Giáo án lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Giáo án lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức.

Lưu bảng tính với tên So tiet kiem

 

ppt 8 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng điểm của emBài thực hành 3Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính. 20+15	 205 	205 	20/5 	 20+154 	(20+15)4 	(20-15)4 	20-(154)144/6-35 	144/(6-3)5 	(144/6-3)5 	144/(6-3)5 52/4	(2+7)2/7 	(32-7)2-(6+5)3 	(188-122)/7 Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính.Bài tập 2: Nhập dữ liệu như mẫu sauEFGHI123=(A1+B2+C4)/3 Nhập công thức vào các ô tương ứng=A1+5	=A1*5=A1+B2=A1*B2=(A1+B2)*C4=A1*C4=B2-A1=(A1+B2)-C4=(A1+B2)/C4=B2^A1-C4 =B2*C4 =(C4-A1)/B2=(A1+B2)/2=(B2+C4)/2Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thứcGiả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức.Lưu bảng tính với tên So tiet kiemHình 26Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thứcSố tiền trong sổ (sau mỗi tháng) = = gốc + gốc * lãi suất * số thángCâu hỏi: Công thức trong ô E3 là như thế nào?= B2 + B2*B3*D3gốc + lãi của mỗi thángBài tập 4: Lập bảng điểm tính điểm tổng kết theo công thức: trung bình cộng của các điểm kiểm tra và điểm thi sau khi đã nhân hệ sốCâu hỏi: Công thức điểm tổng kết ở ô G3 như thế nào?= (2*(C3 + D3*2 + E3*2)/5 + F3)/3 Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em và thoát khỏi chương trình.Kết thúc

Tài liệu đính kèm:

  • pptBaiTH3.ppt