Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Thị Trấn

Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Thị Trấn

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất, mỗi câu khoanh đúng được (0.5 điểm):

Câu 1: (0.5 điểm) Hàm nào sau đây là hàm tính trung bình cộng?

A) Average B) Sum C) Max D) Min

Câu 2: (0.5 điểm) Công thức tính tổng nào sau đây là đúng (Với a, b, c, là các biến)?

A) =Sum(a,b,c,.) B) =Sum(a+b+c+.)

C) = Sum(a,b,c) D) =sum(a:b)

Câu 3: (0.5 điểm) Công thức nào sau đây viết không đúng?

A) =Sum(A2,C2,D2) B) =Sum(A2:E8)

B) =Sum(7,8,9,10) D) =Sum(A2+B3+C4)

Câu 4: (0.5 điểm) Nếu ở ô C2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2 thì kết quả là:

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (2 điểm) Nêu cách bước nhập Hàm vào ô tính?

Câu 3: (4 điểm) Cho bảng tính sau:

Hãy điền vào dấu ? cho bảng tính trên.

Câu 2: (2 điểm) Hãy ghép nội dung ở cột A với các ý nghĩa ở cột B để có kết quả đúng:

A B Kết quả

1) Sum a) Hàm xác địnhgiá trị nhỏ nhất 1).

2) Average b) Hàm tính tổng 2).

3) Max c) Hàm tính trung bình cộng 3).

4) Min d) Hàm xác định giá trị lớn nhất 4).

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 7 - Đề 4 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Thị Trấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Đề số 4
ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TIN HỌC QUYỂN 2 
Tiết theo PPCT : 23
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:.. 	Lớp:
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
ĐỀ BÀI:
I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất, mỗi câu khoanh đúng được (0.5 điểm):
Câu 1: (0.5 điểm) Hàm nào sau đây là hàm tính trung bình cộng?
A) Average	B) Sum	C) Max	D) Min
Câu 2: (0.5 điểm) Công thức tính tổng nào sau đây là đúng (Với a, b, c, là các biến)?
A) =Sum(a,b,c,...)	B) =Sum(a+b+c+...)
C) = Sum(a,b,c)	D) =sum(a:b)
Câu 3: (0.5 điểm) Công thức nào sau đây viết không đúng?
A) =Sum(A2,C2,D2)	B) =Sum(A2:E8)
B) =Sum(7,8,9,10)	D) =Sum(A2+B3+C4)
Câu 4: (0.5 điểm) Nếu ở ô C2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2 thì kết quả là:
A) 12	B) 13	C) 14	D) 15
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: (2 điểm) Nêu cách bước nhập Hàm vào ô tính?
Câu 3: (4 điểm) Cho bảng tính sau:
Hãy điền vào dấu ? cho bảng tính trên.
Câu 2: (2 điểm) Hãy ghép nội dung ở cột A với các ý nghĩa ở cột B để có kết quả đúng:
A
B
Kết quả
1) Sum
a) Hàm xác địnhgiá trị nhỏ nhất
1).......
2) Average
b) Hàm tính tổng
2).......
3) Max
c) Hàm tính trung bình cộng
3).......
4) Min
d) Hàm xác định giá trị lớn nhất
4).......
BÀI LÀM:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTin_7Tiet_23_KT_1_tiet_De_so_4.doc