Bài giảng Công nghệ 6 - Tiết 72: Thực hành Bài tập tình huống về thu và chi trong gia đình - Huỳnh Thị Chận

Bài giảng Công nghệ 6 - Tiết 72: Thực hành Bài tập tình huống về thu và chi trong gia đình - Huỳnh Thị Chận

• CÂU 1: Thu nhập trong gia đình là gì?

• TL: Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nên

• CÂU 2: Chi tiêu trong gia đình là gì?

• TL: Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần của các thanh viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ

 

ppt 10 trang Người đăng vanady Lượt xem 1068Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ 6 - Tiết 72: Thực hành Bài tập tình huống về thu và chi trong gia đình - Huỳnh Thị Chận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 72BÀI: Thực hành :BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ THU VÀ CHI TRONG GIA ĐÌNHNgười dạy : Huỳnh Thị ChậnKIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1: Thu nhập trong gia đình là gì?TL: Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nênCÂU 2: Chi tiêu trong gia đình là gì?TL: Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần của các thanh viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họThu, chi trong gia ®×nhThu nhËP CđA GIA §×NHChi tiªu trong gia ®×nhKh¸i niƯm thu nhËp cđa gia ®×nhC¸c nguån thu nhËp cđa gia ®×nhKh¸i niƯm chi tiªu trong gia ®×nhC¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nhThu nhËp b»ng tiỊnThu nhËp b»ng hiƯn vËtChi cho nhu cÇu vËt chÊtChi cho nhu cÇu v¨n hãa tinh thÇnTiỊn l­¬ngTiỊn c«ngGi¶i trÝHäc tËpThãcNg«¨n uèngMay mỈcTIẾT 72BÀI: Thực hành :BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ THU VÀ CHI TRONG GIA ĐÌNHI/ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNHBÀI 1:Gia đình em có 6 người , sống ở thành phốÔng nội em công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lươngtháng là 900.000đ / tháng, bà nội em đã nghỉ hưu với mức lương là350.000đ / tháng bố em là một công nhân ở một nhà máy với mức lương là 1.000.000đ/ thángMẹ em là giáo viên với mức lương là 800.000đ/ tháng,Chị gái là học sinh học ở trường trung học phổ thông, Em là học sinh lớp 6Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một thángĐáp án:Tổng thu của gia đình em là:Lương ông nội: 900.000Lương bà nội : 350.000 Lương bố:1.000.000Lương mẹ: 800.000= 3.050.000 đBÀI 2:Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn. Lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phận thóc để ăn là 1,5 tấn số còn lại đem ra chợ bán với giá là 2.000 đ/ kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đEm hãy tính tổng thu bằng tiền của gia đình em trong một năm? 	1.5 tấn = 1500kg	 số tiền thóc nhà em bán ra chợ là: 1500 x 2000= 3.000.000 đ	tổng thu nhập của gia đình em trong môt năm là:	tiền thóc + tiền rau quả và các sản phẩm khác	 = 3.000.000 + 1.000.000 	 = 4.000.000 đ Đáp án:Đáp án:BÀI 3:Thu, chi trong gia ®×nhThu nhËP CđA GIA §×NHChi tiªu trong gia ®×nhKh¸i niƯm thu nhËp cđa gia ®×nhC¸c nguån thu nhËp cđa gia ®×nhKh¸i niƯm chi tiªu trong gia ®×nhC¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nhThu nhËp b»ng tiỊnThu nhËp b»ng hiƯn vËtChi cho nhu cÇu vËt chÊtChi cho nhu cÇu v¨n hãa tinh thÇnTiỊn l­¬ngTiỊn c«ngGi¶i trÝHäc tËpThãcNg«¨n uèngMay mỈcCỦNG CỐCÂU 1: Thu nhập trong gia đình là gì? Các nguồn thu nhập chính?TL: Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nênCác nguồn thu nhập chính: thu nhập bằng tiền bằng hiện vật.CÂU 2: Chi tiêu trong gia đình là gì?TL: Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần của các thanh viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họDẶN DÒSOẠN BÀI ÔN TẬP HKII

Tài liệu đính kèm:

  • ppton tap chuong IV.ppt