Bài kiểm tra 45 phút môn Hình học Lớp 7 - Trường THCS Phước Hưng

Bài kiểm tra 45 phút môn Hình học Lớp 7 - Trường THCS Phước Hưng

Bài 1 (2,5 đ)

Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp :

Câu Đúng Sai

1. Cho ABC có Â = 400, = 500. Ta được = 600.

2. Tam giác có độ dài ba cạnh 4dm, 4dm, dm là tam giác vuông cân.

3. Tam giác có độ dài ba cạnh 10dm, 9dm, 8dm là tam giác vuông.

4. Cho ABC cân tại A, biết = 500 . Ta được  = 800 .

5. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

Bài 2 (2,5 đ)

Điền số thích hợp vào ô trống :

1. Cho ABC có số đo các góc tỷ lệ với 5, 4, 3. Ta được:

a) Số đo các góc  = ; = ; =

b) Số đo các góc ngoài Â1, 1, 1 tại các đỉnh A, B, C của ABC là Â1 = ; 1= ; 1 =

2. Cho hình vẽ (độ dài của ô vuông bằng 1):

 D C

 Độ dài các đoạn thẳng AB =

 BC =

 CD =

 A DA =

 B

Bài 3 (5đ)

Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Gọi I là trung điểm của BC, nối A với I.

a) Chứng minh và .

b) Tính độ dài đoạn thẳng AI.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/03/2021 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 45 phút môn Hình học Lớp 7 - Trường THCS Phước Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCH Phước Hưng
Lớp 7A 
Họ và Tên:.
Thứ ..ngày . Tháng . Năm ..
Kiểm tra 45 phút
Môn: Hình Học 7
Điểm
Lời phê
Đề 1
Bài 1 (2,5 đ)
Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp :
Câu
Đúng
Sai
1. Tam giác có độ dài ba cạnh 6cm, 5cm, 4cm là tam giác vuông.
2. Nếu  là góc ở đáy của một tam giác cân thì  < 900.
3. Cho ABC cân tại A, biết = 600 . Ta được ABC là tam giác đều.
4. Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.
5. Cho ABC vuông cân tại A, biết AB = 4cm. Ta được BC = 4cm.
Bài 2 (2,5 đ)
Điền số thích hợp vào ô trống :
1. Cho ABC có số đo các góc tỷ lệ với 4, 3, 5. Ta được:
a) Số đo các góc 	Â = ;	 = ;	 = 
b) Số đo các góc ngoài Â1, 1, 1 tại các đỉnh A, B, C của ABC là	Â1 = ;	 1= ;	 1 = 
2. Cho hình vẽ (độ dài của ô vuông bằng 1):
 D C 
 	 	 	Độ dài các đoạn thẳng 	AB = 
 	 	BC = 
 B 	CD = 
 	DA = 
 A 
Bài 3 (5đ)
Cho tam giác ABC, điểm H thuộc BC (H không trùng với B ; C), M là trung điểm của AH. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm F sao cho MF = MC. Chứng minh rằng :
a) AME = HMB và AMF = HMC.
b) AF // BC.
Bài làm
Trường THCH Phước Hưng
Lớp 7A 
Họ và Tên:.
Thứ ..ngày . Tháng . Năm ..
Kiểm tra 45 phút
Môn: Hình Học 7
Điểm
Lời phê
Đề 2
Bài 1 (2,5 đ)
Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp :
Câu
Đúng
Sai
1. Cho ABC có Â = 400, = 500. Ta được = 600.
2. Tam giác có độ dài ba cạnh 4dm, 4dm, dm là tam giác vuông cân.
3. Tam giác có độ dài ba cạnh 10dm, 9dm, 8dm là tam giác vuông.
4. Cho ABC cân tại A, biết = 500 . Ta được  = 800 .
5. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.
Bài 2 (2,5 đ)
Điền số thích hợp vào ô trống :
1. Cho ABC có số đo các góc tỷ lệ với 5, 4, 3. Ta được:
a) Số đo các góc 	Â = ;	 = ;	 = 
b) Số đo các góc ngoài Â1, 1, 1 tại các đỉnh A, B, C của ABC là	Â1 = ;	 1= ;	 1 = 
2. Cho hình vẽ (độ dài của ô vuông bằng 1):
 D C
 	 	Độ dài các đoạn thẳng 	AB = 
 	BC = 
 	CD = 
 A 	DA = 
 B
Bài 3 (5đ)
Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Gọi I là trung điểm của BC, nối A với I.
Chứng minh và .
b) Tính độ dài đoạn thẳng AI.
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

 • doct46.doc