Đề kiểm tra học kì II môn sinh học 6 - Thời gian làm bài 45 phút

Đề kiểm tra học kì II môn sinh học 6 - Thời gian làm bài 45 phút

Câu I: (3đ) Nhờ đâu mà hàm lượng khí Cacbonic ( CO2 ) và oxi (O2) trong không khí luôn ổn định ?

Câu II: (2đ) Động vật có vai trò gì đối với thực vật ?

Câu III: (3đ) Vi khuẩn có lợi hay có hại ? Em hãy chứng minh .

Câu IV: (2đ) Trình bày cấu tạo của địa y .

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1139Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn sinh học 6 - Thời gian làm bài 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2011
Tiết 67: Kiểm tra học kì II 
I.Mục tiêu : 
 - Kiểm tra kiến thức học kì II chủ yếu ở chương 9 -10
 - Cho điểm đánh giá xếp ;loại học lực bộ môn cuối năm
 - Rèn luyện kĩ năng làm bài,kĩ năng phòng thi và kĩ năng trình bày
II. Ma trận mới theo chuẩn KTKN: 
Nội dung
Các mức độ nhận thức
Tổng điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng mức cao
Vai trò của TV
Câu1: a
1đ
Câu1: b
1đ
2
Vi khuẩn
Câu3: 3 đ
3
Địa y
Câu4: 1
0,5đ
Câu4: 2
1đ
Câu4: 3
0,5đ
2
Tổng hợp
Câu2: 2đ
2
Tổng điểm
ĐÁP ÁN :
Câu I
Nội dung trả lời
Cho điểm
1
Quá trình hô hấp ( Thực vật và động vật ) và sự cháy cần oxi và thải ra khí cacbonic
1đ
2
Lượng khí CO2 ngày càng tăng lượng khí O2 ngày càng giảm thậm chí cạn kiệt
0,5đ
3
Sự sống trên trái đất sẽ biến mất nếu thiếu khí oxi
0,5đ
4
Thật may nhờ có thực vật. Thông qua quá trình quang hợp thực vật lấy CO2 và thải ra khí O2 nhờ đó mà hàm lượng 2 khí này trong không khí luôn ổn định
1đ
Câu II
Động vật giúp thực vật
1
Phát tán quả và hạt
0,5đ
2
Thụ phấn
0,5đ
3
Cung cấp lượng đáng kể phân bón và khóang mùn
0,5đ
4
Một số là thức ăn cho thực vật bắt mồi
0,5đ
CâuIII
1
Vi khuẩn vừa có hại vừa có lợi
1đ
2
Trình bày đủ vi khuẩn có lợi
1đ
3
Trình bày đủ nội dung vi khẩn gây hại
1đ
CâuIV
1
Địa y là dạng sống cộng sinh giữa Tảo và Nấm
0,5đ
2
Tảo cần nước và muối khoáng do nấm cung cấp
0,5đ
3
Nấm cần chất hữu cơ do Tảo tạo ra
0,5đ
4
Tảo và nấm nhất thiết phải có nhau
0,5đ
TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT Thứ ngày tháng 05 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn sinh học 6 - Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên : .. Lớp 6
Điểm
Lời nhận xét
Đề bài :
Câu I: (3đ) Nhờ đâu mà hàm lượng khí Cacbonic ( CO2 ) và oxi (O2) trong không khí luôn ổn định ?
Câu II: (2đ) Động vật có vai trò gì đối với thực vật ?
Câu III: (3đ) Vi khuẩn có lợi hay có hại ? Em hãy chứng minh .
Câu IV: (2đ) Trình bày cấu tạo của địa y .
Bài làm :

Tài liệu đính kèm:

  • docDe + An Kiem tra HOC KI II.doc