Kiểm tra 1 tiết – năm học 2011-2012 môn: Sinh lớp 6

Kiểm tra 1 tiết – năm học 2011-2012 môn: Sinh lớp 6

Câu 1: Nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo, chức năng, giống nhau được gọi là gì?

a. Bộ phận

b. Cơ quan

c. Mô

d. Cả a, b, c đúng

Câu 2: Miền nào của rễ có chức năng làm cho rễ dài ra

a. Miền sinh trưởng

b. Miền trưởng thành

c. Miền hút

d. Miền chóp rễ

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 728Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết – năm học 2011-2012 môn: Sinh lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Hưng	 KIỂM TRA 1 TIẾT – Năm học 2011-2012
Lớp: 6 .	 Môn: Sinh lớp 6 	
Họ và tên:
Điểm:
Lời phê của Giáo viên:
Trắc nghiệm :(4 điểm)
Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo, chức năng, giống nhau được gọi là gì?
Bộ phận
Cơ quan
Mô 
Cả a, b, c đúng
Câu 2: Miền nào của rễ có chức năng làm cho rễ dài ra
Miền sinh trưởng
Miền trưởng thành
Miền hút
Miền chóp rễ
Câu 3: Thân dài ra do
Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn
Sự lớn lên và phân chia tế bào
Chồi ngọn
Mô phân sinh ngọn
Câu 4: Chức năng của thân cây là
Quang hợp
Dùng làm cột
Vận chuyển các chất và nâng đỡ tán lá
Vận chuyển các chất
Câu 5: Trong trồng cây có thể chủ động điều chỉnh sự dài ra của thân bằng biện pháp
Tỉa cành
Bấm ngọn
Cà a, b đúng
Cả a, b,c đều sai
Câu 6: Cấu tạo trong của thân gồm hai phần chính
Vỏ và trụ giữa
Vỏ và thịt vỏ
Trụ giữa và ruột
Biểu bì và bó mạch
Câu 7: Trong những nhóm cây sau, nhóm nào toàn là cây có rễ cọc
Cây bưởi, cây dừa, cây hành
Cây mít, cây chanh, cây cải
Cây lúa, cây mận, cây ổi
Cây ngô, cây đậu, cây tỏi
Câu 8: Có thể xác định tuổi của cây gỗ dựa vào
Số vòng gỗ
Dác
Ròng
Cà a, b, c
TỰ LUẬN( 6 điểm)
 Câu 1: Nêu sự giống và khác nhau giữa cấu tạo trong miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non ? ( 2 điểm)
 Câu 2: Cây xanh có vai trò rất quan trọng trên trái đất, vậy em có thể làm gì, để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương ? ( 2 điểm)
 Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó ? ( 2 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA 1 TIET SINH 6.doc