Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Khối 6 - Tiết 15: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 - Tiết 15 
Tuần dạy: 8
 THỰC HÀNH (tiếp theo)
 CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH
1/. MỤC TIÊU:
-Đánh giá sản phẩm đúng theo tiêu chí đã đề ra.
-Tổ chức kiểm tra đánh giá chéo nhau giữa các nhĩm HS.
-Rèn tính trung thực, khách quan, cơng bằng.
2/. TRỌNG TÂM:
Chất lượng sản phẩm.
3/. CHUẨN BỊ:
 -GV: Bảng phụ ghi các tiêu chí kiểm tra đánh giá.
 -HS: Kiến thức như đã dặn ở phần hướng dẫn tự học - tiết 14 
4/. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức & kiểm diện 	61: 	 62: 
4.2. Kiểm tra miệng: (Khơng thực hiện)
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
HĐ1: Tìm hiểu yêu cầu của bài thực hành.
-G: Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài TH.
-H: Nghe giới thiệu và ghi yêu cầu TH vào vở.
HĐ2: Tổ chức kiểm tra đánh giá.
-G:Yêu cầu cá nhân HS nộp sản phẩm theo nhĩm. -G: Treo bảng phụ và hướng dẫn cho HS cách KT- đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí ghi trong bảng:
 + Sản phẩm hồn thành đúng thời gian quy định (2đ).
 + Chất lượng sản phẩm: khâu đều mũi, đúng kĩ thuật, trang trí đẹp, thẩm mỹ (6đ).
 + Ý thức tiết kiệm nguyên liệu (1đ).
 + Giữ vệ sinh nơi thực hành (1đ).
-H: Các nhĩm tham gia KT- đánh giá sản phẩm của nhĩm bạn dưới sự hướng dẫn của GV.
 -G: Nhận xét và thống nhất kết quả đánh giá của các nhĩm. Phát sản phẩm lại cho từng cá nhân HS, sau khi đã ghi điểm vào sổ.
I/. Yêu cầu:
-Đánh giá sản phẩm đúng yêu cầu KT.
-Tổ chức kiểm tra đánh giá chéo nhau.
-Trung thực, khách quan, cơng bằng. 
II/. Kiểm tra đánh giá sản phẩm: 
Gồm các tiêu chí:
 -Sản phẩm hồn thành đúng quy định.
 -Chất lượng sản phẩm: khâu đều mũi, đúng kĩ thuật, trang trí đẹp, thẩm mỹ.
 -Ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
 -Giữ vệ sinh nơi thực hành.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: 
-GV đánh giá tổng kết tiết thực hành.	 
-Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của HS.
	 -Tuyên dương HS tích cực, phê bình HS chưa cĩ ý thức cao trong giờ TH. 
4.5. Hướng dẫn HS tự học:
 * Đối với bài học ở tiết học này:
-Xem lại sản phẩm đã làm được.
-Vận dụng vào thực tế: khâu vỏ gối, khâu áo búp bê ... từ những mảnh vải nhỏ hoặc vải đã qua sử dụng, tận dụng nguyên liệu sẵn cĩ. 
 * Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
-Ơn lại kiến thức đã học ở chương I để chuẩn bị kiểm tra.
-Tiết sau ơn tập về:
+ Các loại vải thường dùng trong may mặc.
+ Lựa chọn trang phục.
5/. RÚT KINH NGHIỆM:
 * Về nội dung:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 * Về phương pháp:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 * Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet15.doc