Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16, Bài 1: Nửa mặt phẳng (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16, Bài 1: Nửa mặt phẳng (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS biết khái niệm nửa mặt phẳng, biết gọi tên hai nửa mặt phẳng.

 - HS hiểu tia nằm giữa hai tia,

 2/ Kĩ năng: vẽ hình, gọi đúng tên nửa mặt phẳng, nhận biết tia nằm giữa hai tia.

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Hình 3 sgk

 * HS : thước thẳng, Sgk

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: 20’

GV: giới thiệu về mặt phẳng: trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng.

GV: vẽ đường thẳng a

Hỏi:

Đường thẳng a có kéo dài được không ?

Đường thẳng a chia mặt phẳng thành mấy phần ?

GV: Đường thẳng a nằm trên mặt phẳng và chia mặt mặt phẳng thành hai phần riêng biệt, mỗi phần đó gọi là một nửa mặt phẳng bờ a

-> Giới thiệu nửa mặt phẳng.

- Giới thiệu : bất kì đường thẳng nào nằm trên mp cũng là bờ chung của 2 nửa mp đối nhau. Để phân biệt 2 nửa mp đó, ta đặt tên cho nó.

GV: Vẽ thêm điểm M,N,P như hình 2 sgk -> giới thiệu cách gọi tên

Giới thiệu: hai điểm nằm khác phía, cùng phía đối viới đường thẳng.

Cho HS làm ?1 * Hoạt động 1

HS chú ý lắng nghe

HS trả lời

HS lắng nghe

HS lắng nghe ghi bài

HS trả lời

a) Nửa mp (I) là nửa mp bờ a không chứa điểm P

Nửa mp (II) là nửa mp bờ a không chứa điểm M,N

b) Đoạn thẳng MN không cắt a, đoạn thẳng MP cắt a.

 1/ Nửa mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng, trang tập là hình ảnh của mặt phẳng ( không bị giới hạn về mọi phía)

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.

 Hai nửa mp có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bất kì đường thẳng nào nằm trên mp cũng là bờ chung của 2 nửa mp đối nhau.

Ta gọi:

- Nửa mp (I) là nửa mp bờ a chứa điểm M

- Nửa mp (II) là nửa mp bờ a chứa điểm P.

hay: (II) là nửa mp đối của (I)

* Hai điểm M,N nằm cùng phía đối với đường thẳng a

* Hai điểm N,P (hoặc M,P) nằm khác phía đối với điểm A.

?1

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16, Bài 1: Nửa mặt phẳng (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 16 	Chương II: GÓC
Bài 1: Nöûa Maët Phaúng.
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS biết khái niệm nửa mặt phẳng, biết gọi tên hai nửa mặt phẳng.
	- HS hiểu tia nằm giữa hai tia, 
	2/ Kĩ năng: vẽ hình, gọi đúng tên nửa mặt phẳng, nhận biết tia nằm giữa hai tia.
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Hình 3 sgk
	* HS : thước thẳng, Sgk
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: 20’
GV: giới thiệu về mặt phẳng: trang giấy, mặt bảnglà hình ảnh của mặt phẳng.
GV: vẽ đường thẳng a
Hỏi: 
Đường thẳng a có kéo dài được không ?
Đường thẳng a chia mặt phẳng thành mấy phần ?
GV: Đường thẳng a nằm trên mặt phẳng và chia mặt mặt phẳng thành hai phần riêng biệt, mỗi phần đó gọi là một nửa mặt phẳng bờ a
-> Giới thiệu nửa mặt phẳng.
- Giới thiệu : bất kì đường thẳng nào nằm trên mp cũng là bờ chung của 2 nửa mp đối nhau. Để phân biệt 2 nửa mp đó, ta đặt tên cho nó.
GV: Vẽ thêm điểm M,N,P như hình 2 sgk -> giới thiệu cách gọi tên
Giới thiệu: hai điểm nằm khác phía, cùng phía đối viới đường thẳng.
Cho HS làm ?1 
* Hoạt động 1
HS chú ý lắng nghe
HS trả lời
HS lắng nghe
HS lắng nghe ghi bài
HS trả lời
a) Nửa mp (I) là nửa mp bờ a không chứa điểm P
Nửa mp (II) là nửa mp bờ a không chứa điểm M,N
b) Đoạn thẳng MN không cắt a, đoạn thẳng MP cắt a.
1/ Nửa mặt phẳng
Trang giấy, mặt bảng, trang tập là hình ảnh của mặt phẳng ( không bị giới hạn về mọi phía)
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
 Hai nửa mp có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Bất kì đường thẳng nào nằm trên mp cũng là bờ chung của 2 nửa mp đối nhau.
Ta gọi:
- Nửa mp (I) là nửa mp bờ a chứa điểm M
- Nửa mp (II) là nửa mp bờ a chứa điểm P.
hay: (II) là nửa mp đối của (I)
* Hai điểm M,N nằm cùng phía đối với đường thẳng a
* Hai điểm N,P (hoặc M,P) nằm khác phía đối với điểm A.
?1
* Hoạt động 2: 10’
Cho HS quan sát hình 3 sgk
giới thiệu tia nằm giữa hai tia như sgk
Cho HS trả lời ?2
GV nhận xét chỉnh sửa, kết luận chung.
* Hoạt động 2
HS quan sát
HS trả lời
* Hình 3b tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
* Tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, Tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy
2/ Tia nằm giữa hai tia
Hình 3 (bảng phụ)
Hình 3a tia Oz cắt đoạn thẳng MN tai một điểm nằm giữa M,N ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy
?2
* Hoạt động 3: củng cố 13’
Cho HS sửa bài 4 sgk
Gọi 1HS vẽ hình
Cho HS sửa bài 5
 Gọi HS vẽ hình
Gọi 1HS trả lời câu hỏi.
* Hoạt động 3
HS vẽ hình
HS trả lời
a) nửa mp bờ a chứa điểm A
nửa mp bờ a chứa điểm B
b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.
HS vẽ hình
HS: Tia OM nằm giữa hai tia OA,OB
4) sgk
5)sgk 
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem và học định nghĩa nửa mặt phẳng bờ a; xem lại cách gọi tên hai nửa mặt phẳng.
	- Xem lại điều kiện tia nằm giữa hai tia.
	- Xem lại điểm nằm cùng phía, nằm khác phía đối với đường thẳng.
	- BTVN: 5 sgk; 1,2,3,4,5 SBT Tr. 52

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 16.doc