Giá án Số học Lớp 6 - Tiết 34, Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Năm học 2008-2009

Giá án Số học Lớp 6 - Tiết 34, Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Năm học 2008-2009

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được thể nào là BCNN của hai hay nhiều số

-Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

-Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:

-GV: Bảng phụ ghi bài tập VD2

-HS: Bảng nhóm

II. Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh

2.Kiểm tra bài cũ

-Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ?

-Tìm BC(4;6)?

3.Bài mới

Hoạt động của Thầy & trò Nội dung ghi bang

*Hoạt động1: Bội chung nhỏ nhất

-Từ bài tập phần kiểm tra bài cũ cho HS nhận xét

- Trong các BC(4;6) số nào nhỏ nhất khác 0

-GV giới thiệu BCNN(4;6)=12

-Vậy thế nào là BCNN của hai hay nhiều số?

-Có nhận xét gì về BCNN (4;6) với BC(4;6)

Tìm BCNN(4;1); BCNN(1;4;6)

BCNN(1;a)=?; BCNN(1;a;b)=?

*Hoạt động 2: Cách tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1

-GV treo bảng phụ kẻ BT điền vào chỗ trống

+Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố:

18=2.32; 8=23; 30=2.3.5

+Để chia hết cho 8 thì BCNN phải chứa thừa số nguyên tố nào với số mũ là bao nhiêu?

+Để chia hết cho cả 8;13;30 thì BCNN phải chứa thừa số nguyên tố nào với mũ.?

-cho HS nêu bước 2; bước 3

- Nêu quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1

-Cho HS làm ?

BCNN(5;7;8)=280

BCNN(12;16;48)=48

-Nêu nhận xét

 Trong ba số 5;7;8 thì ƯCLN (5;7)=?

ƯCLN(5;8)? ;ƯCLN(7;8)?

-Các số 5 và 7; 5 và 8; 7 và 8 được gọi là các cặp số gì ?

4.Củng cố kiến thức

-Nhắc lại thế nào là BCNN của hai hay nhiều. Nêu cách tìm

-Làm BT 149 thảo luận nhóm lớn nhóm 1;2 làm câu a nhóm 3;4 làm câub ; nhóm 5;6 làm câu c nhóm 7;8 làm câu d (151/câu a- ) Các nhóm trình bày ở bảng phụ -GV cho HS nhân xét

5. Hướng dẫn về nhà

-Làm BT 151;152/59SGK

-Hướng dẫn HS làm BT 152/SGK Tìm a nhỏ nhất ;biết a 15; a 18 tức là tìm gì?

-Tiết sau luyện tập I. Bội chung nhỏ nhất

 Ví dụ 1: Tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6

 B(4) =

 B(6) =

 Vậy BC(4;6)=

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là 12.

kí hiệu BCNN(4; 6) = 12

 Định nghĩa (SGK/57)

*Chú ý:(sgk)

 BCNN(1;a)= a

 BCNN(1; a;b) = BCNN(a;b)

II:Tìm BCNN bằng cách phan tích các số ra thừa số nguyên tố

-Quy tắc(sgk)

Vd: Tìm BCNN(18;8;30)?

 * Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

 8=23

18=2.32

30=2.3.5

 * Chọn thừa số nguyên tố chung và riêng

 2;3;5;

*tích 23.32.5=360 là BCNN của 18;8;30 Viết BCNN(8;18;30)=23.32.5=360

Cách tìm BCNN của hai hay nhiều số

 (SGK/58)

chú ý :sgk

Bài tập 149/SGK

a.BCNN(60;280)=840

b.BCNN(84;108)=756

c. BCNN(13;15)=195

Bài tập 151//SGK

a.BCNN(30;150)=150

b. BCNN(40;28;140)=280

d. BCNN(100;120;200)=600

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 532Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giá án Số học Lớp 6 - Tiết 34, Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Ngày soạn :02/11/08
Tiết34 Bài 18 Ngày dạy: 03/11/08
 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được thể nào là BCNN của hai hay nhiều số
-Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
-Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:
-GV: Bảng phụ ghi bài tập VD2
-HS: Bảng nhóm
II. Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh
2.Kiểm tra bài cũ
-Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ?
-Tìm BC(4;6)?
3.Bài mới
Hoạt động của Thầy & trò
Nội dung ghi bang
*Hoạt động1: Bội chung nhỏ nhất
-Từ bài tập phần kiểm tra bài cũ cho HS nhận xét
- Trong các BC(4;6) số nào nhỏ nhất khác 0
-GV giới thiệu BCNN(4;6)=12
-Vậy thế nào là BCNN của hai hay nhiều số?
-Có nhận xét gì về BCNN (4;6) với BC(4;6)
Tìm BCNN(4;1); BCNN(1;4;6)
BCNN(1;a)=?; BCNN(1;a;b)=?
*Hoạt động 2: Cách tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1
-GV treo bảng phụ kẻ BT điền vào chỗ trống
+Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố:
18=2.32; 8=23; 30=2.3.5
+Để chia hết cho 8 thì BCNN phải chứa thừa số nguyên tố nào với số mũ là bao nhiêu?
+Để chia hết cho cả 8;13;30 thì BCNN phải chứa thừa số nguyên tố nào với mũ....?
-cho HS nêu bước 2; bước 3
- Nêu quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1
-Cho HS làm ?
BCNN(5;7;8)=280
BCNN(12;16;48)=48
-Nêu nhận xét
 Trong ba số 5;7;8 thì ƯCLN (5;7)=?
ƯCLN(5;8)? ;ƯCLN(7;8)?
-Các số 5 và 7; 5 và 8; 7 và 8 được gọi là các cặp số gì ?
4.Củng cố kiến thức 
-Nhắc lại thế nào là BCNN của hai hay nhiều. Nêu cách tìm
-Làm BT 149 thảo luận nhóm lớn nhóm 1;2 làm câu a nhóm 3;4 làm câub ; nhóm 5;6 làm câu c nhóm 7;8 làm câu d (151/câu a- ) Các nhóm trình bày ở bảng phụ -GV cho HS nhân xét
5. Hướng dẫn về nhà
-Làm BT 151;152/59SGK
-Hướng dẫn HS làm BT 152/SGK Tìm a nhỏ nhất ;biết a15; a 18 tức là tìm gì? 
-Tiết sau luyện tập
I. Bội chung nhỏ nhất
 Ví dụ 1: Tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6
 B(4) = 
 B(6) = 
 Vậy BC(4;6)=
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là 12.
kí hiệu BCNN(4; 6) = 12
 Định nghĩa (SGK/57)
*Chú ý:(sgk) 
 BCNN(1;a)= a
 BCNN(1; a;b) = BCNN(a;b)
II:Tìm BCNN bằng cách phan tích các số ra thừa số nguyên tố
-Quy tắc(sgk)
Vd: Tìm BCNN(18;8;30)?
 * Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
 8=23
18=2.32
30=2.3.5
 * Chọn thừa số nguyên tố chung và riêng 
 2;3;5;
*tích 23.32.5=360 là BCNN của 18;8;30 Viết BCNN(8;18;30)=23.32.5=360
Cách tìm BCNN của hai hay nhiều số
 (SGK/58)
chú ý :sgk
Bài tập 149/SGK
a.BCNN(60;280)=840
b.BCNN(84;108)=756
c. BCNN(13;15)=195
Bài tập 151//SGK
a.BCNN(30;150)=150
b. BCNN(40;28;140)=280
d. BCNN(100;120;200)=600
Rút kinh nghiệm;
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 18Boi chung nho nhat.doc